Document Translation Services

Juridisk översättning

Juridisk översättning

Innehållsförteckning show

Översättning av juridiska dokument | ISO-certifierad juridisk översättningsbyrå Baltic Media® | Juridiska översättningar | Juridisk översättning av avtal | Information om juridiska översättningar

Juridisk översättning är en specialiserad form av översättning som kräver djup förståelse av juridisk terminologi och praxis. Juridiska översättare måste kunna översätta juridiska texter såsom avtal, kontrakt, lagar och andra juridiska dokument på ett korrekt och tydligt sätt. De måste också kunna förstå och översätta juridiska termer och begrepp som kan vara specifika för ett visst land eller kultur.

Juridisk översättning kan användas i en mängd olika sammanhang, bland annat:

 • Att översätta juridiska avtal och kontrakt för att säkerställa att parterna förstår villkoren i dokumenten.
 • Att översätta lagar och förordningar för att säkerställa att alla har tillgång till rättslig information.
 • Att översätta juridiska dokument för att hjälpa människor att förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Juridisk översättning är ett viktigt verktyg för att främja rättvisa och jämlikhet. Juridiska översättare spelar en viktig roll i att säkerställa att alla har tillgång till rättslig information och att rättsliga system är rättvisa och effektiva.

+46 8 767 60 24 WhatsApp
Prisförfrågan
Informationsförfrågan 

Här är några av de utmaningar som juridiska översättare kan stöta på:

 • Juridisk terminologi kan vara komplex och kan variera från land till land.
 • Juridiska texter kan vara tekniska och kan kräva en djup förståelse av juridisk praxis.
 • Juridiska översättare måste kunna förstå och översätta juridiska termer och begrepp som kan vara specifika för ett visst land eller kultur.

Här är några av de fördelarna med juridisk översättning:

 • Juridisk översättning kan hjälpa till att förbättra kommunikationen mellan rättsväsendet och allmänheten.
 • Juridisk översättning kan hjälpa till att främja rättvisa och jämlikhet.
 • Juridisk översättning kan hjälpa till att säkerställa att rättsliga system är effektiva.

Om du behöver hjälp med juridisk översättning är det viktigt att anlita en kvalificerad juridisk översättare. En kvalificerad juridisk översättare har den expertis och erfarenhet som krävs för att översätta juridiska texter på ett korrekt och tydligt sätt.

Här är några tips för att välja en kvalificerad juridisk översättare:

 • Fråga om översättaren har erfarenhet av att översätta juridiska texter.
 • Fråga om översättaren har certifiering från en auktoriserad organisation.
 • Fråga om översättaren kan tillhandahålla referenser från tidigare kunder.
 • Be att få se ett prov på översättarens arbete.

När du väljer en juridisk översättare är det viktigt att tänka på följande:

 • Språkkompetens: Översättaren måste ha en djup förståelse av både källspråket och målspråket.
 • Juridisk expertis: Översättaren måste ha en djup förståelse av juridisk terminologi och praxis.
 • Kvalitet: Översättningen måste vara korrekt, tydlig och fri från fel.
 • Pris: Jämför olika översättares priser innan du fattar ett beslut.

Genom att välja en kvalificerad juridisk översättare kan du vara säker på att dina juridiska texter översätts på ett korrekt och tydligt sätt.

Översätta juridiska dokument hos Baltic Media®

Eftersom vi har ett nära samarbete med fler än 1 500 erfarna och högkvalificerade översättare från världens alla hörn, är vi säkra på att vi kan erbjuda de bästa översättningarna för juridiska dokument i de mest populära språkkombinationerna. Våra översättare utför ENDAST översättning till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är officiellt språk eller mycket närvarande i sociallivet.

Våra kunder har höga professionella krav, till exempel EU-institutioner.

Juridisk översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska, etc.

Juridiska översättningarBaltic Media juridisk översättning

Översättning av juridiska texter till juridisk engelska, svenska, finska etc.

Under mer än 30 år har översättningsbyrå Baltic Media® arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska. Översättningsbyrå Baltic Media® är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Certifierad översättning

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa. Vår professionella ansvarsförsäkring (PII) ger våra kunder extra försäkran.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativa tjänster, snabb leverans och vänligt samarbete.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media® görs och redigeras av människor.

