Document Translation Services

Översättning av körkort

Översättning av körkort | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Översättning av svenskt körkort till engelska | Certifierad och auktoriserad översättning av körkort 

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning. Läs mer om våra professionella översättare här.

I Sverige kan certifierade översättningar av körkort utföras av både översättningsbyråer och notarius publicus.

Skillnaden mellan dessa är att översättningsbyråer endast intygar att översättningen är korrekt och att den överensstämmer med originaldokumentet, medan notarius publicus även försäkrar att översättaren är behörig att utföra översättningen.

En certifierad översättning av körkort inkluderar en certifieringsstämpel, signatur och datum från översättaren eller/och översättningsföretag som bekräftar att översättningen är en korrekt och exakt översättning av originaltexten.

När behöver jag översätta ett körkort?

Du behöver översätta ett körkort om du vill köra i ett land där körkortet inte är utfärdat. I vissa länder krävs det att körkortet är översatt till det lokala språket.

Här är några exempel på när du kan behöva översätta ett körkort:

  • Du flyttar till ett annat land och vill byta ut ditt körkort mot ett lokalt körkort.
  • Du vill köra i ett annat land som semesterfirare.
  • Du vill köra i ett annat land för att arbeta eller studera.

Baltic Media_teamProfessionell översättning av körkort

Pris | Auktoriserad eller certifierad, bestyrkt översättning av körkort

I de flesta fall kostar en certifierad översättning av körkort med vidimering hos Notarius Publicus 250 - 600 kronor inkl moms.

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad/bestyrkt översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som utförs av en professionell/auktoriserad/certifierad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

En auktoriserad eller certifierad översättning av körkort kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt översättarens signatur.

Observera att antalet av auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk. Därför rekommenderar vi att använda billigare och säkrare alternativ av en certifierad eller bestyrkt översättning.

Du behöver inte skicka original utan det räcker att du skannar kortets fram- och baksida och mailar in till oss. Den certifiereda översättningen skickas sedan hem till dig med post. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Professionell översättning av körkort

Vi behandlar all given information med strikt sekretess enligt EU:s datalagringsdirektiv.

Så här skannar du ditt körkort med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad översättning läs här.

Få en offert här | Gratis offert

Använd denna e-post  eller denna form för att skicka till oss en skannad kopia av ditt körkort som du tror behöver en certifierad översättning. Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar). 

De mest populära språk hos oss:

·       engelska

·       franska

·       tyska

·       spanska

·       finska

·       polska

·       tjekiska

·       slovakiska

·       slovenska

·       ungerska

·       rumänska

·       bulgariska

·       lettiska

·       litauska

·       estniska

·       ryska

·       svenska

·       norska

·       danska

·       isländska

·       ukrainska

·       italienska

·       holländska

·       hebreiska

·       turkiska

·       kinesiska

·       georgiska

·       japanska

·       arabiska

·       armeniska

·       azerbajdzjanska

·       bengali

·       baskiska

·       serbokroatiska

·       kroatiska

·       grekiska

·       kazakiska

·       uzbekiska

·       persiska

·       bosniska

·       portugisiska

 

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättning av körkort | Kontakta oss

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade /certifierade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]