1about us scaled

Vad krävs för att bli översättare? Hur utbildar man sig till översättare?

Vill du bli en översättare? | Vad krävs för att bli översättare?

Hur man kan bli auktoriserad översättare? | Vad gör en översättare? | Utbildning för översättare i Sverige | Tips för att bli auktoriserad översättare | Får man jobba som översättare utan specialutbildning? Svar på dessa frågor får du här.

Innehållsförteckning show

Hur blir man en översättare?

Det finns två huvudsakliga sätt att bli översättare: genom en universitetsutbildning eller genom att lära sig översättning på egen hand.

Utbildning

Den vanligaste vägen till att bli översättare är genom en universitetsutbildning. I Sverige finns det flera olika utbildningar för översättare, både på kandidat- och masternivå. Dessa utbildningar ger en grundläggande utbildning i översättningsteori och praktik, samt i språkkunskaper och kulturkunskaper.

Utbildningskrav

För att kunna söka till en utbildning för översättare krävs det att man har goda språkkunskaper i både det ursprungliga språket och målspråket. Det är också viktigt att ha en god förståelse för kulturella nyanser och kontexter.

Praktik

I många översättarutbildningar ingår också praktik på översättningsbyråer. Praktik är ett bra sätt att få in foten i branschen och att få erfarenhet av att arbeta som översättare.

Auktorisation

I Sverige kan man bli auktoriserad översättare. För att bli auktoriserad översättare krävs det att man uppfyller vissa krav och klarar de prov som Kammarkollegiet håller. Proven hålls vanligtvis varje vår och höst men inte alltid för alla språk.

Översättning på egen hand

Det är också möjligt att bli översättare utan specialutbildning. Det finns många översättare som har lärt sig översättning på egen hand, eller som har fått utbildning på andra sätt, till exempel genom praktik eller genom att läsa böcker och artiklar om översättning.

Om du vill bli översättare utan specialutbildning är det viktigt att ha goda språkkunskaper i både det ursprungliga språket och målspråket. Det är också viktigt att ha en god förståelse för kulturella nyanser och kontexter.

Här är några tips för att bli översättare utan specialutbildning:

 • Utveckla dina språkkunskaper. Du kan göra detta genom att studera språk på högskolenivå, eller genom att ta privatlektioner.
 • Lär dig om översättning. Det finns många böcker och artiklar om översättning som du kan läsa. Du kan också hitta onlinekurser och workshops.
 • Få praktik. Praktik är ett bra sätt att få erfarenhet av att arbeta som översättare.
 • Bygg upp ett nätverk. Prata med andra översättare och få tips om hur du kan komma igång.

Yrkesutsikter

Yrkesutsikterna för översättare är goda. Det finns ett stort behov av översättare i en globaliserad värld.

Slutsats

Oavsett om du väljer att utbilda dig till översättare eller att lära dig översättning på egen hand är det viktigt att vara beredd på att arbeta hårt och att ständigt utveckla dina kunskaper och färdigheter.

Att bli en översättare: Vad gör en översättare?

En översättare är en person som översätter text från ett språk till ett annat. Översättaren måste ha en djup förståelse för både det ursprungliga språket och målspråket, samt för kulturella nyanser och kontexter.

Översättarens huvuduppgift är att förmedla budskapet i den ursprungliga texten på ett korrekt och flytande sätt på målspråket. Detta innebär att översättaren måste kunna förstå den ursprungliga texten på ett djupt plan, och att kunna uttrycka sig på ett naturligt sätt på målspråket.

I vissa fall kan översättaren behöva anpassa texten till målspråket. Detta kan innebära att man gör ändringar i språket, i innehållet eller i presentationen. Anpassningar kan behövas av olika anledningar, till exempel för att göra texten mer begriplig för målgruppen eller för att anpassa den till kulturella normer.

