Scan Source Documents For Your Certified Translation Using Your Smartphone

Hur skannar man dokument för översättning

Skanna dokument till din översättning med din smarttelefon eller surfplatta

Hur skannar man dokument för översättning? Du kan skanna dokumenten gratis med hjälp av en smarttelefon eller surfplatta.

hur man skannar dokument för översättning

När du behöver skanna ett dokument som skall översättas är det inte nödvändigt att leta efter en kompis eller ett företag som har en skanner, eftersom du kan skanna dokumenten gratis med hjälp av din smarttelefon eller surfplatta.

Hur fungerar det? Ett program eller en app på din telefon utför skanningen med hjälp av telefonens kamera och i många fall konverteras även dokumentet automatiskt till PDF-format. Du kan också använda din surfplatta för att skanna dokument, men när du är på språng är oftast telefonen den snabbaste och smidigaste lösningen.

Anteckningar på iOS-enheter ger dig möjlighet att skanna dokument direkt i appen, det fungerar på iOS, iPadOS och macOS 10.14 Mojave eller senare. I motsats till att enbart ta en bild av ett dokument, identifierar skannern automatiskt sidans kanter, rätar upp bilden, tillåter dig att skapa flersidiga dokument och sparar resultatet som en PDF-bilaga till anteckningen.

Hur man skannar och skickar dokument som skall översättas med iPhone

Scan document with iPhone

Följande steg visar hur man skannar ett dokument till en iPhone med hjälp av skanningsverktyget i Anteckningar:

Medan du har en anteckning öppen, tryck på kameraikonen (på iOS kan det hända att du först måste trycka på plusknappen för att hitta ikonen) och välj sedan Skanna dokument för att öppna skannern. Standardinställningen är att skannern tar bilder automatiskt när den upptäcker ett dokument. Här är arbetsflödet:

 1. Öppna Anteckningar.
 2. Tryck på den fyrkantiga ikonen med en penna inuti för att skapa en ny anteckning.
 3. Tryck på kameraknappen.
 4. En meny kan nu ses ovanför ditt tangentbord.
 5. Välj Skanna dokument.
 6. Lägg ditt dokument på ett plant underlag—helst i ett väl upplyst rum med en mörk bakgrund.
 7. Passa in dokumentet i sökaren, då en gul ruta uppenbarar sig ovanpå dokumentet tas bilden.
 8. Du kan fortsätta på samma sätt för att kombinera flera sidor i en enda skanning. Spara-knappen visar ett nummer inom parentes som indikerar hur många sidor dokumentet innehåller.
 9. Tryck på Spara när du är klar, för att bifoga dokumentet till anteckningen.

Att skicka ett skannat dokument från iPhone

När du har skannat ditt dokument och sparat det på valfri plats, är du redo att bifoga det till ett e-postmeddelande och skicka det som vilken annan bilaga som helst.

 1. Skapa ett nytt meddelande i ditt e-postprogram. Med meddelandet öppet, välj bifoga fil (ofta en ikon i form av ett gem).
 2. Gå till platsen där du sparat din PDF, såsom Google Drive eller din enhet.

Om du har problem att hitta ditt skannade dokument, titta i mappen Filer. Mappen Filer lanserades i samband med iOS 11-uppdateringen. Om du har flera dokument i mappen Filer, kan du använda Sök-verktyget för att snabbare hitta filen du söker med hjälp av dess filnamn. När du valt det dokument du vill bifoga är det klart att skickas.

Hur man skannar och skickar dokument med Android

Följande steg visar hur man skannar ett dokument till en Androidtelefon med hjälp av Google Drive:

 1. Öppna Google Drive.
 2. Tryck på cirkeln med ett + i mitten.
 3. Tryck på Skanna (finns under kameraikonen).
 4. Placera telefonens kamera ovanför dokumentet som skall skannas. Tryck på den blå slutarknappen när du är redo att skanna.
 5. Drive kommer att automatiskt öppna en kopia av din skannade bild. Du kan justera bilden med hjälp av alternativen uppe till höger på skärmen för att beskära, rotera, döpa om och justera färg.  När du är klar med justeringarna, tryck på bocksymbolen.
 6. Drive förhandsvisar det justerade dokumentet. Om det ser bra ut, tryck på bocksymbolen en gång till för att automatiskt ladda upp den skannade PDF-filen till Google Drive.

Att skicka ett skannat dokument från Android

Att skicka ett skannat dokument från Android kräver endast några snabba steg.

 1. Tryck på Nytt e-postmeddelande i ditt e-postprogram för att skriva ett nytt e-postmeddelande.
 2. Tryck på gemet för att bifoga en bilaga och välj sedan att bifoga en bilaga från Google Drive.
 3. Leta reda på din skannade PDF-fil och markera filen för att bifoga den till ditt e-postmeddelande.
 4. Avsluta och skicka ditt e-postmeddelande med det bifogade dokumentet som vanligt.

Alternativt kan du ladda ner en kopia av ditt skannade dokument till din enhet. Om du bifogar ett dokument som du har laddat ner till din enhet, kan du oftast hitta nedladdade PDF-filer i mappen Hämtnings hanterare.

Hur man skannar och skickar dokument med Adobe Scan

Om du föredrar en skanningsapp kan du ladda ner Adobe Scan gratis för både Android och iOS.

Den här appen erbjuder även möjligheten att köpa en prenumeration som ger dig tillgång till fler funktioner och egenskaper. Gratisversionen innehåller dock funktioner som täcker de flesta användares behov.

Det finns många andra skanningsappar, som till exempel Tiny Scanner, Genius Scan, Microsoft Office Lens och CamScanner för att nämna några, men Adobe Scan innehåller alla basfunktioner i gratisversionen och är både enkelt att lära sig och att använda. Om du inte redan har ett Adobe ID (det är gratis), måste du skapa ett sådant för att kunna använda appen.

Så här skannar man dokument med Adobe Scan (detta exempel utgår från iPhone, skillnaderna mot Android är markerade om det behövs):

 1. Öppna Adobe Scan. När du öppnar appen för första gången, kan det hända att du måste logga in med ditt Adobe ID.
 2. Adobe Scan öppnas automatiskt i skanningsläget och använder kameran i din telefon. Om det av någon anledning inte sker, tryck då på kameraikonen i det nedre högra hörnet när du är redo att skanna ett dokument.
 3. Placera kameran ovanför dokumentet som skall skannas. Skannern kommer automatiskt att fokusera och skanna sidan.
 4. Du kan skanna flera sidor efter varandra genom att helt enkelt byta sida, programmet kommer att fortsätta ta bilder tills du trycker på miniatyrbilden i det nedre högra hörnet.
 5. Dina skannade bilder öppnas i ett förhandsvisningsläge där du kan korrigera dem genom att till exempel beskära eller rotera dem. Tryck på Spara PDF i det övre högra hörnet för att automatiskt ladda upp din skannade PDF-fil till ditt Adobe Document Cloud-konto.

Why choose Nordic-Baltic Translation Agency Baltic Media?

How to Reduce Translation Costs Without Sacrificing Quality

Why Human Translation Services is Your Best Choice?

Kostnadsfri offert

Begäran om information

Source: Lifewire