4price and quality scaled

Pris för översättning per ord | Låga priser på översättning!

Pris för översättning per ord i Sverige | Baltic Media®

Översättning Pris per ord Pris per sida Priser Pris per timme Prislista 

Vad kostar en översättning?

Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1,80 per ord

  ISO-certifierad lågpris översättningsbyrå Baltic Media för medicinsk, teknisk och juridisk översättning

✅ Vad kostar det att översätta en bok?  ✅Vad kostar det att översätta en hemsida?

Språkgranskning och redigering pris?

 Pris för översättning varierar mellan olika översättningsbyråer i Sverige och är beroende på en rad faktorer, bland annat:

 • Språkkombination: De vanligaste språkkombinationerna är svenska till engelska och engelska till svenska. Dessa språkkombinationer är också de billigaste. Översättningar från mer exotiska språk är ofta dyrare.
 • Ämnesområde: Tekniska och juridiska översättningar är ofta dyrare än mer allmänna översättningar.
 • Leveranstid: Snabb leverans är ofta dyrare än leverans inom en normal arbetsdag.
 • Kvalitet: En auktoriserad översättning är dyrare än en vanlig översättning.

Vad kostar en översättning? Pris för översättning från en översättningsbyrå

Generellt sett kostar en översättning från en översättningsbyrå i Sverige mellan 1,00 och 2,50 SEK per ord. En auktoriserad översättning kostar vanligtvis mellan 1,70 och 2,20 SEK per ord.

Om man räknar om priset per ord till pris per sida blir det mellan 250 och 500 SEK per sida för en vanlig översättning. En auktoriserad översättning kostar vanligtvis mellan 350 och 600 SEK per sida.

Det är alltid bra att jämföra priser från flera olika översättningsbyråer innan man gör en beställning.

Här kan du läsa om våra priser översättning: Hur beräknas priserna för de språktjänster som tillhandahålls av ISO-certifierad översättningsfirma Baltic Media Translations AB? | Vad kostar en auktoriserad översättning? | Hur du sparar pengar när du köper från vår översättningsbyrå? | Hur minskar man översättningskostnaderna utan att sänka kvaliteten?​ | Varför är våra priser lägre än hos några andra översättningsföretag?

Pris för översättning Pris per ord | Sveriges bästa priser på översättning

Pris för översättning per ord hos Baltic Media® | Billig översättning med hög kvalitet

Vi är ett kvalitetsorienterat ISO-9001-certifierat språkföretag vars kvalitetskrav och rutiner kostar oss dyrt samtidigt som vi strävar efter att bevisa att hög kvalitet inte behöver vara dyrt. Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,50 – 1,80 per ord. Vi strävar att erbjuda professionell översättning, inklusive språkgranskning och korrekturläsning förmodligen c a 20–25 % billigare än några andra översättningsföretag i Norden.

Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda antagligen lägre priser för dina översättningar än några andra nordiska översättningsföretag. (I Sverige heter vårt företag Baltic Media Translations AB, F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

Vi tål att jämföras! Det är alltid bra att jämföra priser från flera olika översättningsbyråer innan du gör en beställning.

När du anlitar oss för översättning och andra språktjänster får du mycket för pengarna, tack vare vår mer än 30-åriga erfarenhet på globala marknader, våra skickliga översättare och språkgranskare samt vår snabba och pålitliga service till vad som i många fall är marknadens lägsta pris. Du får mycket för pengarna! Fråga våra nöjda kunder här.

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Här kan läsa mer om hur du kan sänka översättningskostnaderna utan att offra upp kvaliteten.

Läs mer om priser och våra kostnadseffektiva lösningar för medicinsk, teknisk och juridisk översättningar här.

Kontakta oss via e-post om du vill ha en fullständig prislista. E-mail

Prissättningen för översättningar på marknaden tenderar att skilja sig och därför ska du inte vara rädd att ställa frågor, då det är det enda sättet att uppnå hög kvalitativ översättning och förståelse mellan kund och leverantör på lång sikt.

