Arabic country

Auktoriserad översättare Engelska | Auktoriserad översättare svenska till engelska

Auktoriserad översättare Engelska | Auktoriserad översättare svenska till engelska

Certifierad översättning Engelska | Certifierad översättning svenska till engelska

Innehållsförteckning show

Baltic Media Translations AB är en ISO-certifierad översättningsbyrå som erbjuder auktoriserad eller certifierad översättning av betyg från svenska och utländska universitet, gymnasiebetyg, försäkringsbesked, adoptionshandlingar, dödsfallsintyg, dödsbo, födelseattest, vigselbevis, körkort, olika intyg och andra dokument till och från engelska, svenska, spanska, ryska, ukrainska och andra språk.

Vad är auktoriserad översättare för översättning till och från egelska?

En auktoriserad översättare engelska är en översättare som har genomgått ett kompetensprov och fått sin auktorisation av Kammarkollegiet. Auktorisationen är ett bevis på att översättaren har gedigna kunskaper och erfarenheter i att översätta mellan svenska och engelska.

För att bli auktoriserad översättare engelska måste man uppfylla följande krav:

 • Ha en akademisk examen i översättning, eller motsvarande kompetens.
 • Ha minst fem års yrkeserfarenhet som översättare.
 • Genomgå ett kompetensprov, som består av två delar:
  • En skriftlig del, där översättaren ska översätta ett textstycke från svenska till engelska och vice versa.
  • En muntlig del, där översättaren ska översätta ett textstycke från svenska till engelska och vice versa.

Auktorisationen är giltig i fem år. För att få fortsätta vara auktoriserad översättare måste man förnya sin auktorisation innan giltighetstiden går ut.

Auktoriserad översättare engelska arbetar inom en rad olika branscher, bland annat juridik, teknik, medicin och ekonomi. Auktoriserad översättare engelskakan översätta en mängd olika texter, till exempel kontrakt, manualer, juridiska dokument och webbsidor.

Här är några fördelar med att anlita en auktoriserad översättare engelska:

 • Du kan vara säker på att översättningen är korrekt och professionell.
 • Auktoriserad översättare engelska har kunskaper om både svenska och engelska kulturer, vilket gör att översättningen blir mer naturlig och idiomatisk.
 • Auktoriserad översättare engelska är vana vid att arbeta med känsliga uppgifter, till exempel juridiska dokument.

Om du behöver en översättning från svenska till engelska eller vice versa är det en bra idé att anlita en auktoriserad översättare.

Baltic Media

Översättningsbyrå som erbjuder auktoriserad och certifierad engelsk översättning

När du ska välja en översättningsbyrå som erbjuder auktoriserad och certifierad engelsk översättning är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Byråns erfarenhet och expertis. Byrån bör ha ett team av erfarna och kvalificerade översättare som kan översätta texter inom det område som du behöver översättning inom.
 • Byråns kvalitetssäkringsprocess. Byrån bör ha en tydlig kvalitetssäkringsprocess för att säkerställa att översättningarna är korrekta och professionella.
 • Byråns prissättning. Byråns priser bör vara rimliga och konkurrenskraftiga.

Här är några frågor som du kan ställa till översättningsbyrån för att få en bättre bild av deras tjänster:

 • Vilken är byråns erfarenhet av att översätta från svenska till engelska?
 • Vilken är byråns expertis inom det område som jag behöver översättning inom?
 • Hur ser byråns kvalitetssäkringsprocess ut?
 • Vad är byråns prissättning?

Genom att ställa dessa frågor kan du säkerställa att du får en översättning som är både korrekt och professionell.

Certifierad eller auktoriserad översättning?  Fördelar med certifierad översättning

Den mest populära typen av översättning av officiella handlingar är en certifierad översättning, eftersom en certifierad översättning har samma ackreditering i de flesta länderna.

Antalet auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk.

En översättning av en auktoriserad (svuren) translator kostar ofta mer än en certifierad översättning.

Om översättningen skall användas utomlands rekommenderar vi  att du använder världens vanligaste typ av översättningsvidimering, en certifierad översättning certifierad av en översättningsbyrå eller notarie.
Det blir cirka 50% billigare än auktoriserad översättning av en svensk auktoriserad översättare.

En certifierad översättning ger kunden en högre kvalitetssäkerhet om det görs i ett ISO-certifierat företag som Baltic Media (F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

 

auktoriserad översättare engelska stockholm

Auktoriserad och certifierad översättning till och från engelska, svenska av pass, körkort, betyg, vigselbevis, testamenten mm.

Auktoriserad / certifierad / bestyrkt / officiell översättning behövs ofta när dokumentet  kommer att lämnas till en myndighet eller används i offentlig förvaltning. Sådana handlingar kan omfatta personhandlingar, domar eller liknande.

Dessa dokument översätts av en professionell eller auktoriserad  översättare som är specialiserad på det aktuella ämnesområdet.

Professionella översättare och översättning online

Mer om auktoriserad och certifierad översättning till och från andra språk läs här

Varför välja det arabiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga arabiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad översätttare engelska | Certifierad, professionell engelsk, svensk översättning

Våra mänskliga arabiska, svenska och engelska översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning. Läs mer om våra professionella arabiska, svenska och engelska översättare här.

Pris på en auktoriserad, certifierad, bestyrkt engelsk, svensk översättning 

Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är.
I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl moms.  Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.

För att kunna ge ett fast pris måste vi få se dina dokument. Bifoga gärna dokumenten direkt när ni kontaktar oss via mejl. Vi behandlar all given information med strikt sekretess enligt EU:s datalagringsdirektiv.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Få en offert här | Gratis offert  

Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar).

Översättning

Inget behov av att komma till kontoret | Online service

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en auktoriserad översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Få en offert här | Gratis offert  Vi svarar på din prisförfrågan inom 15 minuter.

Sekretess av engelsk-svensk-engelsk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor av engelsk, svensk auktoriserad och certifierad översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta nordics@balticmedia.com.