Azerbaijan

Azerbajdzjansk översättning

Översätt svenska azerbajdzjanska | Azerbajdzjansk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella och auktoriserade azerbajdzjanska översättare

Det finns över 10 azerbajdzjanska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en azerbajdzjansk översättare som har azerbajdzjanska som modersmål och/eller bor i Azerbajdzjan.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa azerbajdzjanska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
En stor andel av våra azerbajdzjanska leverantörer är auktoriserade - certifierade översättare. Certifiering krävs för azerbajdzjanska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Azerbajdzjansk översättning

Azerbajdzjansk översättning

Professionella översättare och översättning online

  1. Alla azerbajdzjanska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Azerbajdzjanska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource som säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda azerbajdzjanska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media

Varför välja det azerbajdzjanska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga azerbajdzjanska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsområden

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste azerbajdzjanska översättningar:

danska till azerbajdzjanska engelska till azerbajdzjanska
tyska till azerbajdzjanska finska till azerbajdzjanska
svenska till azerbajdzjanska polska till azerbajdzjanska
tjeckiska till azerbajdzjanska slovakiska till azerbajdzjanska
slovenska till azerbajdzjanska ungerska till azerbajdzjanska
rumänska till azerbajdzjanska bulgariska till azerbajdzjanska
lettiska till azerbajdzjanska litauiska till azerbajdzjanska
ryska till azerbajdzjanska estniska till azerbajdzjanska
norska till azerbajdzjanska finska till azerbajdzjanska
isländska till azerbajdzjanska ukrainska till azerbajdzjanska
azerbajdzjanska till spanska azerbajdzjanska till lettiska
azerbajdzjanska till danska azerbajdzjanska till ryska
azerbajdzjanska till engelska azerbajdzjanska till tyska
azerbajdzjanska till litauiska azerbajdzjanska till ungerska
azerbajdzjanska till svenska azerbajdzjanska till bulgariska
azerbajdzjanska till estniska azerbajdzjanska till ukrainska
azerbajdzjanska till franska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Azerbajdzjanska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av azerbajdzjanska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på azerbajdzjanska.

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det azerbajdzjanska språket

Språkfamilj: altaiska språk, turkiska språk,azerbajdzjanska
Azerbajdzjanska kallas även azeri och azeriska. Språket är besläktad med turkiska och turkmeniska men har ännu fler persiska influenser. Språket skrivs officiellt med det latinska alfabetet, men det arabiska alfabetet används fortfarande ofta. Förr i tiden skrevs azerbajdzjanska även på det kyrilliska alfabetet.
Officiellt språk i: Azerbajdzjan

Språkkod ISO 639-1: az