Russian church

Slaviska språk

Översättare till och från slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Översättare till och från slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

De slaviska språken tillhör de indoeuropeiska språken och är modersmål för det slaviska folket som kommer från Östeuropa.

De baltoslaviska språken är oftast uppdelade i baltiska och slaviska grupper. På 1960-talet drog dock de ryska vetenskapsmännen Vladimir Toporov och Vyacheslav Ivanov följande slutsatser:

  1. a) Det samslaviska språket är utformat från den perifera typen av baltiska dialekter;
  2. b) Den slaviska språkvetenskapliga typen formades senare från de baltiska språkens strukturella modell,
  3. c) den slaviska strukturella modellen är ett resultat av de baltiska språkens strukturella modelltransformation.

Onomastiskt bevis visar att baltiska språk en gång i tiden talades i ett mycket större område än idag, ända till Moskva, och ersattes senare av slaviskan.

De slaviska språken är uppdelade i tre undergrupper: Öst, väst, och syd, som tillsammans utgör mer än tjugo språk. Av dessa har tio minst en miljon talare och officiell status som nationellt språk i länderna: ryska, vitryska, och ukrainska (östgruppen), polska, tjeckiska och slovakiska (västgruppen) och slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska och bulgariska (sydgruppen).

Översättare till och från slaviska språk: Ryska,

Det indoeuropeiska språkträdet

Det indoeuropeiska språkträdet Översättare till och från slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic MediaÖversättare till och från slaviska språk: Ryska, vitryska, ukrainska, polska, tjeckiska, slovakiska, slovenska, serbiska, kroatiska, makedonska, bulgariska | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post