Översättning av medicinska texter | Medicinska översättningar

Medicinsk översättning

Medicinsk översättning

Översättning av medicinska texter » Medicinska översättningar » ISO-certifierad medicinsk översättningsbyrå Baltic Media

Medicinsk översättning till/från svenska, finska, danska, spanska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska och andra språk

Baltic Media Translations AB är en ISO 9001:2015 certifiered översättningsbyrå för medicinsk översättning som har specialiserat sig på att tillhandahålla språktjänster till den globala marknaden. Våra översättare har omfattande kunskaper inom medicin, bioteknik, sjukvård, medicinsk utrustning, läkemedel och Agvet marknadssegment.

Medicinsk översättning

Exakt medicinsk översättning  » Medicinsk översättningsbyrå Baltic Media

Under de senaste 30 åren har vi samlat erfarenhet och arbetat för företag som Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Karolinska Universitetssjukhuset, Koite Health Oy och Grindex för att nämna några.

För att garantera komplex medicinsk terminologi samarbetar Baltic Media Translations AB endast med översättare som har målspråket som modersmål.

Alla våra översättare arbetar för ett ISO 9001:2015 certifierat företag och för att minimera eventuella risker är översättningarna dessutom försäkrade.

Medicinska översättningsuppdrag ges endast till våra mest kvalificerade översättare, tolkar samt fältexperter. De har alla erfarenhet inom det medicinska området och/eller har arbetat inom sjukvården då brister eller felaktigheter inom den medicinska terminologin kan få avgörande konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara allt från hälsorisker till inkräktande på strikta internationella lagar.

Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på medicinsk översättning. Här kan du läsa mer om våra priser.

Medicinsk översättning Översättning av medicinska texter | Medicinska översättningar ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Här är några saker du bör tänka på när du behöver medicinsk översättning

1. Välj rätt översättare: Välj rätt typ av översättare: en medicinsk specialistöversättare: en översättare med både språkutbildning och relevant medicinsk bakgrund, t.ex. läkare, sjuksköterska eller forskare. Språkutbildade läkare och vårdpersonal: läkare och vårdpersonal med djupgående medicinsk expertis och utmärkta språkkunskaper, men ofta utan formell översättarutbildning.

2. Bestäm vilken typ av text som behöver översättas: Patientjournaler: kräver noggrannhet och korrekt terminologi för att garantera patientsäkerheten. Forskningsrapporter: måste översättas av översättare med både språklig och vetenskaplig expertis. Förpackningsbroschyrer: måste vara tydliga och lätta att förstå för patienter. Marknadsföringsmaterial: måste anpassas till målgruppen och det kulturella sammanhanget.

3. Säkerställ kvalitet och sekretess: Använd en ISO-certifierad översättningsbyrå: strikta kvalitetskontroller och förfaranden finns på plats för att säkerställa noggrannhet och konfidentialitet. Teckna sekretessavtal: skydda konfidentiell information. Säkerställ att översättarna har relevant erfarenhet och kompetens.

 

Baltic Media är en Nordisk-baltisk medicinsk översättningsbyrå som du kan lita på!

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner. Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättning av medicinska texter » Pris per ord » Billigare än andra översättningsbyråer

Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,80 – 1.60 per ord. Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer. (Baltic Media Translations AB, F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg och/eller maskinöversättning.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Medicinsk översättning Översättning av medicinska texter | Medicinska översättningar

CAT-verktyg - datorstödd översättning inte är detsamma som maskinöversättning

För översättning av ditt innehåll använder vi CAT-verktyg (datorstödd översättning) för att försäkra att du får den bästa möjliga översättningslösningen, som både är kostnadseffektiv och av hög kvalitet.

Våra mänskliga översättare använder CAT-verktyg (datorstödd översättning), vilket möjliggör skapandet av ett översättningsminne för framtida bruk och användning av textredigerande mjukvara, stilguider och ordböcker som hjälper oss uppehålla konsistent terminologi.

CAT-verktyg gör det möjligt för oss att analysera dina texter för att hitta delar av en källtext som redan har översatts.

Hur vi garanterar kvalitet av översättningsprocessen. Läs mer.

Kundservice » Medicinsk översättning

Vi vet hur viktig tiden är för våra kunder. Av denna anledning svarar Baltic Media på beställningar och förfrågningar från sina kunder inom 15 minuter. Vi sparar tid åt kunden och erbjuder bara den viktigaste informationen.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard » Översättningsbyrå Baltic Media

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 – redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området. Enligt EU:s tjänstedirektiv accepteras översättningar som utförs av en certifierad översättare i alla medlemsländer inom EU.

Sekretess och säkerhet för din medicinsk översättning

Vi samarbetar med leverantörer som har skrivit under sekretessavtal, vilket innebär att all din information är säker hos oss.

Ansvarsförsäkring || Översättningsbyrå Baltic Media

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Om du vill veta mer om våra medicinska översättningstjänster eller begära en kostnadsfri offert eller ett förslag, ring oss på +46 8 767 60 24 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Medicinsk översättning » Översättningsbyrå Baltic Media

 • Fallrapporter (CRF)
 • Kliniska protokoll
 • Kliniska rapporter och studier
 • Kliniska prövningar
 • Klinisk, toxikologisk, farmakologisk och biologisk information
 • Kontrakt
 • Utrustning, etiketter, medicinska frågeformulär och ordlistor för medicinsk terminologi
 • Sjukhus- och försäkringsrapporter
 • Bruksanvisningar (IFU)
 • Processbeskrivningar vid tillverkning
 • Medicinska broschyrer
 • Medicinsk utrustning: Bruksanvisningar och programvara
 • Medicinska journaler
 • Medicinska recept
 • Medicinska ordlistor
 • Medicinska texter, patientjournaler; psykologisk dokumentation
 • Medicinska webbapplikationer
 • NDA och IND
 • Patientrapporterade resultat (PRO)
 • Farmaceutiska riktlinjer
 • Farmakologiska studier
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Toxikologiska rapporter
 • Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter

Flerspråkiga översättningar av medicinska dokument i mer än 120 språkkombinationer » Översättningsbyrå Baltic Media

Baltic Media Translations AB erbjuder också certifierade medicinska översättningar samt tjänster inom tolkning och transkription.

Medicinska översättningsområden » Översättningsbyrå Baltic Media

 • Anestesiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akutmedicin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetik
 • Geriatrik
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infektionssjukdomar
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Neurologi
 • Neurofysiologi
 • Nukleärmedicin
 • Obstetrik & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Beroende
 • Terapi och akupunktur

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

© Baltic Media