Översättare arbetar inom en mängd olika områden, till exempel:

 • Teknisk översättning: Översättning av tekniska dokument, till exempel manualer, specifikationer och patent.
 • Juridiska översättningar: Översättning av juridiska dokument, till exempel kontrakt, avtal och lagar.
 • Medicinska översättningar: Översättning av medicinska dokument, till exempel journaler, rapporter och läkemedelsinformation.
 • Facklitteratur: Översättning av facklitteratur, till exempel böcker, artiklar och rapporter.
 • Konsultativ översättning: Översättning av texter av olika slag, där översättaren också ger råd om språk och kultur.

För att bli översättare krävs det att man har en god språkkompetens i både det ursprungliga språket och målspråket. Det är också viktigt att ha en god förståelse för kulturella nyanser och kontexter. I många fall krävs det också en översättarutbildning.

Översättning är ett viktigt arbete som gör det möjligt för människor från olika kulturer att kommunicera med varandra. Översättare spelar en viktig roll i den globaliserade världen.

Hur blir man en översättare?

Vi letar efter översättare med en passion för teknik, juridik, medicin och ett öga för detaljer för att bli en del av vår frilanspool för tekniska, juridiska och medicinska översättningar. Vi kan erbjuda löpande uppdrag med intressanta kunder.

För rätt person erbjuds långsiktigt samarbete med goda uppdragsvolymer åt intressanta och varierande kunder.

Svenska, norska, danska, finska, isländska, färöiska och andra språk som modersmål samt flytande engelska är en förutsättning för den här rollen. Vi ser gärna att du har en examen inom en språkrelaterad utbildning eller flerårig erfarenhet inom översättningsbranschen.

Om du är översättare, tolk, korrekturläsare eller reklamskrivare och är intresserad av att samarbeta med Baltic Media Ltd, får du gärna skicka in en ansökan. Vi behandlar all information som strikt konfidentiell.

 översättningsbyrå och översättare

 

Hur utbildar man sig till översättare? Utbildning för översättare i Sverige

I Sverige finns det flera olika utbildningar för översättare. De vanligaste är kandidat- och masterprogram vid universitet. Dessa program ger en grundläggande utbildning i översättningsteori och praktik, samt i språkkunskaper och kulturkunskaper.

Kandidatprogram i översättning

Kandidatprogram i översättning är en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen. Utbildningen ger en grundläggande utbildning i översättningsteori och praktik, samt i språkkunskaper och kulturkunskaper.

Masterprogram i översättning

Masterprogram i översättning är en ettårig utbildning som leder till en masterexamen. Utbildningen är inriktad på ett specifikt område, till exempel teknisk översättning, juridisk översättning eller medicinsk översättning.

Övriga utbildningar

Utöver kandidat- och masterprogram finns det också andra utbildningar som kan vara relevanta för blivande översättare. Till exempel kan man studera språk på högskolenivå, eller läsa en utbildning i tolkning.

Utbildningskrav

För att kunna söka till en utbildning för översättare krävs det att man har goda språkkunskaper i både det ursprungliga språket och målspråket. Det är också viktigt att ha en god förståelse för kulturella nyanser och kontexter.

Praktik

I många översättarutbildningar ingår också praktik på översättningsbyråer. Praktik är ett bra sätt att få in foten i branschen och att få erfarenhet av att arbeta som översättare.

Auktorisation

För att bli auktoriserad översättare krävs det att man uppfyller vissa krav och klarar de prov som Kammarkollegiet håller. Proven hålls vanligtvis varje vår och höst men inte alltid för alla språk.

Yrkesutsikterna

Yrkesutsikterna för översättare är goda. Det finns ett stort behov av översättare i en globaliserad värld.

Exempel på universitet som erbjuder översättarutbildningar i Sverige

 • Stockholms universitet
 • Lunds universitet
 • Göteborgs universitet
 • Uppsala universitet
 • Umeå universitet
 • Karlstads universitet
 • Örebro universitet
 • Linköpings universitet
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Jönköping
 • Högskolan i Borås

Hur man kan bli auktoriserad översättare?

För att bli auktoriserad översättare i Sverige måste du:

 1. Ha en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen från ett universitet eller en högskola.
 2. Ha godkänt resultat på översättarprovet, som består av två delar:
  • Delprov 1: Översättning från ett främmande språk till svenska.
  • Delprov 2: Översättning från svenska till ett främmande språk.

