Document Translation Services

Översättning av årsredovisning 

Översättning av årsredovisning 

ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media | Beställ översättning av årsredovisning till engelska eller svenska online i Göteborg | Malmö | Stockholm | i hela Sverige

Vi översätter årsredovisningar, kvartalsredovisningar och styrelserapporter för olika börsnoterade och privata företag till och från engelskasvenskatyskadanskanorskafinska och andra språk.

Vi är ett kvalitetsorienterat ISO-9001-certifierat språkföretag vars kvalitetskrav och rutiner kostar oss dyrt samtidigt som vi strävar efter att bevisa att hög kvalitet inte behöver vara dyrt. Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1,80 per ord. Vi strävar att erbjuda professionell översättning, inklusive språkgranskning och korrekturläsning förmodligen c a 20–25 % billigare än några andra översättningsföretag i Norden.

Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten?

Årsredovisningen är utan tvekan det viktigaste dokument som ett företag sammanställer under året. Därför är det viktigt att den förmedlar ett konsekvent budskap och är begriplig för alla intressenter, oavsett språk och bakgrund. Vi har identifierat några goda anledningar att investera i en bra översättning av årsredovisningen:

översättningsbyrå och översättareÖversättning av årsredovisning 

Korrekt redovisningsterminologi

Sedan IFRS-standarden infördes 2005 är alla svenska börsnoterade företag skyldiga att tillämpa dessa nya redovisningsprinciper. Översättningsbyråerna måste därför ha den kompetens som krävs för att översätta årsredovisningar med korrekt redovisningsterminologi i enlighet med IFRS.

Branschkännedom

Enligt SCB finns det över 800 olika branscher i Sverige. Var och en har sina specifika särdrag som ofta kommer till uttryck i årsredovisningen. Översättningsbyrån måste därför skaffa sig omfattande kunskaper om branschspecifika definitioner och begrepp.

Målgrupp

De intressenter och kunder som läser årsredovisningen har olika bakgrund. Därutöver har företaget internationella intressenter med varierande bakgrund. Med andra ord är det viktigt att översättningsbyrån förmedlar årsredovisningens budskap på ett sätt som tilltalar alla olika läsare, samtidigt som originaltextens innehåll bevaras.

Kvalitetssäkring

Årsredovisningen fyller en viktig funktion när det gäller att bygga upp och upprätthålla ett företags anseende. Den kan också påverka marknadens och läsarnas uppfattning om bolaget. Det arbete företaget lägger ner på årsredovisningen avspeglar på många sätt engagemanget för kunder och investerare. Årsredovisningen är således ett smart verktyg för relationsbyggande.

Sekretess och datasäkerhet

Sekretess och datasäkerhet är två av de saker som är allra viktigast för ett företag att upprätthålla. För översättarna och översättningsbyrån måste detta därför också ha hög prioritet. Företaget måste kunna lita på översättningsbyrån till 100 %, och byrån måste skydda företagets intressen och säkerställa fullständig sekretess.

Koll på siffrorna

Att se till att definitioner och benämningar är korrekt och konsekvent översatta är en sak. Att siffrorna blir rätt är dock minst lika viktigt! Vid översättning av finansiella dokument får inga siffror flyttas, tas bort eller läggas till – annars blir hela dokumentet inkorrekt och ger fel information. För att årsredovisningen ska vara konsekvent rakt igenom måste översättningsbyrån därför veta hur man använder decimaltecken, datum och valutakoder, och hur dessa hanteras i olika länder.

Det lönar sig verkligen att investera i en bra översättning av årsredovisningen så att informationen återges korrekt och konsekvent. En bristfällig översättning kan leda till problem och skada företagets anseende. Med andra ord: Välj en professionell översättningsbyrå!

Undertextning av film och video, voice over översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Kontakta oss för ett bra erbjudande 

Varför bör du välja den nordeuropeiska översättningsbyrån Baltic Media?

Professionella översättare och översättning online

12 anledningar för att välja Baltic Media – Nordisk-baltiskt översättningsföretag för översättning av årsredovisningar:

 1. Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Vi arbetar med dem.*
 2. Vi har omfattande erfarenhet i att tillhandahålla språktjänster i norra Europa. Under mer än 30 år har vi arbetat inom sektorn och specialiserat oss på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättningar till/från engelska, svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.
 3. Vi har en lokal närvaro i norra Europa: våra kontor är i de nordiska och baltiska länderna. Vi lever och arbetar här.
 4. För att göra det billigare för dig använder vi CAT-verktyg (datorstödd översättning) för att försäkra att du får den bästa möjliga översättningslösningen, som både är kostnadseffektiv och av hög kvalitet.**
 5. Vi har lång erfarenhet av att hantera projekt med stora översättningsvolymer till flera språk där våra lingvister arbetar direkt med ditt system innehållshanteringssystem (CMS).
 6. Vi arbetar i enlighet med kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001:2015.**
 7. Våra huvudsakliga tjänsteregler:
  - Vi tar ansvar och bidrar.
  - Vi försäkrar att kunden är vår främsta prioritet.
  - Vi håller vad vi lovar.
 8. Vi har en kvalificerad kontorspersonal: de flesta av våra anställda har en studiebakgrund i lingvistik, översättning eller andra liknande studier.
 9. Våra kunder har höga professionella krav, till exempel EU-institutioner.
 10. Vår professionella ansvarsförsäkring (PII) ger våra kunder extra försäkran.
 11. Vårt företag är en företagsmedlem i ELIA–Europeiska associationen för språkbranschen.
 12. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativa tjänster, snabb leverans och vänligt samarbete.

*

Våra översättare utför ENDAST översättning till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är officiellt språk eller mycket närvarande i sociallivet.

*** Våra CAT-verktyg gör det möjligt för oss att analysera dina texter för att hitta delar av en källtext som redan har översatts. För att sänka kostnaderna och skynda på översättningsprocessen använder vi oss av översättningsminnen (TM), som förbättrar konsistens av stil och terminologi. Så CAT-teknologier sänker handläggningstiden och tiden till marknadsintroduktion.

CAT-verktyg som vi använder:

 • SDL Trados Studio;
 • Wordbee;
 • MemoQ;
 • Memsource;
 • Transit;
 • Idiom desktop workbench;
 • Arbetsyta för översättning;
 • etc."

*** Vi arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 kvalitetsstyrningssystemet. Vi har därmed förbättrat förfarandet för projektsamordning och val av leverantör. Baltic Media har ett eget testsystem av översättare. Kriterium: språkundervisning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder och testöversättningar.