Mermaid

Professionell översättning från svenska till isländska - när isländsk översättning är som bäst!

Vi på Baltic Media® är ISO-certifierade

Översätt isländska | Professionell översättning svenska till isländska | Professionella isländska  översättare | Sveriges bästa priser på isländsk översättning | Pris per ord

Professionell isländsk översättning

Isländska är ett nordiskt språk som talas av cirka 350 000 människor på Island. Det är ett av de mest oförändrade språken i världen, och har bevarat sin medeltida grammatik och ordförråd. Detta gör att isländska översättningar kan vara en utmaning, eftersom det kräver en hög grad av språkkunskap och kulturförståelse.

Det finns två huvudsakliga typer av isländska översättningar:

 • Från och till isländska: Detta är den vanligaste typen av isländsk översättning, och används för att översätta text och dokument mellan isländska och andra språk.
 • Översättning av isländsk litteratur: Isländsk litteratur har en lång och rik historia, och det finns ett stort intresse för att översätta den till andra språk.

Isländska översättare kan antingen vara infödda isländare eller personer som har studerat isländska på avancerad nivå. Infödda isländare har en naturlig känsla för språket och kulturen, vilket är en fördel för översättning av litteratur och andra texter som kräver en djup förståelse för den isländska kulturen. Personer som har studerat isländska har ofta en mer teknisk kompetens, vilket är en fördel för översättning av juridiska, medicinska och andra tekniska texter.

När du väljer en isländsk översättare är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

 • Språkkunskap: Översättaren bör ha en gedigen kunskap om både isländska och det språk som översättningen ska göras till.
 • Kulturförståelse: Översättaren bör ha en djup förståelse för den isländska kulturen, vilket är viktigt för att översätta texter som innehåller kulturella referenser.
 • Erfarenhet: Översättaren bör ha erfarenhet av att översätta texter av den typ som du behöver översätta.

Det finns ett antal översättningsbyråer som erbjuder isländska översättningstjänster. Dessa byråer har ofta ett nätverk av kvalificerade isländska översättare som kan erbjuda översättningar av hög kvalitet.

Här är några tips för att hitta en bra isländsk översättare:

 • Begär referenser från tidigare kunder.
 • Läs recensioner på nätet.
 • Förhandla om priset.

Isländsk översättning kan vara en utmaning, men det är också ett spännande och givande område. Genom att anlita en kvalificerad isländsk översättare kan du säkerställa att din text översätts korrekt och på ett sätt som är troget den isländska kulturen.

Baltic Media är expert på isländsk översättning

Det finns över 10 isländska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en auktoriserad isländsk översättare som har isländska som modersmål och/eller bor på Island.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa isländska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

isländsk översättning

Isländska översättningstjänster

Professionella isländska översättare och isländsk översättning online

 1. Alla isländska översättningar går igenom tre stadieröversättning, redigering och korrekturläsning.
 2. Isländska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource som säkerställer användning av konsekvent terminologi.
 3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda isländska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
 4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
 5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
 6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
 7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

isländsk översättning

Varför välja det isländska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga isländska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad isländsk översättare

En stor andel av våra isländska leverantörer är auktoriserade isländska översättare. Auktorisering krävs för isländska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här. 

Översättningsområden

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Isländska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av isländska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på isländska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Professionell isländsk översättning

Det isländska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, germanska språk, isländska
Isländska är det mest oförändrade av de större nordiska språken. Modern isländska har bevarat praktiskt taget samma grammatik sedan medeltiden. Den isländska regeringen har en språknämnd som ser till att så många nya ord som möjligt får isländsk form genom översättning eller nya formuleringar. Därför finns det få lånord på isländska.
Officiellt språk i: Island

Språkkod ISO 639-1: is