Stonehenge

Västgermanska språk: Engelska, tyska, holländska med flera

Professionella översättare till och från engelska, tyska, holländska och andra västgermanska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå

Professionella översättare till och från engelska, tyska, holländska och andra västgermanska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå

De västgermanska språken är en gren av den indoeuropeiska språkfamiljen som är modersmål för ungefär 500 miljoner människor huvudsakligen i Nordamerika, Oceanien, södra Afrika och Europa.

De västgermanska språken omfattar de tre mest talade språken: Engelska med runt 360–400 miljoner infödda talare, tyska med över 100 miljoner infödda talare och holländska med 23 miljoner infödda talare.

Andra större västgermanska språk är afrikaans och en utgrening av holländska; lågtyska; yiddish och limburgiska.

Alla germanska språk tros ha sina rötter i ett hypotetiskt urgermanskt språk. Detta skedde troligtvis under den pre-romanska järnåldern i norra Europa från 500 f.Kr. Urgermanskan talades troligen efter 500 f.Kr.

De germanska språken är nära kopplade till utvecklingen av den västerländska civilisationen.

Det indoeuropeiska språkträdet

Professionella översättare till och från engelska, tyska, holländska och andra västgermanska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Professionella översättare till och från engelska, tyska, holländska och andra västgermanska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post