Document Translation Services

Översättning av undertexter | Undertextning, Dubbing, Inspelning

Textning och översättning, dubbning, inspelning (voiceover) | Översättning av undertexter

Översätta undertexter

Översättning av undertexter är en process där man översätter dialogen i ett film- eller tv-program till ett annat språk. Undertexter används för att göra film och tv tillgängligt för personer som inte förstår det ursprungliga språket.

Det finns två huvudsakliga metoder för översättning av undertexter:

 • Maskinöversättning innebär att man använder en dator för att översätta dialogen. Maskinöversättning är en snabb och kostnadseffektiv metod, men den kan också resultera i fel och missförstånd.
 • Människans översättning innebär att en människa översätter dialogen. Människans översättning är mer exakt och korrekt, men den är också dyrare och tar längre tid.

I de flesta fall används en kombination av maskinöversättning och människans översättning för att översätta undertexter. Maskinöversättning används för att generera en första version av undertexterna, som sedan efterredigeras av en människa.

Fördelar med översättning av undertexter

 • Översättning av undertexter gör film och tv tillgängligt för en bredare publik.
 • Översättning av undertexter kan bidra till att främja förståelse och dialog mellan olika kulturer.
 • Översättning av undertexter kan vara en viktig del av tillgänglighetsarbetet.

Nackdelar med översättning av undertexter

 • Maskinöversättning kan resultera i fel och missförstånd.
 • Människans översättning kan vara dyrare och tidskrävande.

Tips för översättning av undertexter

 • Använd en kombination av maskinöversättning och människans översättning för att få en så korrekt och exakt översättning som möjligt.
 • Låt en människa som är flytande i båda språken efterredigera undertexterna.
 • Tänk på att undertexter ska vara korta och koncisa, så att de är lätta att läsa.
 • Använd ett neutralt språk som inte är för formellt eller informellt.

Översättning och lokalisering av ljud och videofiler såväl som inspelning och undertextning-textning

Översättningsföretag Baltic Media erbjuder översättning och lokalisering av ljud och videofiler såväl som inspelning och undertextning-textning.

Språkföretag Baltic Media tillhandahåller också tjänster för översättning av texter för film och TV inklusive filmtextning till och från engelska, norska, danska, finska, ryska, polska, tyska, franska och andra språk.

Översätta undertexter | Textning av film och video | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Vad är undertextning?

Undertextning av film, video och TV-program är skapandet och formateringen av de textremsor som kompletterar film, video och TV-program för att antingen översätta vad som sägs på ett främmande språk eller för att hjälpa hörselskadade att följa med i dialog och ljudeffekter. Textning används ibland även för att förtydliga vad som sägs när personer med bred dialekt talar eller när det är mycket oljud som stör dialogen.

Undertextare producerar Sveriges mest lästa översättningar. Att översätta och texta 15 minuter tar ungefär en arbetsdag.

Undertextning / textning

Under producering av undertext förbereder man texter på målspråket och anpassar dem till tidskoder samt utför översättning med tanke på ett bestämt antal tecken per rad.

Undertextning är de textremsor med översatt tal som vi ser i filmer och tv-program. Förutom undertextning sköter transkribering, speakermanus och speakerinläsning.

Översättningsbyrån Baltic Media Ltd. utför transkription-transkribering av texter avsedda för undertext med tanke på videofilens tidskoder samt gör översättning och förberedning av textningsfil för vidare sändnings- eller produceringsprocess av den audiovisuella produkten. De vanligaste textningsformat är STL.EBU, PAC, CAP och andra.

Översättningsbyrå Baltic Media har översatt undertexter till Sveriges Television SVT (på svenska), Sveriges klädkedja H &M (till 13 europeiska och asiatiska språk), National Geographic (skandinaviska språk) samt andra behov slutkunders.

Under arbetet med översättning av ljud- och videofiler i enlighet med de kraven satt av kunden, de bästa av företagets leverantörer tillhandahåller utskriften av talad text med inspelning av den exakta tiden det talas och därefter översätta och anpassa texten till det valda målspråket.

