Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

Auktoriserad översättare LÅGPRIS auktoriserad översättning

Auktoriserad översättare i Stockholm | LÅGPRIS översättning  - Hur kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper både företag och privatpersoner i Stockholm och hela Sverige

Hur skall man översätta vigselbevis, körkort, försäkringsbesked och andra dokument? Skillnaden mellan certifierad, bestyrkt och auktoriserad översättning? Vad är en auktoriserad översättare? Vad kostar en auktoriserad översättning? Vad betyder auktoriserad översättning med kvalitetsgaranti hos en ISO- certifierad översättningsbyrå?

Du får svar på dessa frågor här.

Auktoriserad översättning till företag & privatpersoner

Man bör anlita en auktoriserad översättare när man behöver en översättning av ett juridiskt eller ekonomiskt dokument. Auktoriserade översättare har genomgått ett omfattande kunskapsprov och en redbarhetsprövning, vilket borgar för att översättningarna är korrekta och håller hög kvalitet.

Auktoriserad översättning i Stockholm och hela Sverige

Du behöver inte befinna dig i Stockholm för att få en snabb och billig auktoriserad översättning. Vi arbetar online och levererar din auktoriserade översättning dit du behöver den. Över hela världen.

Beställ högkvalitativ auktoriserad/certifierad/bestyrkt översättning online i Göteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala, Helsingborg, Gävle, Skövde, Norrköping, Örebro, Linköping, Västerås, Umeå, Karlstad och i hela Sverige. Baltic Media Translations AB  utför auktoriserad översättning  / certifierad översättning för företag och privatpersoner.

+46 8 767 60 24
[email protected]
Prisförfrågan
Informationsförfrågan 

Auktoriserad översättare Stockholm | Några specifika situationer då man bör anlita en auktoriserad översättare är:

  • Vid översättning av juridiska dokument, såsom avtal, testamenten, domslut och andra handlingar som har juridisk betydelse.
  • Vid översättning av ekonomiska dokument, såsom årsredovisningar, skattedeklarationer och andra handlingar som har ekonomisk betydelse.
  • Vid översättning av myndighetsdokument, såsom pass, intyg och andra handlingar som krävs av myndigheter.
  • Vid översättning av dokument som ska användas i en officiell sammanhang, såsom vid ansökan om uppehållstillstånd eller vid handel mellan företag i olika länder.

Anledningen till att man bör anlita en auktoriserad översättare i dessa situationer är att översättningen måste vara korrekt och hålla hög kvalitet. Juridiska och ekonomiska dokument kan ha stor betydelse för enskilda eller företag, och det är därför viktigt att översättningen är exakt och överensstämmer med originaltexten.

Auktoriserade översättare är också bundna av tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får röja information som de har fått tillgång till i sitt arbete. Detta är en viktig garanti för att känslig information skyddas.

Om man inte anlitar en auktoriserad översättare finns det en risk att översättningen inte är korrekt eller håller hög kvalitet. Detta kan i sin tur leda till problem, såsom att ett avtal inte är juridiskt bindande eller att en ekonomisk transaktion inte går igenom.

Det är därför alltid en bra idé att anlita en auktoriserad översättare när man behöver en översättning av ett juridiskt eller ekonomiskt dokument.

Pris för en auktoriserad översättning 

⭐️ Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. ⭐️En översättning bestyrkt av auktoriserad översättare/translator (begränsat antal av translatorer) kostar från 600- 1000 kronor exkl moms/dokument. Auktoriserade översättare har genomgått Kammarkollegiets prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Översättningen görs antingen från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska.
I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor exkl moms.  Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad?

Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning förmodligen 20–25 % billigare än några andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än några andra nordiska översättningsbyråer. (I Sverige heter vårt företag Baltic Media Translations AB, F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Vad är en auktoriserad översättare?

baltic media reception office

En auktoriserad översättare är en person som har genomgått en auktorisationsprocess som bedömer hans eller hennes kunskaper och erfarenheter som översättare. Auktorisationen utfärdas av Kammarkollegiet i Sverige och är ett bevis på att översättaren har den kompetens som krävs för att utföra översättningar av juridiska och offentliga dokument.

För att bli auktoriserad översättare måste en person ha en akademisk examen i översättning eller ett annat språkvetenskapligt ämne. Personen måste också ha minst fem års yrkeserfarenhet som översättare, varav minst två år i Sverige. Dessutom måste personen ha goda kunskaper i juridik och offentlig administration.

Auktoriserade översättare står under Kammarkollegiets tillsyn. Det innebär att Kammarkollegiet har rätt att granska översättarens arbete och vidta disciplinära åtgärder om översättaren inte uppfyller de krav som ställs.

Auktoriserad översättningsbyrå?

Vi översätter dokument med juridisk giltighet och stämpel från auktoriserade översättare. Några kunder undrar om vi som företag är auktoriserade, men det är faktiskt inte företaget i sig som är auktoriserat. Istället är det de enskilda översättarna som kan vara auktoriserade. Som översättningsbyrå erbjuder vi olika typer av språktjänster och samarbetar nära med auktoriserade översättare. Genom att använda våra tjänster kan du vara trygg med att översättningen blir utförd av en kvalificerad auktoriserad översättare.

