English

Engelsk översättning

Professionell engelsk översättning av auktoriserad engelsk översättare

Vi på Baltic Media® är ISO-certifierade

Billig engelsk översättning med kvalitetsgaranti | Översättningsbyrå svenska till engelska | Auktoriserad översättning svenska till engelska | Professionella engelska översättare | Sveriges bästa priser på engelsk översättning | Pris per ord | Översättning till engelska | Välj översättningsbyrå Baltic Media®!

Innehållsförteckning show

Auktoriserad engelsk översättning från svenska och andra språk

Översättningsbyrå svenska till engelska

Engelsk översättning är en viktig del av internationell kommunikation. Översättningar gör det möjligt för människor runt om i världen att förstå varandra och dela information.

Engelsk översättning kan göras på ett antal olika sätt. Ett sätt är att använda maskinöversättning. Maskinöversättare är datorprogram som kan översätta text från ett språk till ett annat. Maskinöversättare är ofta snabba och enkla att använda, men de är inte alltid lika exakta som mänskliga översättare.

Ett annat sätt att översätta engelska är att använda en mänsklig översättare. Mänskliga översättare är personer som är utbildade för att översätta text från ett språk till ett annat. Mänskliga översättare är ofta mer exakta än maskinöversättare, men de är också dyrare och långsammare.

Kvaliteten på en engelsk översättning beror på många faktorer, t.ex. källspråkets kvalitet, översättningsmetoden och översättarens kompetens.

När du behöver en engelsk översättning är det viktigt att välja en professionell översättare. En professionell översättare kan ge dig en kvalitetsöversättning som är exakt, flytande och idiomatisk.

Här är några tips för att välja en professionell engelsk översättare:

 • Välj en översättningsbyrå som har erfarenhet av att översätta från ditt språk till engelska.
 • Be om en offert från flera olika översättningsbyråer innan du gör ett val.
 • Var specifik om dina behov när du begär en offert.
 • Granska översättningen noggrant innan du godkänner den.

Här är några fördelar med att använda en professionell engelsk översättare:

 • Du får en kvalitetsöversättning som är exakt, flytande och idiomatisk.
 • Du kan vara säker på att översättningen är juridiskt giltig om du behöver en auktoriserad eller certifierad engelsk översättning.
 • Du kan få hjälp med att översätta texter inom ett specifikt ämnesområde, till exempel teknik, juridik eller medicin.
 • Du kan få hjälp med att översätta texter som innehåller teknisk terminologi eller juridiska begrepp.

engelsk översättning

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Engelska expertöversättningar i norra Europa!

Översättningsbyrå svenska till engelska

I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs engelsk översättning till språket av en engelsk översättare som har engelsk som modersmål och bor i engelsktalande länder (Storbritannien, USA, Kanada, Irland och andra). Det finns över 50 engelska språkspecialister i våra databaser för din engelsk översättning.

Engelskan delas upp i amerikansk och brittisk engelska. Kunden bestämmer vilket engelska språk som texten ska översättas till - brittisk eller amerikansk engelska, eller en internationell version.

Vid engelsk översättning använder vi oss enbart av professionella engelska specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom engelsk översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa engelska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Engelsk översättning från svenska och andra språk inkluderar rättsöversättningar, juridisk översättning till och från engelska, hemsidor, webbshop och e-handel,  maskinteknik, översättning av olika: dokument för affärer, finans, medicin och medicinteknik, reklam, kommunikationer, PR, transport, datamaskinvara och -programvara, vetenskap, jordbruk, fordonsteknik, EU-dokument, regering, industri, livsvetenskaper, försäljning, teknik- tekniska översättningar, auktoriserade, certifierade  översättningar,  översättning av betyg,  körkort,   översättning av årsredovisningar, översättning för film video, undertextning, dubbing, voice-over.