Alla våra översättningar görs och redigeras av människor. Uttrycket mänsklig översättning används till skillnad från maskinöversättning. Mänsklig översättning utförs an en mänsklig översättare, medan maskinöversättning utförs av en översättningsmaskin och redigeras sedan av en kontrollläsare.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Voice-over av film och video

Berättarröst (voice-over)- inspelningsteknik av audiovisuella produkter som används i radio, video och TV- direktsändningar. Man använder skådespelarnas, uppläsarnas, simultantolkarnas röster för att spela upp den översatta texten eller kommentera den men behålla originalröster och texter i bakgrunden.

Översättningsbyrån Baltic Media Ltd. utför översättning och inspelning av film, video och dataspelens texter med hjälp av berättarröst. Översättning levereras i ljudfilsformat.

Undertextning av film och video, voice over översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Undertextning, dubbning, inspelning (voiceover)
Baltic Media undertextning och voice over

Maskinöversättning av undertexter  med efterredigering

Maskinöversättning av undertexter är en relativt ny teknik som har börjat användas i allt större utsträckning. Maskinöversättning innebär att en dator använder en stor datamängd av text och kod för att lära sig att översätta mellan olika språk. Inom undertextning används maskinöversättning för att generera en första version av undertexterna, som sedan efterredigeras av en människa.

Det finns flera fördelar med att använda maskinöversättning för undertextning. Det är en snabb och kostnadseffektiv metod som kan användas för att översätta undertexter till många olika språk. Maskinöversättning kan också vara ett bra sätt att komma igång med undertextning, eftersom det kan vara svårt att hitta mänskliga översättare som kan översätta undertexter till alla språk.

Men det finns också några nackdelar med maskinöversättning för undertextning. Maskinöversättning är inte alltid perfekt, och det kan resultera i undertexter som är ofullständiga, felaktiga eller svåra att förstå. Det är därför viktigt att efterredigera maskinöversatta undertexter noggrant innan de publiceras.

Här är några tips för att översätta undertexter med maskinöversättning:

 • Använd en maskinöversättningsmodell som är anpassad för undertextning. Det finns flera maskinöversättningsmodeller som är särskilt utformade för att översätta undertexter, och dessa modeller kan ge bättre resultat än allmänna maskinöversättningsmodeller.
 • Använd en efterredigeringstjänst. Det finns flera företag som erbjuder efterredigeringstjänster för maskinöversatta undertexter. Dessa företag kan hjälpa till att säkerställa att undertexterna är korrekta och lätta att förstå.
 • Testa undertexterna noggrant. Det är viktigt att testa undertexterna noggrant innan de publiceras. Detta kan göras genom att titta på det undertextade materialet och se till att undertexterna är korrekta och lätta att förstå.

Här är några exempel på hur maskinöversättning kan användas för att översätta undertexter:

 • En tv-kanal kan använda maskinöversättning för att översätta undertexter till ett annat språk för att nå en bredare publik.
 • En filmdistributör kan använda maskinöversättning för att översätta undertexter till flera språk för att förbereda en film för internationell distribution.
 • En undertextningsföretag kan använda maskinöversättning för att generera en första version av undertexter, som sedan efterredigeras av en människa.

Maskinöversättning av undertexter är en teknik som fortfarande är under utveckling. Men det är en lovande metod som kan användas för att göra undertexter tillgängliga för en bredare publik.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Dubbning av film och video

Dubbning- filmvisningsprocess där originaluppläsarnas eller skådespelarnas röster blir ersatta med andra personers röster på ett annat språk.

Översättningsbyrån Baltic Media Ltd. gör översättningar av texter avsedda för dubbning och spelar in dem i en ljudinspelningsstudio.

Inspelningen av den översatta texten görs i en professionell ljudstudio med professionella aktörer och specialister i detta område, som är infödda talare av målspråket till en översättning. Således kan vi garantera en hög kvalitet på inspelningen.

Efter texten spelats in, förser våra specialister fil montaget och filen levereras sedan till kunden i det fastställda format och tid.

För mer information om undertextning och översättning av texter kontakta vår projektledare [email protected] eller [email protected]

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

© Baltic Media Translations AB