English

Översättningsbyrå Svenska Engelska - Behöver du översätta från svenska till engelska? Vi har lösningen för dig!

Översättningsbyrå för översättning från svenska till engelska | Behöver du översätta från svenska till engelska? Vi har lösningen för dig!

Vi på Baltic Media® är ISO-certifierade | Här kan du beställa en auktoriserad översättning från svenska till engelska

Översättningsbyrå svenska engelska | Professionell översättning svenska till engelska | Professionella engelska översättare | Sveriges bästa priser på engelsk översättning | Pris per ord | Översättning till engelska | Välj översättningsbyrå Baltic Media®!

Översättningsbyrå Baltic Media erbjuder kvalitetsöversättningar från svenska till engelska. Tekniska, medicinska, juridiska och dokumentöversättningar utförs av auktoriserade eller certifierade översättare. Vi genomför noggranna kvalitetskontroller med redigering och korrekturläsning. Här är några fördelar med att använda en professionell engelsk översättare: Du får en kvalitetsöversättning som är exakt, flytande och idiomatisk.

Du kan vara säker på att översättningen är juridiskt giltig om du behöver en auktoriserad eller certifierad översättning. Vi kan hjälpa dig att översätta texter inom specifika ämnesområden, såsom teknik, juridik eller medicin. Slutligen kan vi hjälpa dig att översätta texter som innehåller teknisk terminologi eller juridiska begrepp.

Innehållsförteckning show

Varför skall du välja översättningsbyrå Baltic Media för dina översättningar till engelska?


1. ✅ Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Vi arbetar med dem.


2. ✅ Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.


3. ✅ Vi har en lokal närvaro i norra Europa: våra kontor är i de nordiska och baltiska länderna. Vi lever och arbetar här.


4. ✅ För att göra det billigare för dig använder vi CAT-verktyg (datorstödd översättning) för att försäkra att du får den bästa möjliga översättningslösningen, som både är kostnadseffektiv och av hög kvalitet.**


5. ✅ Vi har lång erfarenhet av att hantera projekt med stora översättningsvolymer till flera språk där våra lingvister arbetar direkt med ditt system innehållshanteringssystem (CMS).


6. ✅ Vi arbetar i enlighet med kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001:2015.**


7. ✅ Våra huvudsakliga tjänsteregler:
- Vi tar ansvar och bidrar.
- Vi försäkrar att kunden är vår främsta prioritet.
- Vi håller vad vi lovar.


8. ✅ Vi har en kvalificerad kontorspersonal: de flesta av våra anställda har en studiebakgrund i lingvistik, översättning eller andra liknande studier.

9. ✅ Våra kunder har höga professionella krav, till exempel EU-institutioner.


10. ✅ Vår professionella ansvarsförsäkring (PII) ger våra kunder extra försäkran.


11. ✅ Vårt företag är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen och i Globalization and Localization Association GALA.


12. ✅ Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativa tjänster, snabb leverans och vänligt samarbete.

Professionell översättningsbyrå från svenska till engelska

Engelsk översättning spelar en avgörande roll i internationell kommunikation. Att kunna översätta gör det möjligt för människor över hela världen att förstå varandra och dela information. Engelsk översättning kan genomföras på flera olika sätt, inklusive användning av maskinöversättning. Maskinöversättning är en metod där datorprogram används för att översätta text från ett språk till ett annat. Även om maskinöversättning kan vara snabb och enkel att använda, är det viktigt att komma ihåg att den inte alltid är lika exakt som när en mänsklig översättare är involverad.

Möjlighet att översätta engelska

Det finns en alternativ metod för översättning av engelska, nämligen att anlita en mänsklig översättare. En mänsklig översättare är en person som specialiserat sig på att översätta text från ett språk till ett annat. Mänskliga översättare är oftast noggrannare än maskinöversättningar, men de kan vara dyrare och ta längre tid. Kvaliteten på en engelsk översättning beror på flera faktorer, inklusive kvaliteten på källspråket, översättningsmetoden och översättarens kompetens. När du behöver en översättning till engelska är det viktigt att välja en professionell översättare. En professionell översättare kan ge dig en högkvalitativ översättning som är korrekt, flytande och idiomatisk.

