Professionella översättare till och från baltiska språk

Baltiska språk: Lettiska och litauiska

Baltiska språk: Lettiska och litauiska

Professionella översättare till och från baltiska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå

De baltiska språken hör till den baltoslaviska grenen från den indoeuropeiska språkfamiljen. Baltiska språk talas av balter, huvudsakligen i områdena öst och sydost om Östersjön i norra Europa.

Baltiska språk är uppdelade i två grupper: Västbaltiska och östbaltiska (med två levande språk, litauiska och lettiska).

Arkeologiska uppgifter visar på att en stor del av nordöstra Europa, ungefär från Moskva till Berlin, var ett baltisktalande område under det första millenniet f.Kr och e.Kr. Slaverna kom till detta område senare. Territoriet var täckt av nästintill ogenomträngliga skogar och var långt ifrån de större migrations- och viktiga handelsrutterna. Dessa faktorer förenklade bevarandet av en extremt arkaisk baltisk språkfamilj.

Baltiska språk är bland de äldsta av de nu kvarvarande indoeuropeiska språken trots sin sena validering.

Ett skäl till den sena attesteringen är att det baltiska folket stod emot kristianiseringen längre än något annat europeiskt folk, något som försenade introduktionen av skrift och isolerade deras språk från yttre påverkan.

Onomastiskt bevis visar att baltiska språk en gång i tiden talades i ett mycket större område än idag, ända till Moskva, och ersattes senare av slaviskan.

Baltiska språk: Lettiska och litauiska Professionella översättare till och från baltiska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå 

Det indoeuropeiska språkträdet

Baltiska (eller rättare sagt litauiska) är det ålderdomligaste nu levande indoeuropeiska språket i den meningen att det förändrats mindre än något annat språk från det indoeuropeiska urspråket. Det saknar dock skriftliga belägg som är äldre än senmedeltid. De baltiska språken är (liksom de germanska) en gren av de indoeuropeiska språken.

Baltiska språk: Lettiska och litauiska Professionella översättare till och från baltiska språk | ISO-certifierad översätningsbyrå 

De 10 äldsta språken som fortfarande talas i världen idag

Baltiska språk översättning

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post