I Sverige finns det ingen officiell auktorisation för översättningsbyråer. Istället finns det auktoriserade översättare som innehar titeln "Auktoriserad translator". Denna yrkestitel är skyddad och får endast användas av personer som har klarat Kammarkollegiets juridiska kunskaps- och översättningsprov samt finns registrerade i Kammarkollegiets register över auktoriserade översättare.

Auktoriserad översättare till och från engelska och svenska

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare mellan engelska och svenska eller till och från tyska, spanska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, ungerska, polska persiska, finska, norska, danska, estniska, lettiska, litauiska och andra språk. Vi utför även certifierad översättning till och från engelska för följande språk: arabiska, bosniska, bulgariska, danska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, kroatiska, nederländska, norska, portugisiska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tigrinia, turkiska, tyska, ungerska.

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Auktoriserade översättare när ni behöver en auktoriserad översättning

⭐️Auktoriserad översättare utför auktoriserad översättning av vissa juridiska dokument såsom betyg från svenska och utländska universitet, gymnasiebetyg, försäkringsbesked, adoptionshandlingar, dödsfallsintyg, dödsbo, födelseattest, vigselbevis, körkort, olika intyg och andra dokument. Dessa översättningar behöver vidimeras. Det innebär att originalet jämförs med kopian och en auktoriserad / certifierad översättare intygar att översättningen överensstämmer med originalet/kopian. En auktoriserad översättare är en person som har genomgått ett auktorisationsprov och fått sin kompetens bedömd av en oberoende myndighet. Auktoriserade översättare har en hög kompetens och erfarenhet inom sitt område och kan därför garantera hög kvalitet på sina översättningar.

Auktoriserad / certifierad / bestyrkt översättning behövs ofta när dokumentet kommer att lämnas till en myndighet eller används i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Dessa dokument översätts av en certifierad eller auktoriserad översättare som är specialiserad på det aktuella ämnesområdet.

Översättningsbyrå Baltic Media är ett ISO-certifierat språkföretag med 30 års erfarenhet

Auktoriserad översättare och dokument översättning

Vad är alternativet till en auktoriserad översättare?

En auktoriserad eller certifierad översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt översättarens signatur. Observera att en översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare är nämligen inte giltig utanför Sverige.

Observera att antalet av auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk. Därför rekommenderar vi att använda billigare och säkrare alternativ av en certifierad eller bestyrkt översättning.

Det finns ingen universell global standard för godkännande av auktoriserade /certifierade / bestyrkta översättningar och certifieringsprocessen varierar från land till land.

Lågpris översättning hos ISO-certifierad  översättningsbyrå Baltic Media

Auktoriserad översättning och certifierad översättning är två olika typer av översättningar som används i olika sammanhang.

Auktoriserad översättning är en översättning som har godkänts av en behörig myndighet. Detta innebär att översättningen är korrekt och att den återspeglar den ursprungliga textens mening och syfte. Auktoriserade översättningar används ofta i officiella sammanhang, till exempel i juridiska dokument, medicinska journaler och myndighetskommunikation.

Certifierad översättning är en översättning som har verifierats av en certifierad översättare. Detta innebär att översättaren har bevis på sin kompetens och erfarenhet. Certifierade översättningar används ofta i kommersiella sammanhang, till exempel i kontrakt, avtal och marknadsföringsmaterial.

auktoriserad översättning och översätare online

Våra vanligaste auktoriserade översättningar:

engelska till svenska franska till svenska
tyska till svenska spanska till svenska
svenska till engelska polska till svenska
engelska till danska slovakiska till svenska
svenska till norska danska till svenska
rumänska till svenska bulgariska till svenska
lettiska till svenska litauiska till svenska
svenska till spanska estniska till svenska
norska till svenska finska till svenska
isländska till svenska ukrainska till svenska
italienska till svenska svenska till lettiska
engelska till tjeckiska svenska till ryska
engelska till ryska svenska till tyska
engelska till franska svenska till danska
engelska till nedrländska svenska till bulgariska
engelska till tyska svenska till ukrainska

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus 

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad.

För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns.

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begränsat och inte tillgängliga på alla språk.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

Vad tycker våra kunder om våra auktoriserade /certifierade översättningar?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Apostille 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland.

Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961 (Sveriges internationella överenskommelser, 1999; French-English-Swedish version)

Legalisering av en auktoriserad översättning göras på ett av följande språk: engelska, franska, tyska, spanska och svenska.

Vänligen kom ihåg att översättningsbyråer inte erbjuder certifiering av era ursprungliga dokument eller översättningar med en apostille.

Legalisering av dokument måste utfärdas av kunden på egen hand. I Sverige har enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille.

Kvalitet av auktoriserad översättning och sekretess

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled. Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer (även auktoriserade översättare) håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 – redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring | Auktoriserade översättare

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en auktoriserad översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad översättning och våra översättare

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Kostnadsfri offert på auktoriserad översättning | Offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information

©  Baltic Media®