1about us scaled

Hur en översättningsbyrå fungerar | Processen för översättning

Processen för översättning, lokalisering och transkreation | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Steg för steg

I den ISO-certifierade nordisk-baltiska digitala översättningsbyrån Baltic Media med fokus på översättning till och från  nordiska och baltiska språk

Baltic Media är en ISO-certifierad leverantör för språktjänster i norra Europa med mer än 25 års erfarenhet.

Översättningsbyråer | Hur väljer man översättningsbyrå för ens översättningHur en översättningsbyrå fungerar | Processen för översättning

 1. Ny begäran om översättning

Kunden överför filer för översättning och projektinformation.

 1. Projektanalys

Mottagna filer analyseras, krav klargörs med kunden och projektets parametrar definierats. Vid detta steg begärs/skapas varje tillgängligt referensmaterial, stilguider, ordlistor eller översättningsminnen.

 1. Prisuppgift

Skapandet av ett formulär för prisuppgift, vilket blir vårt serviceavtal som ska godkännas av kunden.

 1. Förberedelse av projektet

Efter att prisuppgiften bekräftats skriftligt skapas ett elektroniskt projekt i vårt arbetsflödessystem. Tidsgränser för projektets olika steg bestäms.

 1. Teambildning

Utbildade lingvister som talar det begärda språket som sitt modersmål samt är specialister på ämnet väljs utifrån vår globala databas.

 1. Översättning. Lokalisering. Transkreation

Filerna skickas till översättaren och samtidigt reserveras resurser för redigering och korrekturläsning. Krav och tidsgränser klargörs och bekräftas.

 1. Redigering

Översatta filer överförs till redigeraren, som jämför dem mot källtexten och kontrollerar att översättningen är fullständigt och kontextuellt korrekt.

 1. Lokal marknadskontroll med kunden (tillval)

Före slutförandet och DTP skickas texten till kunden för lokal marknadsbedömning och bekräftelse att termer och innehåll är förenligt med kundens krav.

 1. Korrekturläsning och DTP

Redigerade filer levereras till korrekturläsaren för att försäkra att stavning, grammatik och kulturella aspekter är korrekta och att översättningen är lätt att läsa.

Om det behövs går projektfilerna till DTP. Varje slutgiltigt problem angående formatering, presentation eller filformat ska lösas här.

 1. Intern kvalitetskontroll

Före leverans utför projektledaren en sista kontroll av filerna för att försäkra sig om att de når upp till kundens krav och att de är i rätt format.

 1. Leverans till kunden och kvalitetskontroll efter leverans

Översatt, redigerad och kontrollästa filer levereras till kunden på det överenskomna sättet. Vi förblir i kontakt med kunden genom processen och tar gärna emot kommentarer om arbetets kvalitet.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Hur en översättningsbyrå fungerar | Processen för översättning

Baltic Media Translations AB är en av Norra Europas mesterfarna online översättningsbyråer i Sverige med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland) och kunder kan hantera översättningar online.

Översättningsbyrå Baltic Media erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativ översättning, snabb leverans och vänligt samarbete med kunder. Översättare på Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper: översättning av dokument, auktoriserad översättning, översättning av webbsidor för e-handel, juridisk, teknisk, medicinsk översättning. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.