Översättningsbyrå svenska till engelska

Professionella översättare och översättning online

 1. Engelsk översättning går igenom tre stadier:översättning, redigering och korrekturläsning.
 2. Engelska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
 3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda engelska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
 4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av engelska projekt.
 5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel – försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
 6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
 7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP – Desktop Publishing).
 8. Layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Auktoriserad engelsk översättare

En stor andel av våra engelska leverantörer är auktoriserade engelska översättare. Certifiering krävs för engelska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Engelsk översättning 20–25 % billigare | Vi erbjuder dig billiga engelska översättningar med kvalitetsgaranti

Vad kostar det att översätta ett dokument till och från engelska? Engelsk översättning för privatpersoner och företag 20–25 % billigare. Hur uppnår vi hög översättningskvalitet till en låg kostnad? 

Vi erbjuder professionella engelska översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden.

Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina engelska översättningar än andra nordiska översättningsbyråer.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Översättningsbyrå för översättning till och från engelska

Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Vi har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland). Våra kunder kan hittas bland både företag och privatpersoner.  Under mer än 25 år har vi arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finskadanska, isländska, norska, tyska, engelska, polskaryska, lettiskalitauiska och estniska.

Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Professionell översättning från svenska till engelska av professionella engelska svenska översättare

Professionell översättning från svenska till engelska av professionella engelska svenska översättare

Professionell översättning från svenska till engelska av professionella engelska svenska översättare

Varför välja det engelska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga engelska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Våra vanligaste engelska översättningar:

engelska till svenska franska till engelska
tyska till engelska spanska till engelska
svenska till engelska polska till engelska
tjeckiska till engelska slovakiska till engelska
slovenska till engelska danska till engelska
rumänska till engelska bulgariska till engelska
lettiska till engelska litauiska till engelska
ryska till engelska estniska till engelska
norska till engelska finska till engelska
isländska till engelska ukrainska till engelska
italienska till engelska engelska till lettiska
ungerska till engelska engelska till ryska
ungerska till engelska engelska till tyska
ungerska till engelska engelska till danska
ungerska till engelska engelska till bulgariska
ungerska till engelska engelska till ukrainska

Auktoriserad engelsk översättare

En del av våra engelska översättare är auktoriserade - certifierade engelska översättare. Certifiering krävs för engelska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad eller certifierad  översättning läs här. 

Officiell engelsk översättning

En bestyrkt översättning är ett översatt officiellt dokument åtföljt av ett undertecknat uttalande från översättaren som intygar översättningens fullständighet och riktighet. Utlåtandet kan också vara attesterat av en notarie. När en översättning är certifierad blir den ett juridiskt dokument.

Så, en officiell översättning är när den är certifierad antingen av översättaren eller av ett översättningskontor eller en notarie. Vi kan erbjuda alla dessa typer av översättningscertifieringar.

Den mest populära typen av översättning av officiella dokument är en certifierad översättning eftersom en certifierad översättning har samma ackreditering i de flesta länder.

Översättningsområden | Engelsk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Engelsk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Engelsk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Engelska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av engelska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på engelska.

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Expertöversättningar i norra Europa!

Det nordisk-baltiska företaget Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa. Vi specialiserar oss på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det engelska språket  

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, germanska språk.

Engelska talas som första språk i Storbritannien, USA och cirka hundra andra länder i världen.

Engelskan är ett västgermanskt språk, alltså släkt med språk som svenska, danska och tyska, men större delen av dess ordförråd kommer faktiskt från romanska språk. Skälet till att engelskan ändå kallas ett germanskt språk är att dess grammatik är närmare släkt med svenska, danska och tyska än med exempelvis franska och spanska.
Engelska intar en central plats i det internationella umgänget och har stor betydelse för kommunikation inom en rad områden, såsom vetenskap, utbildning, ekonomi, politik, diplomati, flyg, sjöfart, radio, TV, informationsteknologi, populärmusik, turism, internationell affärsverksamhet, sport och reklam.
Officiellt språk i: Australien, Filippinerna, Irland, Kanada, Kenya, Lesotho, Liberia, Malta, Nigeria, Nya Zeeland, Pakistan, Qatar, Singapore, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, EU

Språkkod ISO 639-1: EN