Basque

Baskisk översättning

Baskisk översättning utförd av professionell baskisk översättare  - när baskisk översättning är som bäst!

Vi på Baltic Media® är ISO-certifierade

Översätt baskiska | Professionell översättning svenska till baskiska | Professionella baskiska översättare | Sveriges bästa priser på baskisk översättning | Pris per ord | Översättning till baskiska 20–25 % billigare

Professionell baskisk översättning från svenska och andra språk

Baskiska är ett språk som talas av cirka 2,5 miljoner människor i Spanien och Frankrike. Det är ett isolerat språk, vilket innebär att det inte är besläktat med något annat språk i världen. Baskiska har en lång historia och kultur, och det är ett officiellt språk i Spanien och Frankrike.

Det finns flera sätt att översätta baskiska till engelska. Ett sätt är att använda en online-översättare som Google Translate för baskisk översättning. Google Translate är ett gratis verktyg som kan översätta text mellan över 100 språk, inklusive baskiska och engelska.

För att översätta baskiska med Google Translate, skriv in den baskiska texten i översättningsfältet. Välj sedan "Engelska" som målspråk. Klicka sedan på "Översätt".

Google Translate är ett bra alternativ för att översätta korta baskiska texter. För mer komplexa texter eller texter med tekniskt språk kan det vara bättre att använda en professionell översättare.

En annan metod för att översätta baskiska till engelska är att använda en översättningsmjukvara. Översättningsmjukvara är ett program som kan översätta text från ett språk till ett annat. Det finns flera olika översättningsmjukvaror tillgängliga, till exempel SDL Trados och Memsource.

För att översätta baskiska med översättningsmjukvara, importera den baskiska texten till programmet. Välj sedan "Engelska" som målspråk. Klicka sedan på "Översätt".

Översättningsmjukvara är ett bra alternativ för att översätta stora baskiska texter eller texter med repetitivt innehåll. Det kan också vara ett bra alternativ för att översätta texter som behöver en hög nivå av noggrannhet.

Slutligen kan du också översätta baskiska till engelska genom att anlita en professionell översättare. Professionella översättare har vanligtvis en hög nivå av språkkunskaper och erfarenhet av att översätta baskiska.

För att anlita en professionell översättare, kontakta ett översättningsföretag eller en frilansöversättare. Be dem att ge dig ett kostnadsförslag och en tidsplan för översättningen.

Här är några tips för att översätta baskiska till engelska:

 • Om den baskiska texten är skriven på ett språk som är nära besläktat med engelska, kan du använda en online-översättare för att få en grundläggande översättning.
 • För mer komplexa texter eller texter med tekniskt språk, kan det vara bättre att använda en professionell översättare.
 • Om du använder översättningsmjukvara, se till att välja ett program som stöder baskiska.
 • Kontrollera alltid den översatta texten noggrant för att se till att den är korrekt.

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Baskiska expertöversättningar i norra Europa! 

Professionella och auktoriserade baskiska översättare

Det finns över 7 baskiska översättare i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en baskisk översättare som har baskiska som modersmål och/eller bor i Baskien.

Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa baskiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

En stor andel av våra baskiska leverantörer är auktoriserade - certifierade baskiska översättare. Certifiering krävs för baskiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

baskisk översättning

Baskisk översättning

Professionella översättare och översättning online

 1. Alla baskiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
 2. Baskiska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource som säkerställer användning av konsekvent terminologi.
 3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda baskiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
 4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
 5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
 6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
 7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media

Auktoriserad baskisk översättare

En stor andel av våra baskiska leverantörer är auktoriserade baskiska översättare. Certifiering krävs för baskisk översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Vad kostar det att översätta ett dokument till och från baskiska? Baskisk översättning för privatpersoner och företag 20–25 % billigare. Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden.

Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Varför välja det baskiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga baskiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsområden

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste baskiska översättningar:

danska till baskiska engelska till baskiska
tyska till baskiska franska till baskiska
svenska till baskiska polska till baskiska
tjeckiska till baskiska slovakiska till baskiska
slovenska till baskiska ungerska till baskiska
rumänska till baskiska bulgariska till baskiska
lettiska till baskiska litauiska till baskiska
ryska till baskiska estniska till baskiska
norska till baskiska finska till baskiska
isländska till baskiska ukrainska till baskiska
italienska till baskiska baskiska till lettiska
baskiska till danska baskiska till ryska
baskiska till engelska baskiska till tyska
baskiska till litauiska baskiska till ungerska
baskiska till svenska baskiska till bulgariska
baskiska till estniska baskiska till ukrainska
baskiska till franska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Baskiska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av baskiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på baskiska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det baskiska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, romanska språk, baskiska
Baskiska anses vara obesläktat med andra språk. Idag finns det en standardiserad form av Baskiska, "Batua" (kallas även Euskara) baserat på Guipuzcoan, som är den viktigaste dialekten som talas i den centrala baskiska regionen (Euzkadi). Alla talade språkvarianter med undantag av Souletin (talas i delar av Frankrike) kan förstås av de som talar andra varianter.

Språkkod ISO 639-1: eu