Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

Auktoriserad översättning av dokument

Auktoriserad översättning av dokument i Sverige

En auktoriserad översättning av dokument är en översättning som har godkänts av den som är ansvarig för originaltexten. Det kan vara en författare, en myndighet eller en annan person eller organisation som har rätt att godkänna översättningar.

En auktoriserad översättning används ofta i sammanhang där det är viktigt att översättningen är korrekt och tillförlitlig. Det kan till exempel vara i juridiska sammanhang, där en översättning kan användas som bevis i en rättegång. Auktoriserade översättningar används också ofta i medicinska sammanhang, där en felaktig översättning kan få allvarliga konsekvenser.

Auktoriserad översättare och dokument översättning Baltic Media ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

För att en översättning ska kunna godkännas som auktoriserad måste den uppfylla vissa krav. Dessa krav kan variera beroende på sammanhanget i vilket översättningen ska användas. I allmänhet krävs dock att översättningen är:

 • Korrekt och tillförlitlig;
 • Klar och lättläst;
 • Språkligt korrekt;
 • I överensstämmelse med originaltexten.

I vissa fall kan det också krävas att översättningen är bevittnad av en oberoende person.

I Sverige är det den som är ansvarig för originaltexten som har rätt att godkänna en översättning. Om översättningen används i ett juridiskt sammanhang kan det dock krävas att översättningen godkänns av en domstol.

Här är några exempel på när en auktoriserad översättning kan vara nödvändig:

 • En översättning av ett juridiskt dokument, till exempel ett kontrakt eller ett testamente
 • En översättning av en medicinsk diagnos eller behandling
 • En översättning av en produktinformation, till exempel en manual eller en bruksanvisning
 • En översättning av en myndighetskommunikation, till exempel ett meddelande eller en broschyr

Om du behöver en auktoriserad översättning är det viktigt att kontakta en kvalificerad översättare.

Auktoriserad översättning av en auktoriserad translator

En auktoriserad översättning används också för att referera till översättningar gjorda av en auktoriserade översättare - auktoriserade translatorer.  Auktoriserade translatorer är personer som har genomgått en särskild utbildning och som är auktoriserade av Kammarkollegiet.

För att en översättning ska vara auktoriserad av en auktoriserad translator måste den översättaren som har utfört översättningen bekräfta att den är korrekt och att den överensstämmer med originaldokumentet. Bekräftelsen sker genom att översättaren sätter sin underskrift och sitt sigill på översättningen.

Auktoriserade översättningar är ofta krävda för att dokument ska kunna användas i officiella sammanhang, till exempel vid ansökningar om arbete, studier eller uppehållstillstånd.

I Sverige är det endast auktoriserade translatorer som får intyga att de har översatt en text i egenskap av statsauktoriserad translator.

För att bli auktoriserad translator måste man:

 • Ha en högskoleexamen i översättning eller en annan relevant utbildning.
 • Ha minst fem års erfarenhet av översättning.
 • Genomgå ett kunskapsprov och en redbarhetsprövning hos Kammarkollegiet.

Auktoriserade translators står under Kammarkollegiets tillsyn.

Här är några exempel på dokument som ofta kräver en auktoriserad översättning:

 • Intyg om utbildning;
 • Intyg om arbetserfarenhet;
 • Intyg om språkkunskaper;
 • Personbevis;
 • Vigselbevis;
 • Födelsebevis;
 • Pass.

 Inget lagkrav på ett en översättning måste vara auktoriserad

Det är viktigt att notera att det inte finns något lagkrav på att en översättning måste vara auktoriserad för att den ska vara giltig. Det är dock ofta ett krav som ställs av myndigheter eller andra organisationer.

Kostnad för en auktoriserad översättning

Kostnaden för en auktoriserad översättning varierar beroende på dokumentets omfattning och språkkombination. I allmänhet är översättningar från engelska till svenska något billigare än översättningar från andra språk.

En auktoriserad översättning tar vanligtvis längre tid att utföra än en vanlig översättning. Detta beror på att översättaren måste ha tid att granska översättningen noggrant.

Här är några tips för att välja en auktoriserad translator:

 • Kontrollera att översättaren är auktoriserad av Kammarkollegiet.
 • Be om referenser från tidigare kunder.
 • Be om en offert för översättningen.
 • Kontrollera att översättaren har den kompetens som krävs för att översätta det specifika dokumentet.

Auktoriserad översättning av dokument hos Baltic Media®

Vi hjälper dig med auktoriserade översättningar så att de är tillgängliga för dig snabbt och till ett lågt pris!

Skillnader mellan auktoriserad och certifierad översättning

Egenskap Auktoriserad översättning Certifierad översättning
Godkännande Godkänd av behörig myndighet Verifierad av certifierad översättare
Syfte Används i officiella sammanhang Används i kommersiella sammanhang
Kraven Översättningen måste vara korrekt och återspegla den ursprungliga textens mening och syfte Översättaren måste ha bevis på sin kompetens och erfarenhet

Exempel på auktoriserade översättningar

 • Juridiska dokument, till exempel testamenten, äktenskapskontrakt och bouppteckningar
 • Medicinska journaler
 • Myndighetskommunikation, till exempel föreskrifter och beslut

Exempel på certifierade översättningar

 • Kontrakter
 • Avtal
 • Marknadsföringsmaterial
 • Teknisk dokumentation

Vilken typ av översättning ska du välja?

Den typ av översättning du behöver beror på sammanhanget där översättningen ska användas. Om översättningen ska användas i ett officiellt sammanhang, till exempel i juridiska eller medicinska dokument, bör du välja en auktoriserad översättning. Om översättningen ska användas i ett kommersiellt sammanhang, till exempel i kontrakt eller marknadsföringsmaterial, kan du välja en certifierad översättning.

 

översättningsbyrå och översättare

Vad tycker våra kunder om våra auktoriserade /certifierade översättningar?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Pris för en auktoriserad översättning 20–25 % billigare

⭐️ Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. ⭐️En översättning bestyrkt av auktoriserad översättare/translator (begränsat antal av translatorer) kostar från 600- 1000 kronor exkl moms/dokument. Auktoriserade översättare har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Översättningen görs antingen från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska.
I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor exkl moms.  Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer. (I Sverige heter vårt företag Baltic Media Translations AB, F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Översättningsbyrå Baltic Media är ett ISO-certifierat språkföretag med 30 års erfarenhet

Auktoriserad översättare och dokument översättning

Vad är alternativet till en auktoriserad översättning?

En auktoriserad eller certifierad översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt översättarens signatur. Observera att en översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare är nämligen inte giltig utanför Sverige och att antalet av auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk.

Därför rekommenderar vi att använda billigare och säkrare alternativ av en certifierad eller bestyrkt översättning.

Det finns ingen universell global standard för godkännande av auktoriserade /certifierade / bestyrkta översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land.

Lågpris översättning hos ISO-certifierad  översättningsbyrå Baltic Media

 

Professionella översättare och översättning online

 

Kvalitet och sekretess

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled. Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer (även auktoriserade översättare) håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring | Auktoriserade översättare

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Kontakta oss online!

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en auktoriserad översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Få en offert här | Gratis offert  Vi svarar på din prisförfrågan inom 15 minuter.

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad översättning och våra översättare

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Kostnadsfri offert på auktoriserad  Offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information

©  Baltic Media®