1about us scaled 1

Teambuilding och utbildningsseminarium för personalen

Baltic Media Translations AB personalutbildning och enande seminarium i Vilnius

Att hålla på traditionerna för personalutbildning och enande, möttes det internationella teamet från översättningsbyrån Baltic Media Translations AB den här gången i Litauens huvudstad - Vilnius. Valet av platsen var inte slumpartad, då filialen för Baltic Media Translations AB har verkat i huvudstaden i detta grannland i mer än ett år och som betjänar kunder långt bortom Litauens gränser.

Seminariet hölls i konferenslokaler på hotellet Best Western och under utbildningen lades teorier fram av David Freementle från sin bok ”Aktiva Client Service” vilka sattes under lupp och jämfördes med vår dagliga arbetspraxis. Denna utbildning gav också ett utmärkt tillfälle att lära känna vår nyaste medarbetare: Vilnius filialchef Armands Kocins, Estlands filialchef Hedvig Veelma och Valmieras filialchef Evita Vitola.

Baltic Media Marknadschef Kaspars Zvergis medgav: “Vi är mycket glada över att under tiden för den rådande krisen har vi inte bara konsoliderat vår verksamhet, men också utvecklat utbudet av våra tjänster, utökat vårt nätverk av kontor och utökat vårt team med tre nya, glada och framför allt, kompetenta medarbetare.”

Training 1

© Baltic Media®


Teambuilding och utbildningsseminarium för personalen i Pāvilosta

Två gånger om året besöker teamet från Baltic Media Translations AB en stad rik på traditioner för att vinna nya kunskaper och utvecklas. Denna gång valdes staden Pāvilosta vid Östersjön som vårt resmål, den vänliga personalen på motellet “Vēju Paradīze” (“Wind Paradise”) välkomnade oss! Pāvilosta är en lugn och trevlig stad – en verklig plats för att koppla av från den livliga vardagliga rytmen.

Under den tre dagar långa utbildningen, diskuterade teamet för Baltic Media Translation AB bolagets planer för framtiden och nya idéer vars denna utbildning var särskilt innehållsrik på. “Nu måste vi bara ta tjuren vid hornen och sätta alla våra planer i verket” sade marknadschefen Kaspars Zverģis. “Det är bra att vi har bildat ett team, med personal som ger stort stöd till varandra och tillsammans kan vi göra underverk – med att hjälpa människor att överbrygga språkliga barriärer."

Efter en hård arbetsdag, kan var och en njuta av den lediga tiden genom att ta en promenad på stranden, observera strandnaturen och koppla av i bastun på motellet “Vēju Paradīze”.
Baltic Media Translation AB vill uttrycka sitt tack till den tillmötesgående och trevliga personalen på motellet “Vēju Paradīze”. Vi skickar speciella hälsningar till kocken i motellets restaurang som bjöd oss på det bästa av det traditionella lettiska köket.

“Vi kommer definitivt att återvända hit igen!”

Training 3

© Baltic Media®


Personalen på Baltic Media är nu ännu bättre förberedd för att säkerställa högsta kvalitet och service.

Från 4 till 7 maj 2006, hade Baltic Media en workshop i Estländska kurorten Parnu för vidareutbildning och teambyggande. Huvudämnet var ”Effektiv tidsplanering i projektledningen”.

Ledning av språkkurs- och översättningsprojekt, tidsplanering, att fastställa prioriteter, ledarskapsstilar, kvalitetssäkring och andra frågor var i fokus på workshopen.

Provokativa seminarier om kommunikation, avundsjuka och nutida trender i ömsesidiga relationer ledda av Sandra Veinberga orsakade diskussioner som varade långt in på natten. Den intensiva träningen under dessa dagar ledde till incitament för förbättringar i personalens arbete som säkerställer basen för den dynamiska utveckling av företaget som pågått de senaste åren.

Personalen på Baltic Media kan med rätta känna sig stolta över resultatet för första kvartalet, eftersom omsättningen ökat med 65 procent jämfört med samma period förra året. Sålunda, möjligheterna på marknaden för språkrelaterade tjänster är inte uttömda ännu.

Det är tydligt att efterfrågan på tjänster inom översättning och språkutbilding ökar på marknaden, och Baltic Media är nu ännu bättre förberedda att möta detta behov.

De nya medarbetarna Marika Maskalonoka och Olegs Djomins som kommer att leda arbetet på den nya filialen i Daugavpils, vilken skall öppnas i Juni, och Kristaps Kvelde på Rigakontoret var välkomnade till Baltic Medias personal med entusiasm och goda förhoppningar.