Det dyraste alternativet är inte nödvändigtvis det bästa och vice versa. Majoriteten av översättningsbyråer vårdar långsiktiga relationer med sina kunder. Därför är det särskilt viktigt att komma överens om ett pris, kvalitet och service som passar dig bäst.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsbyrå

Pris för översättning | Pris per ord

I enlighet med den standard accepterad i branschen, beräknas priser för översättnings- och lokaliseringstjänster på två sätt enligt följande:

 1. antal ord, eller
 2. antal standardsidor (en standardsida är 1800 tecken med blanksteg eller 1500 tecken utan mellanslag).

Generellt sett, bestäms priset av antalet ord i källtexten (original); men det är inte alltid möjligt. Om texten är endast tillgänglig som en papperskopia, handskrivet, etc. kan priset beräknas genom antalet ord i måltexten (översättningen).

Priser beror på hur vanligt ett visst språk är (desto mer exotiskt språket är på respektive marknad, desto högre betingat pris), komplexiteten i källtexten, till exempel, skulle skönlitteratur kräva särskild anpassning (betingar det en högre taxa), vare sig en layoutdesign krävs (skulle ett högre pris tillämpas), etc. Priset skall också avspegla leveransvillkoren. Det bör noteras att en professionell översättare kan producera högkvalitativa översättningar på ca 5 standardsidor per dag. Brådskande översättningar skall vara föremål för en uttrycklig servicegrad, som sträcker sig från 50 % till 100 % och debiteras utöver den reguljära avgiften. För stamkunder erbjuder vi expressöversättningar utan extra kostnad. Rabatter för översättningar gäller om antalet sidor överstiger 50.

Pris för en auktoriserad översättning

Hos oss kostar en officiell/auktoriserad/certifierad översättning stämplad av en auktoriserad/certifierad översättare eller/och med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl. moms. Bestyrkt officiell översättning med företagsstämpel kostar fr 350 kronor.

Läs mer om priset för en auktoriserad eller certifierad översättning

Vad kostar det att översätta en bok?

Kostnaden för att översätta en bok beror på ett antal faktorer, inklusive:

 • Språkkombination: De vanligaste språkkombinationerna är oftast billigare än mindre vanliga språkkombinationer.
 • Bokstorlek: En längre bok är dyrare att översätta än en kortare bok.
 • Ämnesområde: Översättningar av tekniska eller juridiska texter är oftast dyrare än översättningar av allmänt innehåll.
 • Leveranstid: Ett brådskande leveransdatum kan leda till en högre prissättning.
 • Översättningstyp: Auktoriserade översättningar är oftast dyrare än vanliga översättningar.

I allmänhet kan man räkna med att en översättning av en roman på 200 sidor från svenska till engelska kostar mellan 50 000 och 100 000 kronor. En auktoriserad översättning av en roman på 200 sidor från svenska till engelska kostar oftast runt 75 000 kronor.

Här är några exempel på prissättning för översättning av böcker:

 • En barnbok på 100 sidor från svenska till engelska kostar i genomsnitt 25 000 kronor.
 • En kokbok på 200 sidor från svenska till engelska kostar mellan 50 000 och 75 000 kronor.
 • En fackbok på 500 sidor från svenska till engelska kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor.

Det är viktigt att jämföra priser från flera olika översättningsbyråer innan du bestämmer dig för vem du ska anlita. Du kan ofta få ett bra pris om du beställer en offert från flera byråer samtidigt.

Här är några tips för att få ett bra pris på översättning av böcker:

 • Se till att du får en offert från flera olika översättningsbyråer.
 • Var tydlig med dina krav på översättningen.
 • Be om ett bråkpris om du beställer en större översättning.
 • Anlita en översättningsbyrå med ett gott rykte.

Det finns också ett antal översättningsappar och webbplatser som kan användas för att få en snabb och enkel översättning. Dessa tjänster är ofta gratis eller mycket billiga, men de ger inte alltid samma kvalitet som en professionell översättning.

Vad kostar det att översätta en hemsida?

Kostnaden för att översätta en hemsida beror på en rad faktorer, bland annat:

 • Mängden text som ska översättas: Ju mer text, desto högre kostnad.
 • Språkkombinationen: Vissa språkkombinationer är mer eftertraktade än andra, vilket kan leda till högre priser.
 • Översättningskvaliteten: Om du vill ha en högkvalitativ översättning från en professionell översättare kommer det att kosta mer än om du väljer en billigare lösning.
 • Leveranstid: Om du behöver en snabb översättning kommer det att kosta mer än om du kan vänta.

