Faroe islands

Översätt från svenska till färöiska | Färöisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella och auktoriserade färöiska översättare

Färöiska (føroyskt mál) är ett nordgermanskt språk som huvudsakligen talas på Färöarna av cirka 72 000 personer. Färöiska är nära besläktat med isländska och dialekter i Västnorge. Som ett resultat av isoleringen har dock färöiskan en egen särpräglad karaktär.

Färöisk översättning är ett viktigt område för kommunikation och samarbete mellan Färöarna och resten av världen. Färöiska översättare behövs för att översätta text, dokument, webbplatser och annan information mellan färöiska och andra språk.

Färöisk översättning kan vara en utmaning, eftersom färöiskan är ett relativt litet språk med en komplex grammatik. Professionella färöiska översättare har vanligtvis en gedigen utbildning i färöiska och ett annat språk, och de har erfarenhet av att översätta olika typer av text.

För att välja en färöisk översättare är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Den översättarens kompetens och erfarenhet
 • Den översättarens specialisering
 • Den översättarens pris

Det är också viktigt att komma ihåg att färöisk översättning kan vara en dyr process.

Här är några exempel på när färöisk översättning kan behövas:

 • För att översätta en webbplats eller ett dokument till färöiska
 • För att översätta en färöisk text till ett annat språk
 • För att översätta en presentation eller ett tal till färöiska
 • För att översätta ett avtal eller en juridisk handling till färöiska

Färöisk översättning är ett viktigt verktyg för att främja kommunikation och samarbete mellan Färöarna och resten av världen.

Expert på färöiska

Det finns över 10 färöiska översättare i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till färöiska av en färöiska översättare som har färöiska som modersmål och bor på Färö.
För  färöisk översättning använder vi oss enbart av professionella färöiska översättare med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa färöiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

the Faroe Islands

Färöisk översättning

Professionella färöiska översättare översättare och översättning online

 1. Alla färöiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
 2. Färöiska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
 3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda färöiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
 4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
 5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
 6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
 7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media

Varför välja det färöiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga färöiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad färöisk översättare

En stor andel av våra färöiska leverantörer är auktoriserade - certifierade färöiska översättare. Certifiering krävs för färöiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Översättningsområden | Färöisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Färöisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Färöisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Färöiska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av färöiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på färöiska .

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Färöiska språket

Färöiska (føroyskt mál) är ett nordgermanskt språk som huvudsakligen talas på Färöarna (Føroyar) av cirka 72 000 personer, varav 51 000 bor på Färöarna och 21 000 i andra områden, främst i Danmark.

Färöiska är nära besläktat med isländska och dialekter i Västnorge. Som ett resultat av isoleringen har dock färöiskan en egen särpräglad karaktär.

Färöiska blev officiellt utbildningsspråk på Färöarna 1937 och ersatte danska. Året därpå började färöiska användas i kyrkorna och 1948 blev det Färöarnas nationalspråk. Under 1980-talet började färöiska användas i medier och reklam. Ungefär 5 % av befolkningen på Färöarna har danska som modersmål, och barnen måste lära sig det i skolan.

Språkkod ISO 639-1: fo