Document Translation Services

Teknisk översättning

Teknisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå för teknisk dokumentation 

Tekniska översättningar 20–25 % billigare

Vi på Baltic Media® är ISO-certifierade

Tekniska översättningar av texter och dokumentation | Till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska, etc.

För att säkerställa att tekniska översättningar är korrekta och håller hög kvalitet är det viktigt att anlita en kvalificerad översättare. En kvalificerad översättare har en hög utbildning och erfarenhet inom det tekniska området och kan översätta termer och begrepp på ett korrekt och konsekvent sätt.

Här är några tips för att välja en kvalificerad översättare för tekniska översättningar:

  • Fråga efter referenser från tidigare kunder.
  • Kontrollera översättarens utbildning och erfarenhet.
  • Begär ett prov på översättningsarbete.

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Tekniska expertöversättningar i norra Europa!

Vid översättning av tekniska texter är noggrann och exakt terminologi avgörande. Bara en liten felaktighet kan leda till missbruk av utrustningen och även till dess sammanbrott. Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB har all den kompetens och de resurser som teknisk översättning kräver.

Under mer än 30 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom teknisk översättning och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Vi är specialiserade på nordiska och baltiska språk, men hjälper lika gärna till med översättningar till andra språk i Nordeuropa och övriga världen. Vi erbjuder även högkvalitativa tekniska översättningar på arabiska, japanska, franska, spanska, koreanska, kinesiska och andra världsspråk.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla tekniska översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på tekniska översättningar. Här kan du läsa mer om våra priser.

Hur går det till med teknisk översättning? Processen för teknisk översättning

Professionella översättare och översättning online

Efterredigering av maskinöversättning av tekniska översättningar

Efterredigering av maskinöversättning är det bästa valet om det är nödvändigt att översätta enkla och repetitiva texter så som instruktioner, särskilt om de endast är avsedda för internt bruk. Men mänsklig översättning kan inte ersättas om översättnings kvalitet är lika viktig som hastighet och pris. I dessa fall erbjuder vi översättningar som utförs med hjälp av datorstödda översättningsverktyg (CAT), vilka hjälper översättare att leverera stora volymer material snabbare, samtidigt som enhetlighet säkerställs.

Kontakta våra projektledare för att ta reda på om du bör använda maskinöversättning eller datorstödda översättningsverktyg (CAT) för att få högsta kvalitet till lägsta möjliga pris.

Teknisk översättning 20–25 % billigare

Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland. Som resultat av det kan vi erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Kunder åt vilka vi utför tekniska översättningar

Vi har arbetat med flerspråkiga översättningsprojekt för kunder som Samsung, Whirlpool Schneider Electric, ABB, GAMA, HP, SonyEricsson, Canon, Tieto, Yamaha, Husqvarna, Dunlop, Goodyear, TVA Group och många andra.

Våra senaste svenska kunder: Däckia AB, Kuusakoski Sverige AB, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Orca Partner AB, OPSIS AB, Processkontroll GT

Kundomdömen om tekniska översättningar

Nöjda kunder är det som betyder mest för oss. Vi arbetar med såväl stora som små företag och privatpersoner. Här kan du läsa om några av våra kunders erfarenheter.. Du kan läsa mer om våra kunder här.

Typer av tekniska texter vi översätter:

·       Materiallistor

·       CAD-ritningar

·       Kataloger

·       E-läromaterial

·       Tekniska specifikationer

·       Företagssystem

·       Grafik och CAD

·       Hårdvarukomponenter och gränssnitt

·       Installationsmanualer

·       Etiketter

·       Bruksanvisningar

·       Patenthandlingar

·       Presentationer

·       Produktspecifikationer och manualer

·       Säkerhetsmanualer

·       Programvaror

·       Tekniska förslag

·       Tekniska specifikationer

·       Undervisningsmaterial

·       Felsökningsguider

·       Användarmanualer

·       Webbsidor

Kvalitetskontroll för teknisk översättning | Översättningsbyrå Baltic Media

Baltic Media Ltd. arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 strikta kvalitets- och riskhanteringskrav. Vårt kvalitetssystem börjar med ett noggrant urval av leverantörer med flera års erfarenhet av teknisk översättning. Vi väljer endast branschexperter som kan uppfylla våra kunders behov genom högkvalitativ teknisk översättning i mer än 120 språkkombinationer.

Alla översättare, tolkar, korrekturläsare och redigerare har undertecknat NDA-avtal så att era dokument kommer att vara säkra hos oss.

Ordlistor och översättningsminnen för tekniska översättningar

Betydelsen av konsekvent specialiserad terminologi, liksom den högst formelartade och repetitiva karaktären hos tekniska dokument, gör datorstödd översättning med hjälp av översättningsminnen och termdatabaser särskilt lämplig för teknisk översättning.

Medvetna om vikten av detta och för terminologikonsekvensens skull använder vi oss av översättningsminnen. Bara genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi utarbeta termordlistor som uppfyller deras behov.

Några av språken vi stödjer | Teknisk översättningsbyrå Baltic Media

·       Teknisk översättning på svenska

·       Teknisk översättning på norska

·       Teknisk översättning på finska

·       Teknisk översättning på danska

·       Teknisk översättning på lettiska

·       Teknisk översättning på litauiska

·       Teknisk översättning på estniska

·       Teknisk översättning på franska

·       Teknisk översättning på polska

·       Teknisk översättnings på ukrainska

·       Teknisk översättning på ryska

·       Teknisk översättning på italienska

·       Teknisk översättnings på spanska

 

översättningsbyrå och översättare

Ansök om gratis teknisk provöversättning 

Det är inte lätt att hitta den rätta leverantören av teknisk dokumentöversättning med erfarenhet inom ett visst område. Vänligen fråga våra projektledare om en gratis provöversättning. Vi ska göra vårt bästa för att upfylla dina förväntningar.

Kontakta teknisk översättningsbyrå Baltic Media Translations AB idag

För att få veta mer om våra tekniska översättningar eller för att fråga om en gratis offert eller ett erbjudande, vänligen ring vårt internationella tjänstekontor på +46 8 767 60 24 eller kontakta våra projektledare via e-post på  [email protected].

 

Vad är teknisk översättning?

Teknisk översättning är översättning av texter som innehåller tekniska termer och begrepp. Dessa texter kan vara manualer, instruktioner, tekniska rapporter, patent, webbplatser och mycket mer. Tekniska översättningar kräver en hög grad av noggrannhet och precision. Översättaren måste ha en djup förståelse för det tekniska området och kunna översätta termer och begrepp på ett korrekt och konsekvent sätt. Tekniska översättningar är viktiga för att säkerställa att produkter och tjänster kan användas på ett säkert och effektivt sätt. En felaktig översättning kan leda till allvarliga konsekvenser, till exempel olyckor eller skador.

© Baltic Media®