Professionella översättare

Professionella översättare och översättning online

Professionella översättare och översättning online

Teknisk, juridisk, medicinsk översättning online av kompetenta facköversättare i hela världen | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Beställ översättare online i Göteborg | Malmö | Stockholm | Uppsala | i hela Sverige

Översättare och översättning online

Det finns mer än 1500 översättare från hela världen som är listade hos översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB databas. Översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB har stränga krav på kvalitetskontroll när det gäller val av nya leverantörer.

Vi anlitar endast professionella språkspecialister - översättare med en universitetsexamen i lingvistik och/eller en gedigen erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Professionella översättare och översättning online

Professionella översättare och översättning online"
Professionella översättare och översättning online"

Områden för specialisering av översättare

Baltic Media erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet för online översättning

För att sänka kostnaderna och skynda på översättningsprocessen använder vi oss av översättningsminnen (TM), som förbättrar konsistens av stil och terminologi. Så CAT-teknologier förkortar handläggningstiden och tiden till marknadsintroduktion.

Vänligen notera att översättningsminnet och CAT-verktygen inte är detsamma som maskinöversättning med ingen mänsklig inblandning (Google etc).

Vi erbjuder Sveriges bästa priseröversättning. Här kan du läsa mer om våra priser.

Tekniska översättare | Facköversättare

Baltic Media Translations AB tillhandahåller kvalitativa översättningar till de flesta förekommande språkkombinationerna. Dessutom inbegriper företagets kvalitetspolicy, att översättningen till det språk som kunden önskar utförs av infödda lingvister som bor i landet och regionen där språket används aktivt.

En stor del av våra leverantörer är certifierade översättare. Denna behörighet är oumbärlig för översättningar certifierade av notarius publicus, såväl som tolkning i rättegångar.

Översättare för de mest populära språk hos oss:

·         engelska

·         franska

·         tyska

·         spanska

·         finska

·         polska

·         tjekiska

·         slovakiska

·         slovenska

·         ungerska

·         rumänska

·         bulgariska

·         lettiska

·         litauska

·         estniska

·         ryska

·         svenska

·         norska

·         danska

·         isländska

·         ukrainska

·         italienska

·         holländska

·         hebreiska

·         turkiska

·         kinesiska

·         georgiska

·         japanska

·         arabiska

·         armeniska

·         azerbajdzjanska

·         bengali

·         baskiska

·         serbiska

·         kroatiska

·         grekiska

·         kazakiska

·         uzbekiska

·         persiska

·         bosniska

·         portugisiska

Vänligen kontakta oss om ni är intresserade i andra världens språk.

Översättare som följer sekretess vid översättning

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB ingår avtal med alla sina kunder, med särskild åtagande för kvaliteten på utfört arbete, villkoren för leverans, sekretess och konfidentialitet.Översättare och deras leveransvillkor för översättning

De tjänster vi erbjuder är organiserade för att bemöta och leva upp till våra kunders krav och önskemål. Ett av de mest väsentliga kraven är omgående service. Det finns också möjligheter att kontakta oss utanför ordinarie arbetstid. Kvalitet och snabbhet – är två huvudfaktorer som varit stöttepelarna i att skapa ett gediget förtroende hos våra kunder.

Professionella översättare och översättning online
Översättningsverktyg för översättare

Översättningsbyrån Baltic Media Translations AB följer väldigt noggrant de senaste trenderna i utvecklingen av teknologin inom översättningsbranschen. Frånsett mycket av sådan vanlig text bearbetningen av mjukvaror som Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker och andra, arbetar vi också med Trados och SDLX och utvecklar terminologidatabaser för våra kunder.

Översättare och internt anställda har framgångsrikt förvärvat översättningsverktyget TRADOS och vi fortsätter att aktivt utbilda nya leverantörer, att arbeta med denna programvara, som därmed upprätthåller terminologin med hjälp av översättningsminne.

Översättningskvalitet och sekretess för våra översättare

Översättnings- och språkutbildningsbyrån Baltic Media Ltd arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring av översättare

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

För att ta reda på mer om våra översättningstjänster eller begära en gratis offert, vänligen ring vårt Sveriges kontor +46 8 767 60 24 eller internationella kontor på nr. +371 67 224 327 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected].

© Baltic Media Translations AB