Fördelarna med att anlita en professionell engelsk översättare är flera:

- Du kan förvänta dig en högkvalitativ översättning som är exakt, flytande och idiomatisk.
- Du kan vara trygg i att översättningen är juridiskt giltig om du har behov av en auktoriserad eller certifierad översättning.
- Du kan få hjälp med att översätta texter inom specifika ämnesområden, såsom teknik, juridik eller medicin.
- Du kan även få hjälp med att översätta texter som innehåller teknisk terminologi eller juridiska begrepp.

 

Få dina texter att nå en global publik med vår pålitliga översättningsbyrå Svenska Engelska. Lita på Baltic Media® för professionella översättningar.

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Engelska översättningar i norra Europa!

I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs engelsk översättning till språket av en engelsk översättare som har engelsk som modersmål och bor i engelsktalande länder (Storbritannien, USA, Kanada, Irland och andra). Det finns över 50 engelska språkspecialister i våra databaser för din engelsk översättning. Engelskan delas upp i amerikansk och brittisk engelska. Kunden bestämmer vilket engelska språk som texten ska översättas till - brittisk eller amerikansk engelska, eller en internationell version.

Vid engelsk översättning använder vi oss enbart av professionella engelska specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom engelsk översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa engelska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Engelsk översättning från svenska och andra språk inkluderar rättsöversättningar, juridisk översättning till och från engelska, hemsidor, webbshop och e-handel,  maskintekniköversättning av olika: dokument för affärer, finansmedicin och medicinteknik, reklam, kommunikationer, PR, transport, datamaskinvara och -programvara, vetenskap, jordbruk, fordonsteknik, EU-dokument, regering, industri, livsvetenskaper, försäljning, teknik- tekniska översättningarauktoriserade, certifierade  översättningar,  översättning av betyg,  körkort,   översättning av årsredovisningaröversättning för film video, undertextning, dubbing, voice-over.

Översättningsbyrå för översättning från svenska till engelska

Professionella översättare och översättning online

  1. Engelsk översättning går igenom tre stadier:översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Engelska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda engelska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av engelska projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel – försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP – Desktop Publishing).
  8. Layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Vi har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Våra kunder kan hittas bland både företag och privatpersoner.  Under mer än 25 år har vi arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finskadanskaisländskanorska, tyska, engelska, polskaryska, lettiskalitauiska och estniska.

Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Engelsk översättning 20–25 % billigare

Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland. Som resultat av det kan vi erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

 

Professionell översättning från svenska till engelska av professionella engelska svenska översättare

Professionell översättning från svenska till engelska av professionella engelska svenska översättare

Varför välja det engelska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga engelska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad engelsk översättare

En del av våra engelska översättare är auktoriserade - certifierade engelska översättare. Certifiering krävs för engelska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad eller certifierad  översättning läs här. 

Officiell engelsk översättning | Översättningsbyrå Svenska Engelska

En bestyrkt översättning är ett översatt officiellt dokument åtföljt av ett undertecknat uttalande från översättaren som intygar översättningens fullständighet och riktighet. Utlåtandet kan också vara attesterat av en notarie. När en översättning är certifierad blir den ett juridiskt dokument.

Så, en officiell översättning är när den är certifierad antingen av översättaren eller av ett översättningskontor eller en notarie. Vi kan erbjuda alla dessa typer av översättningscertifieringar.

Den mest populära typen av översättning av officiella dokument är en certifierad översättning eftersom en certifierad översättning har samma ackreditering i de flesta länder.

Översättningsområden | Översättningsbyrå Svenska Engelska

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Översättningsbyrå Svenska Engelska

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Översättningsbyrå Svenska Engelska

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Engelska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av engelska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på engelska.

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Expertöversättningar i norra Europa!

Det nordisk-baltiska företaget Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa. Vi specialiserar oss på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.