Document Translation Services

Översättning av akademiska texter

Vi hjälper med översättning av akademiska och vetenskapliga texter 

Högkvalitativ översättning av doktorsavhandlingar, forskningsrappporter, masterarbeten, vetenskapliga artiklar

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Redigering och korrekturläsning av akademiska artiklar på engelska

Vi utför högkvalitativa översättningar av doktorsavhandlingar, dissertationer, masterarbeten, forskningsresultat, vetenskapliga artiklar, uppsatser. Vi erbjuder redigering och korrekturläsning på engelska för vetenskapliga publikationer, vilket är nödvändigt innan vetenskapliga artiklar kan publiceras i akademiska tidskrifter. Detta är vårt dagliga arbete.

Översättning av akademiska och vetenskapliga texter är en komplex process som kräver en djup förståelse för både det ursprungliga språket och det målspråket. Dessutom måste översättaren vara bekant med de specifika krav som gäller för vetenskaplig kommunikation.

Översätta akademiska och vetenskapliga texter

Några av de utmaningar som kan uppstå vid översättning av akademiska och vetenskapliga texter är följande:

  • Fackspråk. Vetenskapliga texter använder ofta fackspråk som kan vara svårt att översätta. Översättaren måste ha en god förståelse för det specifika ämnesområdet för att kunna översätta begreppen och terminologin på ett korrekt och informativt sätt.
  • Tekniska termer. Vetenskapliga texter kan innehålla tekniska termer som kan vara svåra att hitta översättningar för. Översättaren måste vara bekant med de vanligaste tekniska termerna inom ämnesområdet och kunna hitta lämpliga översättningar.
  • Förklaringar och referenser. Vetenskapliga texter kan innehålla förklaringar och referenser som kan vara svåra att förstå för en läsare som inte är bekant med ämnesområdet. Översättaren måste kunna förklara dessa begrepp och referenser på ett sätt som är begripligt för målgruppen.

För att säkerställa en hög kvalitet på översättningen är det viktigt att välja en översättare som har erfarenhet av att översätta akademiska och vetenskapliga texter. Översättaren bör också ha en god förståelse för de specifika krav som gäller för vetenskaplig kommunikation.

Vi hjälper med översättning av akademiska och vetenskapliga texter 

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Akademiska expertöversättningar i norra Europa!  

Vi har en kvalificerad kontorspersonal: alla är akademiker och har akademisk utbildning. De flesta av våra anställda har en studiebakgrund i lingvistik, översättning eller andra liknande studier, har doktorsexamen i språkvetenskap och kommunikation. Så du kan vara säker på att alltid få professionell språkservice och goda råd, med ett resultat på högsta nivå.

Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser för högkvalitativ översättning, snabb leverans och vänligt samarbete med kunder. Översättare på Baltic Media specialiserar i översättning av följande produktgrupper: vetenskapliga texter,  översättning av dokumentauktoriserad översättningöversättning av webbsidor för e-handel, juridisk, teknisk, medicinsk översättning. Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Typer av vetenskapliga texter vi översätter

Vi översätter:

  • Avhandlingar
  • Vetenskapliga artiklar
  • Forskningsrappporter
  • Konferenspublikationer
  • Böcker och bokkapitel
  • och andra akademiska och vetenskapliga texer.

Alla våra akademiska och vetenskapliga översättningar görs och redigeras av människor. Uttrycket mänsklig översättning används till skillnad från maskinöversättning. Mänsklig översättning utförs an en mänsklig översättare, medan maskinöversättning utförs av en översättningsmaskin och redigeras sedan av en kontrollläsare.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Baltic Media Translations Group är Norra Europas ledande digitala översättningsbyråer med fokus på översättning till och från nordiska och baltiska språk.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsbyrå Baltic Media Translations etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för högkvalitativa språktjänster i Norden och BaltikumÖversättningsbyrån har kontor i Stockholm och Riga. Bland våra kunder finns både högskolor och privatpersoner.

Översättning av akademiska texter | Experter på språk och översättning i Nordeuropa

Översättning av akademiska texter
Våra översättare

Akademisk text skrivs på sakprosa. Det innebär att texten ska vara saklig, korrekt och faktainriktad. Att skriva akademiskt innebär också att man intar ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt, dvs. att man ställer frågor och formulerar problem. Det är genom att vara kritisk-analytisk som du kan bidra med nya perspektiv på ett ämne, istället för att bara återge vad andra redan har skrivit. Detta gäller även översättning av en akademisk text.

Översättning av akademiska och vetenskapliga texter | Pris per ord | Billigare än andra översättningsbyråer

Beroende på språk och ämnesområde kostar en översättning hos oss mellan SEK 0,80 – 1,60 per ord. Vi erbjuder professionella översättningar, inklusive språkgranskning och korrekturläsning 20–25 % billigare än andra översättningsbyråer med kontor i Norden. Detta är möjligt eftersom vi är ett nätbaserat företag med produktionskontor i Riga i Lettland och således kan erbjuda lägre priser för dina översättningar än andra nordiska översättningsbyråer. (I Sverige heter vårt företag Baltic Media Translations AB, F-skattesedel: Org nr 556675-6499).

Dessutom kan vi sänka dina översättningskostnader ytterligare med hjälp av våra CAT-verktyg.

Översättningskvalitet och sekretess för våra översättare

Översättnings- och språkutbildningsbyrån Baltic Media Ltd arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

Processen för översättning, lokalisering och transkreation

oversattningsbyra