Document Translation Services

Tolkning | Tolkförmedling

Tolkning | Tolkförmedling

Vad är skillnaden mellan översättning och tolkning?

Vi erbjuder tolkförmedling och tolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum. Tolkning är att översätta muntligt tal, eller teckenspråk, till ett annat språk. Tolken tar in budskapet och gör direkt en tolkning till det andra språket. Skillnaden mellan tolkning och översättning är att översättaren får en längre tid att jobba igenom materialet, och kan till exempel slå i ordböcker och fråga om råd, medan tolken arbetar här och nu. Så kallad simultantolkning innebär att man direkt översätter kontinuerligt avlyssnat tal, ofta vid internationella sammankomster, där flera språk talas.

 

Tolkning tolkförmedling Baltic Media

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Vad är skillnaden mellan översättning och tolkning?

Många tror att översättning och  tolkning är samma sak. Men så är det inte.  Skillnaden är att tolkar återger det som någon säger, medan översättare arbetar med det skrivna ordet.

Tolkning och översättning är båda språktjänster som innebär att man överför mening från ett språk till ett annat. Det finns dock några viktiga skillnader mellan de två.

Medium

Den största skillnaden mellan tolkning och översättning är mediet. Översättning är processen att överföra mening från en skriven text på ett språk till en skriven text på ett annat språk. Tolkning, å andra sidan, är processen att överföra mening från ett talat språk på ett språk till ett talat språk på ett annat språk.

Tid

Översättning kan göras över en längre tid, med översättaren som har tillgång till referensmaterial och andra resurser. Tolkning, å andra sidan, görs i realtid och tolkaren måste kunna förstå och producera målspråket snabbt och korrekt.

Kontext

Översättare har mer tid att överväga sammanhanget för den text de översätter, såsom genren, den avsedda publiken och de kulturella referenserna. Tolkare, å andra sidan, måste kunna förstå och förmedla innebörden av det talade språket i realtid, även om de inte har allt sammanhanget.

Färdigheter

Både översättare och tolkar behöver ha en djup förståelse för de två språk som är inblandade. Tolkare behöver dock också ha utmärkta lyssnande- och talfärdigheter, samt förmågan att tänka snabbt och fatta beslut under press.

I allmänhet är översättning en mer exakt process än tolkning. Tolkning är dock ofta viktigare i situationer där kommunikation behöver ske i realtid, till exempel i affärsmöten, rättegångar eller medicinska nödsituationer.

Här är en tabell som sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan tolkning och översättning:

Egenskap Tolkning Översättning
Medium Talat text Skrivet text
Tid Görs i realtid Kan göras över en längre tid
Kontext Måste förstå och förmedla innebörden i realtid, även om de inte har allt sammanhanget Mer tid att överväga sammanhanget
Färdigheter Utmärkta lyssnande- och talfärdigheter, samt förmågan att tänka snabbt och fatta beslut under press Djupare förståelse för de två språk som är inblandade
Viktighet Viktigare i situationer där kommunikation behöver ske i realtid Mer exakt

 

Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning och simultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.

Med en avsevärd ökning i efterfrågan på tolktjänster, erbjuder Baltic Media Translations AB sina kunder en ny tjänst av hög kvalitet - distanstolkning - tolkning via telefon, internet - i fler än 150 språkkombinationer.

Baltic Media Translations AB anlitar utbildade och erfarna tolkar, specialiserade i ett brett spektrum av ämnen.

Det finns mer än 1500 tolkar från hela världen som är listade hos översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB databas. Översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB har stränga krav på kvalitetskontroll när det gäller val av nya leverantörer.

Vi anlitar endast professionella språkspecialister - tolkar med en universitetsexamen i lingvistik och/eller en gedigen erfarenhet inom tolking och/eller översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

tolkning

Typer av tolkning

Konsekutivtolkning
Tolken återger det som sägs när talaren är färdig, normalt med hjälp av anteckningar.

Simultantolkning
Tolken återger det som sägs samtidigt som talaren pratar med hjälp av särskild utrustning (t.ex. bås, hörlurar och mikrofon).

Viskningstolkning
Tolken befinner sig mitt bland mötesdeltagarna och simultantolkar genom att viska direkt i någons öra.

Terminologi

 • Aktivt språk: Det språk som tolken normalt tolkar till (dvs. modersmålet).
 • Passivt språk: Det språk som tolken normalt tolkar från.
 • Begränsad språktäckning: Tolkning erbjuds men inte från alla officiella språk.
 • Symmetrisk språktäckning: Mötesdeltagarna kan tala och få tolkning till samma språk.
 • Asymmetrisk språktäckning: Mötesdeltagarna kan tala på flera språk men tolkning erbjuds bara till ett fåtal.
 • Teckenspråkstolkning: Teckenspråkstolken tolkar mellan ett talat språk och ett teckenspråk eller mellan två teckenspråk.
 • Returtolkning: Tolken tolkar från sitt modersmål till ett andra aktivt språk.
 • Cheval (tolkning till två språk): Tolken arbetar i två olika bås, dvs. tolkar till två språk, på ett och samma möte.
 • Relätolkning: Relätolkning kallas också indirekt tolkning och är tolkning mellan två språk via ett tredje språk.
  Exempel: Finska tolkas först till franska och sedan till slovakiska av olika tolkar.

Tolkning till och från språk i norra Europa | Våra mest använda språk runt Östersjön och Nordsjön omfattar:

och andra språk.

Varför välja den nordisk-baltiska tolkförmedlingen Baltic Media®?

Hur man minskar tolkningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga tolkningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Tolkförmedlingen  Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska tolkförmedlingen Baltic Media® är en ledande leverantör av tolkningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar tolkning från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder tolkförmedlingen Baltic Media® tolkning för företags-, myndighets- och privatkunder.

© Baltic Media Translations AB