Dramatisk början med orkan Delta

Kvällen den 28:e december var full av dramatik eftersom orkan Delta då var på väg över Grand Canaria. Regionen Jandia blev dock minst berörd utav orkanen. Mitt i natten kunde man trots detta märka att orkanen blev allt kraftigare och inom några få minuter stängdes alla butiker, kaffèer och vårt hotel, som mörklades. Sandra var på plats och berättade ingående om det i radio SWH:s reportager.

De första dramatiska dagarna till trots, hade vi en produktiv, exotisk och avspännande vecka framför oss; en vecka som skulle ge oss nya kunskaper, intryck och vila. Sandra menade att de anställda inte bara blev uppladadde av solens och vindens energi men även av den kompetens och de färdigheter som ska ligga till grund för att befästa Baltic Media:s ledande status på marknaden.

Stora och viktiga ämnen

Varje deltagare gjorde sitt eget framträdande och bjöd in till diskussion om sitt ämne. Dace Karavica öppnade seminariet med det inledande temat affärsmässiga standarder och betjäning av kunder. Efter detta visade Aigars Apsāns upp sin SWOT-analys om översättningar och språkområde, ett ämne som tog till vara hans kunskaper i ekonomi. Alla blev överraskade av Maijas Miezes kunniga redovisning i ämnet kommunikation, både med närvarande kunder och via telefon. Ieva Krastina berörde det allvarliga men nödvändiga ämnet konflikter på arbetsplatsen, med en analys av personliga konflikter och gruppkonflikter.

Arturs Svekris talade om betydelsen av grupparbete, med en noggran analys av gruppens utvecklingsfaser. Seminariet avslutades med Miks Basmanovs tankar kring ämnet negativa miljöfaktorer på arbetsplatsen och en diskussion om hur man kan undvika dessa.

Försäljningsguru och bästa lektor

Höjdpunkten av hela seminariet var ett test med 62 frågor på temat försäljning och kundservice. Maija Mieze vann tävlingen och utnämndes till Baltic Media:s försäljningsguru och tog emot ett väl förtjänat penningbelopp som pris.

Alla deltagare i seminariet satte betyg på de andras presentationer och här vann Miks Basmanovsuppträdande, en interaktiv show som blev en överraskning för alla kollegor och där det dessutom bjöds på Kanarieöarnas hälsosamma frukter.

Sandra Veinberg utförde en bedömning och resumé av alla teman i seminariet från ett vetenskapligt och rent praktiskt perspektiv.

- Baltic Media är ett internationellt företag eftersom det verkar i en multikulturell miljö där både kunder och leverantörer befinner sig i olika delar av världen.

Det är viktigt att personal inte bara kompletterar nödvändig arbetskompetens, men även att de får en insyn i nya kulturer och deras historia. Intryck och erfarenheter av andra länder är viktiga inom vår bransch och därför ska företagets seminarier alltid arrangeras i olika länder. De har tidigare hållits i Sverige och Litauen och nu senast i Spanien, betonar Guntar Veinberg, VD.

Ett stort tack till alla praktikanter

Tack till våra praktikanter Juta Vintere, Juliana Handberg och Kristaps Spruntulis som framgångsrikt klarade av alla arbetsuppgifer och säkerställde god service för våra kunder och därmed gjorde det möjligt för övrig personal hos Baltic Media att resa långt bort till Fuerteventura.

Riga och Eurovision

Seminariet var inte helt utan oförutsägbarheter. En av dessa var när Miks blev skadat i ett öga efter att ha badat i salta Atlanten. På mottagningen i Jandias sjukhus reagerade både receptionisten och läkaren när de läste ordet ”Riga”i den ifyllda sjukenkäten.De utbrast “Riga! Eurovison!” och påbörjade med stor entusiasm en särskild behandling för den Baltic Media-anställde. Den enda slutsatsen som vi kunde dra av detta var att Marija Naumova hade gjort en bra insats för att placera Lettland på den Europeiska kartan. Åtminstone hade Spanjorerna fått ett bra intryck av Lettland.

Bästa lektor var Mihails Basmanovs som med med högskolediplom i biologi gav en skrämmande bild av hur dålig kvalité luften har i Riga, där vår byrå ligger och samtidigt inspererade oss med idéer om hur det går att undvika inflytande från miljöns negativa faktorer.

© Baltic Media®