Spain

Spansk översättning med professionell spansk översättare

Spansk översättning med professionell spansk översättare

En bra spansk översättning är mycket viktig eftersom den möjliggör en effektiv kommunikation mellan spansktalande personer och personer som inte talar spanska som modersmål. Här är några skäl till varför en bra översättning är betydelsefull:

 1. Kommunikation: En korrekt översättning säkerställer att budskapet i det ursprungliga språket överförs på ett tydligt och korrekt sätt till spansktalande mottagare. Detta underlättar kommunikationen och förhindrar eventuella missförstånd eller felaktigheter.

 2. Professionell image: En noggrann översättning visar att man bryr sig om och respekterar den spansktalande publiken. Detta kan bidra till att förbättra företagets eller organisationens image och trovärdighet.

 3. Marknadsföring: Om du vill nå en spansktalande publik är det viktigt att ha en korrekt översättning av dina marknadsföringsmaterial. En dålig översättning kan leda till att budskapet inte når fram och att man missar potentiella kunder eller möjligheter.

 4. Juridiska och officiella dokument: I fall där juridiska eller officiella dokument behöver översättas är det avgörande att översättningen är exakt och korrekt. Felaktiga översättningar kan leda till allvarliga konsekvenser och rättsliga problem.

 5. Respekt för kulturella skillnader: En bra översättning tar hänsyn till kulturella skillnader och anpassar budskapet för att vara relevant och förståeligt för spansktalande personer. Detta visar respekt för deras kultur och kan hjälpa till att bygga starkare relationer och samarbete.

Sammanfattningsvis är en bra spansk översättning viktig för att underlätta kommunikation, upprätthålla en professionell image, nå ut till en bredare publik, följa juridiska och officiella krav samt visa respekt för kulturella skillnader.

En spansk översättare är en person som översätter text från spanska till ett annat språk eller från ett annat språk till spanska. Spanska är ett romanskt språk som talas i många länder i världen, bland annat Spanien, Mexiko, Argentina, Colombia och Peru. Det är ett av de fem mest talade språken i världen.

Spanska översättare arbetar inom en mängd olika områden, bland annat:

 • Teknisk spansk översättning: översättning av tekniska dokument, som manualer, instruktioner och specifikationer.
 • Juridisk spansk översättning: översättning av juridiska dokument, som kontrakt, testamenten och domstolsdokument.
 • Medicinsk spansk översättning: översättning av medicinska dokument, som journaler, läkemedelsinformation och forskningsrapporter.
 • Marknadsföringsöversättning till spanska: översättning av marknadsföringsmaterial, som reklam, broschyrer och webbplatser.
 • Spansk litteraturöversättning: översättning av skönlitteratur, som romaner, dikter och teaterpjäser.

För att bli spansk översättare krävs det vanligtvis en universitetsexamen i översättning eller ett annat språk. Översättare behöver ha en djup förståelse för både det spanska och det andra språket, samt en god förmåga att uttrycka sig i båda språken.

Här är några av de färdigheter och egenskaper som en spansk översättare bör ha:

 • Utmärkta språkkunskaper i både spanska och det andra språket.
 • En god förståelse för kulturella skillnader mellan de två språken.
 • En stark analytisk förmåga.
 • En god förmåga att uttrycka sig i både skrift och tal.
 • En god förmåga att arbeta självständigt och i team.

Professionell spansk översättning från svenska och andra språk hos Baltic Media

Det finns över 20 spanska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en spansk översättare som har spanska som modersmål och/eller bor i Spanien eller ett annat spansktalande land.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa spanska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Spansk översättning

Spansk översättning 

Professionella översättare och översättning online

 1. Alla spanska översättningar går igenom tre stadieröversättning, redigering och korrekturläsning.
 2. Spanska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
 3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda spanska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
 4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
 5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
 6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
 7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Calle de Cervantes Madrid

Baltic Media

Varför välja det spanska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga spanska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad översättare spanska 

En stor andel av våra spanska leverantörer är auktoriserade spanska översättare. Certifiering krävs för spanska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Vad kostar det att översätta ett dokument till och från spanska? Spansk översättning för privatpersoner och företag 20–25 % billigare. Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden.

Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Översättningsområden | Spansk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Spansk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Spansk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Spanska språktjänster 

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av spanska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på spanska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det spanska språket

Språkfamilj: Indoeuropeiska språk, romanska språk, spanska

Spanska talas i Spanien och i f.d. kolonier inklusive Centralamerika, Sydamerika (med undantag av Brasilien), Ekvatorialguinea och Västra Sahara, delar av USA och vissa länder i Asien. Spanska kallas även för kastilianska. Spanska talas av näst flest människor i världen, efter mandarinkinesiska.

Officiellt språk i: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Spanien, Uruguay, Venezuela, EU

Språkkod ISO 639-1: ES