Document Translation Services

Översättning av svenska och utländska betyg

Översätta betyg till engelska ✅ Översättning av svenska och utländska betyg, intyg, diplom etc. för privatpersoner ✅ ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

✅ Översättning av betyg och intyg till engelska, svenska och andra språk ✅ Kostnad översätta betyg fr 250 - 600 kronor

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB översätter olika dokument som utfärdats av skolor, myndigheter, arbetsgivare m.fl. Till exempel gymnasiebetyg och universitets- eller högskolebetyg.

Vad du behöver veta om översättning av gymnasiebetyg och universitets- eller högskolebetyg? Vill du översätta dina gymnasiebetyg eller dina universitets- eller högskolebetyg?

Översätta betyg till engelska

Certifierad översättning av betyg till engelska är en viktig tjänst för de som behöver översätta sina betyg till engelska. Genom att anlita en certifierad översättare kan man säkerställa att översättningen är korrekt och auktoriserad. Detta är särskilt viktigt för studenter som planerar att söka till utländska universitet eller arbetsgivare som kräver engelska betygshandlingar.

En certifierad översättning garanterar att översättaren har nödvändig språklig och kulturell kompetens för att korrekt återge betygen på engelska. Det ger också en officiell stämpel eller certifikat som bevis på att översättningen är auktoriserad och kan användas som giltig dokumentation för vidare ändamål.

För att översätta betyg till engelska används vanligtvis en skala som kallas för "grade conversion scale". Denna skala används för att konvertera betygen från det svenska systemet till det engelska systemet.

Betygen kan då jämföras och förstås av internationella institutioner och arbetsgivare. Det är viktigt att notera att betygssystemen kan variera mellan olika länder, vilket kan leda till vissa skillnader i översättningen. Det är därför viktigt att vara medveten om detta och använda en pålitlig och erkänd grade conversion scale för att säkerställa korrekta och rättvisa översättningar av betyg till engelska.

Översättning av svenska och utländska betyg

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Översättning av svenska och utländska betyg

Om du ska studera i ett annat land kräver skolan oftast att ditt gymnasiebetyg och andra betyg som visar att du uppfyller antagningskraven, är översatta till landets språk – men engelska räcker oftast. Dubbelkolla gärna med skolan du ska studera på, vilka krav och regler som ställs på översättning.

Ibland räcker det nämligen med en egen översättning eller att din gymnasieskola översätter. Kontakta då institutionen vid ditt universitet eller din högskola. Ta hjälp av en auktoriserad översättare. Kräver skolan att dina betyg ska vara professionellt översatta eller känner du att det mest känns jobbigt att översätta dem själv? Då är det en auktoriserad eller certifierad översättare som du bör använda dig av.

översättning av betyg

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus | Bestyrkt översättning av vår översättningsbyrå

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad.

För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns.

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begänsat och inte tillgängliga på alla språk.

Översättning av examensbevis med bestyrkande av vår ISO-certifierad översättningsbyrå kostar från 450 kronor. Sådan certifiering gäller för de flesta examensbevis.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

Baltic Media

Vad är en auktoriserad, bestyrkt, certifierad, svuren eller officiell översättning? | Vad är en auktoriserad översättare?

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en auktoriserad/bestyrkt översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som utförs av en professionell/auktoriserad/certifierad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

En auktoriserad eller certifierad översättning kännetecknas av stämpel med translatorsnumret, angivelse av auktorisationsspråk och språkriktning samt översättarens signatur.

Observera att antalet av auktoriserade översättare är mycket begränsat, så de är inte tillgängliga på alla språk. Därför rekommenderar vi att använda billigare och säkrare alternativ av en certifierad eller bestyrkt översättning.

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Här kan du läsa mer om auktoriserad /certifierad översättning.

Auktoriserade och certifierade översättare kan hjälpa dig med översättningar av exempelvis:

 • Arbetsintyg
 • Diplom
 • Kursintyg
 • Referenser
 • Skolbetyg
 • Tjänstgöringsintyg
 • Utbildningsbevis

Kostnad översätta betyg | Lågt pris på en översättning | Vad kostar en auktoriserad / certifierad översättning av betyg eller intyg?

mailboxes

Hos oss kostar en auktoriserad / certifierad översättning stämplad av en auktoriserad / certifierad översättare eller med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 350 - 600 kronor inkl. moms. OBS! För att kunna erbjuda detta pris vidimerar vi våra översättningar hos Notarius Publicus i Lettland (där vårt huvudkontor finns) och sedan skickar dokument i ett rekommenderat brev till Er postadress.

