1about us scaled

Processen för översättning

Hur en översättningsbyrå fungerar | Processen för översättning

Processen för översättning, lokalisering och transkreation | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Steg för steg

I den ISO-certifierade nordisk-baltiska digitala översättningsbyrån Baltic Media med fokus på översättning till och från  nordiska och baltiska språk

Baltic Media är en ISO-certifierad leverantör för språktjänster i norra Europa med mer än 30 års erfarenhet.

Hur en översättningsbyrå fungerar

 

 1. Ny begäran om översättning

Kunden överför filer för översättning och projektinformation.

 1. Projektanalys

Mottagna filer analyseras, krav klargörs med kunden och projektets parametrar definierats. Vid detta steg begärs/skapas varje tillgängligt referensmaterial, stilguider, ordlistor eller översättningsminnen.

 1. Prisuppgift

Skapandet av ett formulär för prisuppgift, vilket blir vårt serviceavtal som ska godkännas av kunden.

 1. Förberedelse av projektet

Efter att prisuppgiften bekräftats skriftligt skapas ett elektroniskt projekt i vårt arbetsflödessystem. Tidsgränser för projektets olika steg bestäms.

 1. Teambildning

Utbildade lingvister som talar det begärda språket som sitt modersmål samt är specialister på ämnet väljs utifrån vår globala databas.

 1. Översättning. Lokalisering. Transkreation

Filerna skickas till översättaren och samtidigt reserveras resurser för redigering och korrekturläsning. Krav och tidsgränser klargörs och bekräftas.

 1. Redigering

Översatta filer överförs till redigeraren, som jämför dem mot källtexten och kontrollerar att översättningen är fullständigt och kontextuellt korrekt.

 1. Lokal marknadskontroll med kunden (tillval)

Före slutförandet och DTP skickas texten till kunden för lokal marknadsbedömning och bekräftelse att termer och innehåll är förenligt med kundens krav.

 1. Korrekturläsning och DTP

Redigerade filer levereras till korrekturläsaren för att försäkra att stavning, grammatik och kulturella aspekter är korrekta och att översättningen är lätt att läsa.

Om det behövs går projektfilerna till DTP. Varje slutgiltigt problem angående formatering, presentation eller filformat ska lösas här.

 1. Intern kvalitetskontroll

Före leverans utför projektledaren en sista kontroll av filerna för att försäkra sig om att de når upp till kundens krav och att de är i rätt format.

 1. Leverans till kunden och kvalitetskontroll efter leverans

Översatt, redigerad och kontrollästa filer levereras till kunden på det överenskomna sättet. Vi förblir i kontakt med kunden genom processen och tar gärna emot kommentarer om arbetets kvalitet.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Vad är en översättningsbyrå?

En översättningsbyrå är ett företag som utför professionella översättningar mellan olika språk. Byrån kan arbeta med olika typer av dokument, såsom affärsdokument, tekniska manualer, juridiska texter och medicinska rapporter, och kan även erbjuda tolktjänster och andra språktjänster. Översättningsbyråer kan ofta arbeta med flera olika språkkombinationer och kan anställa professionella översättare, korrekturläsare och projektledare för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i översättningsprocessen.

Hur en översättningsbyrå fungerar | Processen för översättning

Baltic Media Translations AB är en av Norra Europas mesterfarna online översättningsbyråer i Sverige med expertområden i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra världsspråk. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland) och kunder kan hantera översättningar online.

Översättningsbyrå Baltic Media erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativ översättning, snabb leverans och vänligt samarbete med kunder. Översättare på Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper: översättning av dokument, auktoriserad översättning, översättning av webbsidor för e-handel, juridisk, teknisk, medicinsk översättning. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Vad är mänsklig - professionell översättning?

Alla våra översättningar görs och redigeras av människor. Uttrycket mänsklig översättning används till skillnad från maskinöversättning. Mänsklig översättning utförs an en mänsklig översättare, medan maskinöversättning utförs av en översättningsmaskin och redigeras sedan av en kontrollläsare.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Fördelar att översätta med en professionell översättare

Mänsklig översättning (HT) är den äldsta översättningsformen och beror helt på mänsklig intelligens för att ändra ett sätt att säga något till ett annat. Det är fortfarande det mest använda översättningsformen. Mänsklig översättning är din bästa investering när noggrannhet är det minsta viktigt.

Medan lösningar med automatisk översättning är otroligt snabba för att översätta stora volymer av innehåll är deras resultat långt ifrån redo för publicering. Människor kan uppfatta sammanhang och förstå den ursprungliga textens syfte, istället för att endast maskinöversätta ord för ord.

Maskinöversättningar motsvarar vanligtvis mänskliga översättningar på 50-60%.

Vad innebär översättning?

Översättning innebär att återskapa och/eller förklara skriven eller talad text från ett språk till ett annat.

Målet med översättningar är att överföra ett meddelande från ett språk till ett annat genom att överväga kulturella och regionala skillnader mellan källspråket och målspråket.

Mänskligheten har utnyttjat översättning under århundraden sedan det skrivna ordet gjorde sitt intåg. För att utföra sitt arbete använder dagens översättare komplicerade verktyg och teknologi, men förlitar sig dock i syfte att förenkla och optimera främst på digitala översättningsverktyg.

Vi använder skriftliga översättningar dagligen, även om det ibland kan verka givet.

Titta till exempel på innehållsförteckningar för matvaror. De måste vara på ditt språk - inte bara för att du skall veta vad det är du äter, utan också för att du skall kunna veta vilka ingredienser som skulle kunna framkalla en allergisk reaktion.

Detta är bara ett av många exempel som visar hur professionella översättningar hjälper oss i vardagen. Översättarnas arbete tenderar däremot att förbli osynligt. Ändå finns det översättningar överallt omkring oss.

Det är svårt att föreställa sig ett liv utan dem.

Du är välkommen att bekanta dig med de språktjänster vi erbjuder på Baltic Media översättningsbyrå.