Auktoriserad och certifierad översättning av juridiska dokument.  Vår procedur för kvalitetssäkring. Läs här.

Vi kan erbjuda Sveriges bästa priser på juridisk översättning. Här kan du läsa mer om våra priser.

Certifierad översättning med bestyrkning hos notarius publicus

Auktoriserad översättning och certifierad översättning är två olika typer av översättningar som används i olika sammanhang.

Auktoriserad översättning är en översättning som har godkänts av en behörig myndighet. Detta innebär att översättningen är korrekt och att den återspeglar den ursprungliga textens mening och syfte. Auktoriserade översättningar används ofta i officiella sammanhang, till exempel i juridiska dokument, medicinska journaler och myndighetskommunikation.

Certifierad översättning är en översättning som har verifierats av en certifierad översättare och vår översättningsbyrå. Detta innebär att översättaren har bevis på sin kompetens och erfarenhet. Certifierade översättningar används ofta i kommersiella sammanhang, till exempel i kontrakt, avtal och marknadsföringsmaterial.

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus 

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad. För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns.

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begränsat och inte tillgängliga på alla språk.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

Professionella översättare och översättning online

Översättning av juridiska dokument

Baltic Media Translations AB erbjuder juridiska översättningar inom många områden, t.ex.:

 • Kommunikation, media och teknologi
 • Utbildning
 • Energi och naturresurser
 • Finans
 • Hotell och fritid
 • Försäkring
 • Biovetenskap
 • Offentliga sektorn
 • Fastighetsmarknad

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Våra högkvalificerade juridiska översättare är specialiserade inom följande områden:

 • Antitrust & EU
 • Bank & finans
 • Kapitalmarknad
 • Företag
 • Tvistlösning
 • Anställning & förmåner
 • Miljö & klimatförändringar
 • Europeisk konkurrens och regelverk
 • Finans
 • Försäkringar
 • Immaterialrätt
 • Rättstvister
 • Privata investeringar
 • Projekt
 • Fastighet
 • Skatt

Översättning av juridiska dokument i ett steg

Översättningsbyrån Baltic Media® Translations AB erbjuder översättningstjänster i ett steg, vilket innebär att alla översättningsled för juridiska dokument utförs på en och samma plats med kort varsel.

Tjänsterna i ett steg består av:

 1. Översättning
 2. Redigering/korrekturläsning
 3. Sista granskning/auktorisering

Auktoriserad juridisk översättning

Översättningsbyrån Baltic Media® Translations AB erbjuder också juridiska översättningar gjorda av edsvurna/certifierade översättare attesterade av notarius publicus.

Det finns 4 typer av attester:

 • Notarisering
 • Apostille
 • Attesterad med företagsstämpel
 • Auktoriserad / certifierad översättning

Om översättningen inte kräver attest av en notarius publicus, eller av någon anledning inte kan attesteras av en notarius publicus, kan vi erbjuda attest av en edsvuren översättare (auktoriserad translator).

I vissa fall är det nödvändigt att få dokumentet legaliserat, och alltså få det autentiserat, innan översättningen och innan det attesteras av notarius publicus.

De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare/translator (edsvuren översättare)/ auktoriseras av en notarius publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

Kundservice för juridisk översättning

Vi vet hur viktig tiden är för våra kunder. Av denna anledning svarar Baltic Media® på beställningar och förfrågningar från sina kunder inom 15 minuter. Vi sparar tid åt kunden och erbjuder bara den viktigaste informationen.

ISO 9001:2015 översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Sekretess och säkerhet för dina juridiska dokument

Vi samarbetar med leverantörer som har skrivit under sekretessavtal, vilket innebär att all din information är säker hos oss.

Ansvarsförsäkring av juridisk översättning

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Kontakta oss när ni behöver en auktoriserad översättare som kan utföra en auktoriserad juridisk översättning till och från svenska, engelska, tyska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska persiska och andra språk.

Ring oss idag på +46 (0) 8 767 6024 eller e-posta oss på [email protected] för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med ditt juridiska översättningsbehov.