Bestyrkt översättning med vår företagsstämpel av 1 sida betyg eller intyg kostar f o m 450 kronor.

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

De översättningar som utförs av en auktoriserad översättare / auktoriseras av en Notarius Publicus inom EU är även godkända i övriga medlemsländer enligt EU:s tjänstedirektiv.

Använd denna eller denna form för att skicka till oss en skannad kopia av ditt dokument som du tror behöver en certifierad översättning. Vi lovar att svara på din prisförfrågan inom 15 minuter (gäller mån-fre 8.00 - 17.00, ej röda dagar). Vi behandlar all given information med strikt sekretess.

Vi strävar att vara snabba och alltid kunna erbjuda ett lågt pris till alla.

Prisförfrågan för en auktoriserad / certifierad översättning

Här kan du läsa mer om auktoriserad /certifierad översättning.

Översättning av betyg och intyg

Vi erbjuder en professionell utförd översättning av betyg. Din översättning blir stämplad av en certifierad eller auktoriserad översättare eller av Notarius Publicus.

Översättningsbyrå Baltic Media har ett nära samarbete med Notarius Publicus i Sverige och andra EU-länder där vi har våra kontor. Därigenom kan vi snabbt ordna med de officiella stämplar som behövs i vissa sammanhang för att intyga olika handlingars äkthet och giltighet.

Mer om själva översättningsprocessen läs här.

EU:s tjänstedirektiv | Auktoriserad / certifierad översättning och andra tjänster

Observera, att de översättningar som utförs av en auktoriserad översättare inom EU är även godkända i övriga medlemsländer.

Vi översätter:

 • Skolbetyg
 • Utbildningsbevis
 • Gymnasiebetyg
 • Arbetsintyg
 • Diplom
 • Dopbevis
 • Dödsfallsintyg
 • Kursintyg
 • Personbevis
 • Referenser
 • Registerutdrag
 • Registreringsbevis
 • Tjänstgöringsintyg
 • Utdrag ur folkbokföringsregistret etc.

Kontakta oss

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade /certifierade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Lista på våra språk med auktoriserade / certifierade översättare som översätter till och från:

Auktoriserad översättare till och från engelska Auktoriserad översättare till och från franska
Auktoriserad översättare till och från tyska Auktoriserad översättare till och från spanska
Auktoriserad översättare till och från finska Auktoriserad översättare till och från polska
Auktoriserad översättare till och från tjeckiska Auktoriserad översättare till och från slovakiska
Auktoriserad översättare till och från slovenska Auktoriserad översättare till och från rumänska
Auktoriserad översättare till och från ungerska Auktoriserad översättare till och från bulgariska
Auktoriserad översättare till och från lettiska Auktoriserad översättare till och från litauiska
Auktoriserad översättare till och från estniska Auktoriserad översättare till och från ryska
Auktoriserad översättare till och från svenska Auktoriserad översättare till och från norska
Auktoriserad översättare till och från danska Auktoriserad översättare till och från isländska
Auktoriserad översättare till och från ukrainska Auktoriserad översättare till och från italienska
Auktoriserad översättare till och från nederländska Auktoriserad översättare till och från hebreiska
Auktoriserad översättare till och från turkiska Auktoriserad översättare till och från kinesiska
Auktoriserad översättare till och från japanska Auktoriserad översättare till och från georgiska
Auktoriserad översättare till och från albanska Auktoriserad översättare till och från arabiska
Auktoriserad översättare till och från armeniska Auktoriserad översättare till och från azerbajdzjanska
Auktoriserad översättare till och från bosniska Auktoriserad översättare till och från kroatiska
Auktoriserad översättare till och från grekiska Auktoriserad översättare till och från kazakiska
Auktoriserad översättare till och från uzbekiska Auktoriserad översättare till och från persiska
Auktoriserad översättare till och från serbiska Auktoriserad översättare till och från baskiska
Auktoriserad översättare till och från portugisiska

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!