5blog scaled

 Vilken är den bästa översättaren?

 Vilken är den bästa översättaren?

Den bästa översättaren är en människa | Översätt med professionell översättare 

Vad är mänsklig - professionell översättning? | Varför du bör välja professionella översättare? | Professionell översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media®

Folk i hela världen föredrar att kommunicera på deras eget språk. Enligt en undersökning av marknadsforskare vid Common Sense Advisory är det tre gånger mer sannolikt att folk köper en produkt eller tjänst med information i deras eget språk.

Du vill ta dina produkter eller tjänster till nya marknader och du förstår att du behöver kommunicera med dina kunder med ett innehåll på deras språk. Översättning är början på din väg till nya marknader och ny kundlojalitet. Vi kan hjälpa dig med det.

Så här arbetar vi: först översätter vår mänskliga översättare ditt innehåll, sen redigerar en annan lingvist och sen korrekturläser vi. Vi gör även desktop publishing (DTP), så du får översatta filer som ser likadana ut som dina original. Lär dig mer om vårt arbetssätt här.

bästa översättarenÖversätt med professionell översättare - den bästa översättaren

Vad är mänsklig - professionell översättning?

Alla våra översättningar görs och redigeras av människor. Uttrycket mänsklig översättning används till skillnad från maskinöversättning. Mänsklig översättning utförs an en mänsklig översättare, medan maskinöversättning utförs av en översättningsmaskin och redigeras sedan av en kontrollläsare.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Vad är en översättare?

En översättare är en person som översätter text från ett språk till ett annat. Översättare kan arbeta med olika typer av texter, som exempelvis skönlitteratur, vetenskapliga artiklar, tekniska manualer eller marknadsföringsmaterial.

En översättare behöver ha goda språkkunskaper i både källspråket och målspråket samt förståelse för kulturella skillnader mellan länderna. För att bli en översättare kan man antingen utbilda sig inom språk och översättning, eller så kan man skaffa sig erfarenhet genom att översätta texter på egen hand och bygga upp ett nätverk av kunder.

Vilken är den bästa översättaren?

Fördelar att översätta med en professionell översättare

Mänsklig översättning (HT) är den äldsta översättningsformen och beror helt på mänsklig intelligens för att ändra ett sätt att säga något till ett annat. Det är fortfarande det mest använda översättningsformen. Mänsklig översättning är din bästa investering när noggrannhet är det minsta viktigt.

Medan lösningar med automatisk översättning är otroligt snabba för att översätta stora volymer av innehåll är deras resultat långt ifrån redo för publicering. Människor kan uppfatta sammanhang och förstå den ursprungliga textens syfte, istället för att endast maskinöversätta ord för ord.

Maskinöversättningar motsvarar vanligtvis mänskliga översättningar på 50-60%.

Med grammatiska fel och onaturlig meningsuppbyggnad ser maskinöversättning ut som skräppost för Google. Korrekt flerspråkig SEO kräver professionell mänsklig översättning.

Här är några specifika exempel på situationer där en översättningsbyrå är ett bättre val för kvalitetsöversättning än maskinöversättning eller AI-översättning:

Översättning av tekniskt eller specialiserat innehåll: Maskinöversättning och AI-översättningssystem kan ha svårt att hantera tekniskt eller specialiserat innehåll, särskilt om det är komplext eller jargongtungt. Översättningsbyråer har översättare som är experter på dessa områden och kan producera korrekta och idiomatiska översättningar.

Översättning av marknadsföringsmaterial: Marknadsföringsmaterial måste vara kreativt och övertygande, och maskinöversättning och AI-översättningssystem har ofta svårt att fånga denna ton och stil. Översättningsbyråer har översättare som kan producera marknadsföringsöversättningar som är både korrekta och effektiva.

Översättning av juridiska eller ekonomiska dokument: Juridiska och finansiella dokument måste vara exakta och korrekta, och maskinöversättning och AI-översättningssystem kan ibland göra misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Översättningsbyråer har översättare som har erfarenhet av att översätta denna typ av dokument och som kan ta fram översättningar som är juridiskt och ekonomiskt korrekta.

Sammantaget erbjuder översättningsbyråer ett antal fördelar jämfört med maskinöversättning och AI-översättning när det gäller kvalitetsöversättning. Om du behöver korrekta, idiomatiska och högkvalitativa översättningar är en översättningsbyrå det bästa valet.

Du kan spara upp till 70%. | Översättningsminnen, databas för terminologi och skrivregler

Översätt med professionell översättare
Vilken är den bästa översättaren?

När du behöver högkvalitativ mänsklig översättning för större projekt kan vi erbjuda en plattform baserad på crowdsourcing, där flera mänskliga översättare arbetar samtidigt. Tillvägagångssättet med crowdsourcing ger dig mer valuta för pengarna.

Våra mänskliga översättare använder sig av datorstödda översättningsverktyg (CAT-verktyg) som tillåter dem att skapa översättningsminnen för framtida användning, programvara för textredigering, skrivregler och ordböcker som hjälper oss att upprätthålla konsekvent terminologi.

Vi sparar minnet från din översättning för att undvika dubbelt arbete i framtiden. Översättningsminnen (TM) tillåter dig att spara pengar på dina dokument och projekt. Du kan spara upp till 70%. Vänligen notera att ett översättningsminne inte är samma sak som maskinöversättning.

Lämna din e-postadress så kontaktar vi dig för att berätta mer om korrekt mänsklig översättning och hur du kan spara pengar!

Vi specialiserar i översättning och lokalisering av följande produktgrupper:

För att få en offert för översättning och andra tjänster, vänligen kontakta oss och begär en kostnadsfri offert.

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post