Översättarprovet anordnas av Kammarkollegiet två gånger om året, i maj och oktober. Ansökan till provet görs via Kammarkollegiets webbplats.

Utöver de formella kraven är det också viktigt att du har goda språkkunskaper och översättningsteknik. Du bör ha erfarenhet av att översätta texter inom olika områden, såsom juridik, teknik, ekonomi eller litteratur.

För att förbereda dig för översättarprovet kan du läsa på Kammarkollegiets webbplats och delta i förberedande kurser. Det finns också en mängd resurser tillgängliga på nätet, till exempel webbsidor, bloggar och forum för översättare.

Här är en mer detaljerad guide till hur du kan bli auktoriserad översättare:

1. Utbildning

Det första steget är att skaffa dig en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen från ett universitet eller en högskola. Det finns flera olika program som kan ge dig den nödvändiga utbildningen, till exempel:

 • Kandidatprogram i språk och översättning
 • Kandidatprogram i lingvistik
 • Kandidatprogram i kultur och kommunikation

2. Översättarprov

När du har en kandidatexamen kan du ansöka till översättarprovet. Provet består av två delar:

 • Delprov 1: Översättning från ett främmande språk till svenska

I detta delprov får du översätta en text från ett främmande språk till svenska. Texten kan vara inom vilket ämne som helst.

 • Delprov 2: Översättning från svenska till ett främmande språk

I detta delprov får du översätta en text från svenska till ett främmande språk. Texten kan vara inom vilket ämne som helst.

3. Auktorisation

Om du godkänns på översättarprovet blir du auktoriserad översättare. Du får då ett behörighetskort som du kan använda för att marknadsföra dig som auktoriserad översättare.

Tips för att bli auktoriserad översättare

 • Börja förbereda dig för översättarprovet i god tid. Det finns många resurser tillgängliga på nätet och hos universitet och högskolor.
 • Delta i förberedande kurser. Det finns flera olika kurser som kan hjälpa dig att förbättra dina språkkunskaper och översättningsteknik.
 • Öva på att översätta texter inom olika ämnen. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att översätta.

Fördelar med att vara auktoriserad översättare

Det finns flera fördelar med att vara auktoriserad översättare. Du får ett behörighetskort som du kan använda för att marknadsföra dig som auktoriserad översättare. Du får också tillgång till ett nätverk av andra auktoriserade översättare.

Auktorisation är inte ett krav för att arbeta som översättare. Men det kan vara en fördel, eftersom det visar att du har de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att översätta texter av hög kvalitet.

Får man jobba som översättare utan specialutbildning?

Ja, det är möjligt att jobba som översättare utan specialutbildning. Det finns många översättare som har lärt sig översättning på egen hand, eller som har fått utbildning på andra sätt, till exempel genom praktik eller genom att läsa böcker och artiklar om översättning.

Det är dock viktigt att ha goda språkkunskaper i både det ursprungliga språket och målspråket. Det är också viktigt att ha en god förståelse för kulturella nyanser och kontexter.

Utan specialutbildning kan det vara svårare att få jobb som översättare, och man kan behöva starta eget företag för att kunna försörja sig.

Här är några tips för att bli översättare utan specialutbildning:

 • Utveckla dina språkkunskaper. Du kan göra detta genom att studera språk på högskolenivå, eller genom att ta privatlektioner.
 • Lär dig om översättning. Det finns många böcker och artiklar om översättning som du kan läsa. Du kan också hitta onlinekurser och workshops.
 • Få praktik. Praktik är ett bra sätt att få erfarenhet av att arbeta som översättare.
 • Bygg upp ett nätverk. Prata med andra översättare och få tips om hur du kan komma igång.

Om du är intresserad av att bli översättare utan specialutbildning är det viktigt att vara beredd på att arbeta hårt och att ständigt utveckla dina kunskaper och färdigheter.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

 


Baltic Media<sup>®</sup>