Enligt en undersökning kostar det i genomsnitt 3 460 SEK att översätta en webbplats på 3 000 ord till engelska. För en webbplats på 1 000 ord är kostnaden 1 290 SEK.

Om du överväger att översätta din hemsida är det viktigt att göra lite research för att hitta den bästa lösningen för dina behov. Genom att jämföra priser och välja en professionell översättare kan du säkerställa att du får en kvalitetsöversättning till ett rimligt pris.

Vad kostar språkgranskning, korrekturläsning och redigering?

Kostnaden för språkgranskning varierar beroende på en rad faktorer, bland annat:

 • Textens längd: Ju längre texten är, desto högre blir kostnaden.
 • Textens komplexitet: En mer komplex text kräver mer tid och arbete, vilket leder till en högre kostnad.
 • Språkets svårighetsgrad: Vissa språk är svårare att granska än andra, vilket leder till en högre kostnad.
 • Granskningens omfattning: En mer omfattande granskning kräver mer tid och arbete, vilket leder till en högre kostnad.
 • Granskarens kompetens och erfarenhet: En erfaren granskare med hög kompetens tar vanligtvis betalt mer än en nybörjare.

Generellt sett ligger priserna för språkgranskning i Sverige mellan 0,50 och 2,50 kronor per ord, eller mellan 400 och 800 kronor per timme. För en text på 1 000 ord kan man alltså förvänta sig att betala mellan 500 och 2 500 kronor.

Här är några exempel på olika typer av språkgranskning och deras ungefärliga priser:

 • Korrekturläsning: Den enklaste formen av språkgranskning, som fokuserar på att åtgärda grammatiska fel, stavfel och interpunktionsfel. Priset ligger vanligtvis på 0,30-1,00 kronor per ord.
 • Språkgranskning: En mer omfattande granskning som också inkluderar bedömning av stil, ton, meningsbyggnad och samband. Priset ligger vanligtvis på 0,60-1,80 kronor per ord.
 • Redigering: En ännu mer omfattande granskning som kan inkludera föreslagna ändringar av disposition, rubriker och innehåll. Priset ligger vanligtvis på 1,20-2,30 kronor per ord.

 

Pris - Tolkning | Pris per timme

Tolktjänster debiteras per timme. Den fastställda timtaxan omfattar inte passiv tolkning, t.ex., tiden som tolken är på plats när aktiv tolkning inte sker. Dessutom, skall resor, boende och andra kostnader också beräknas. Vid beställning av simultantolkning, vänligen observera att tolkningen tillhandahålls vanligtvis av två tolkar som turas om att tolka i 20-30 minuter vardera.

För att få en offert för hyra av mobil utrustning för simultantolkning, förse projektledaren med exakt tid och plats för händelsen, språkkombinationer och det förväntade antalet deltagare.

Pris - Språkkurser

Priset för språkundervisning sätts per antal lektionstimmar (45 minuter) som hålls. För att ta reda priset för en öppen språkkurs, besök

Välj att spara genom att ansöka om undervisning i morgon eller daggrupper, eller dra fördel av våra erbjudanden. Prisoffert för undervisning av företagskunder är baserad på basis av kundens behov när det gäller frekvensen av lektioner, plats och längden på kursen.

I kursavgiften ingår allt studiematerial som krävs och undervisningen sker i lokaler på Baltic Media Translations AB - gratis te, kaffe och tilltugg ingår dessutom.

Pris - Övriga tjänster

Priserna på transkription, översättning och inspelning av ljud/video filer och konverteringar inställda på timbasis och baseras på antalet timmar som krävs för att fullgöra de särskilda uppgifterna, dock för layout design - enligt timtaxa eller per antal sidor.

Priset för textredigering/språklig granskning sätts per timtaxa eller genom tillämpning av hälften av priset för översättning.

För översättning av filmtexter bestäms priset enligt antalet ord i källtexten. Men, för transkription och justering av utarbetade tjänster fastställs priset på grundval av en timtaxa.

© Baltic Media®