Document Translation Services

Transkribering på alla våra språk

Transkribering på alla våra språk

Vad är transkribering - transkription: handledning i att transkribera ljud- och videofiler

Det finns ofta ett behov av att översätta talat språk, till exempel i ett fokusgruppsmöte eller en videohandledning. I sådana fall måste texten först transkriberas. Vad innebär egentligen processen för transkribering? Att transkribera betyder att man omvandlar en ljud- eller videofil till text, som ligger så nära originalet som möjligt.

Transkribering

översättningsbyrå

Att avgöra syftet med en transkribering

Transkription kan utföras på flera sätt beroende på vad syftet är med texten. En verbatim eller sann ordagrann transkribering är en exakt återgivning av en ljudinspelning där man tar med varje ord inklusive skratt, bakgrundsljud, jargong, avbrutna meningar och ord.

När man transkriberar tal, konferenser eller seminarier är det bättre att använda en redigerad transkribering där man utelämnar när talaren stakar sig eller säger fel, hummar etc. I vissa fall använder man intelligent transkribering för att vara säker på att transkriptionen är grammatiskt korrekt och lättläst, för publikation. En sådan transkribering fyller i personliga pronomen och artiklar som talaren utelämnat, till exempel.

Innan man beställer en transkription är det viktigt att ha klart för sig vad syftet är med slutprodukten, det vill säga är det en transkription för internt bruk, för att hitta nyckelord i talet, för att förbereda en översättning av undertexter, för att publicera en artikel etc.

Vad är taligenkänning

Automatic Speech Recognition (ASR), taligenkänning, är en metod att elektroniskt tolka och transkribera talat språk. Även om taligenkänning är objektivt mindre korrekt än transkribering av en människa går det mycket snabbare att få en transkription med hjälp av mjukvara.

Det finns en mängd olika program för taligenkänning på marknaden, såsom Rev, Trint, Sonix, Temi, Scribie, iScribed, TranscribeMe, Transcription Panda och många andra.

Taligenkänning kan vara rätt val när:

 • Du behöver en transkription omedelbart
 • Du har begränsad budget
 • Ljudet på filen är mycket tydligt
 • Du bara behöver en grov uppskattning
 • Du har tid att redigera själv
 • Du bara letar efter nyckelord

Transkribering för TV och film

TV- och filmindustrin behöver transkriberingstjänster för både undertexter och separata textfiler (där tittaren själv väljer om de vill ha textat eller ej) tillsammans med tidskodat manuskript för postproduktion. En detaljorienterad kvalitetstjänst gör så att postproduktionen går smidigt och teamet kan utvärdera scener snabbt utan att behöva titta igenom varenda sekund.

Det är mycket viktigt att undertexter och textfiler håller en hög kvalitet. Undertextning online gör content mer tillgängligt, ökar engagemang/interaktion och optimerar sökningar. Om kunden inte själv har en transkription förberedd börjar projektet med transkribering.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Varför välja transkribering istället för taligenkänning

Även om programmen för taligenkänning har blivit riktigt avancerade ger mänsklig transkribering fortfarande det mest korrekta resultatet.

Transkribering är bättre eftersom människor, till skillnad från ett program, klarar av att filtrera bort bakgrundsljud. Ett annat hinder för programmen är accenter och dialekter. Eftersom människor träffar folk från olika kulturer och olika sätt att prata klarar de av att tolka dialekt och acccenter.

Ett snabbt sätt att avgöra om en transkription är utförd av en maskin är att leta efter homofoner (två eller flera ord som uttalas likadant men betyder olika saker). Mjukvara för taligenkänning förlitar sig på meningsbyggnad för att förutsäga det troligaste ordet och det leder ofta till misstag. Transkriptionsprogram kan inte skilja mellan olika talare eller transkribera korrekt om det är mer än en person som pratar. Människor kan identifiera och skilja flera talare från varandra, även då de låter lika.

Mänsklig transkribering är rätt val när:

 • Det är viktigt att det blir korrekt
 • Du har en flexibel budget
 • Du inte vill eller kan redigera själv
 • Texten ska publiceras
 • Det är flera talare eller talaren har accent/dialekt

Hur lång tid tar det att transkribera en timmes tal

Kvalitetstranskriptioner är svåra och tar mycket tid i anspråk. I allmänhet tar det fyra minuter att transkribera en minuts tal från en ljudfil av standardkvalitet, för en erfaren person.

En timmes ljud- eller videofil kan ta 4—9 timmar att transkribera, beroende på ämne, antal talare och ljudkvalitet. Den totala tid det tar att transkribera en inspelning beror på olika faktorer och varierar från en typ av inspelning till en annan.

Transkribering pris: spara tid och pengar, lämna jobbet åt oss

Om du har bestämt dig för att beställa en transkription av professionella lingvister, fyll i vårt formulär för en offert och vi gör en uppskattning om tidsåtgång och pris åt dig. Kom ihåg att transkribering av en människa är bäst eftersom människor inte bara hör utan även lyssnar!

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.