Document Translation Services

Distanstolkning | ISO-certifierad tolkbyrå Baltic Media

Distanstolkning | ISO-certifierad tolkbyrå Baltic Media

Med en avsevärd ökning i efterfrågan på tolktjänster, erbjuder Baltic Media Translations AB sina kunder en ny tjänst av hög kvalitet - distanstolkning - tolkning via telefon, internet - i fler än 150 språkkombinationer. Distanstolkning är både tillgängligt och effektivt.

Hur fungerar det?

Kunden kontaktar vår projektledare och kommer överens om tid och språkkombination för distanstolkningen, såväl som förser oss med information angående ämnet för samtalet och annan specifik information.

Vid en bestämd tid, ska kundens representanter och tolken ringa in till vårt system och samtalet kan ta sin början. Processen är exakt densamma som vid konsekutiv tolkning - tolken översätter fragment av ett samtal på ett enhetligt sätt och ger på så vis kommunikation mellan människor som inte delar ett gemensamt språk. Denna teknik för tolkning används ofta i intervjuer, diskussioner om avtal, att skaffa information från andra länder och i andra affärstransaktioner.

Distanstolkning | ISO-certifierad tolkbyrå Baltic Media

Tolktjänster

Är det nödvändigt att hyra särskild konferensutrustning?
Ingen, tolkning sker via den vanliga fasta telefonin eller mobiltelefonen.

Sekretess
Baltic Media Translations AB har tecknat sekretessavtal med alla våra leverantörer om undanhållande av information från tredje part; dessutom genereras en unik access kod för varje konferens, som endast tolken och kundens företrädare känner till. Det eliminerar varje obehörig telefonavlyssning av konversationen.

Kan flera människor delta i konversationen?
Den största fördelen med detta system är att ett obegränsat antal personer kan delta i konferensen. Dock, i sådana fall är det viktigt att hålla i minnet att det bara finns en tolk och att han/hon kan översätta ett språk endast ett i taget.

Finns det några begränsningar för hur länge samtalet kan pågå?
Nej, men, om varaktigheten av samtalet väntas överskrida mer än 90 minuter, ber vi dig att informera vår projektledare i förväg för att vi ska kunna engagera ytterligare en tolk om det är nödvändigt att ta över det pågående tolkarbetet.

Är det dyrt?
Kostnaderna är direkt relaterade till den språkkombination för tolkning, såväl som textens komplexitet. Vår projektledare kommer att informera dig om de exakta kostnaderna för tjänsten. Emellertid, är kostnaderna förknippad med denna tjänst cirka två gånger lägre än att hyra en tolk på plats.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Tolkning till och från språk i norra Europa | Våra mest använda språk runt Östersjön och Nordsjön omfattar:

och andra språk.

Distanstolkning är både tillgängligt och effektivt

Att tolka på distans för med sig många fördelar i affärssammanhang. Ett exempel på det är att tolken inte behöver befinna sig på samma geografiska plats som kunden vilket gör att utbudet av tolkar kan växa.

Genom ett större utbud växer också möjligheten för kort framförhållning, likaså minskar risken för att tolken ska ställa in på grund av eventuella förhinder som sjukdom eller försenade resor. Både tolkens och kundens tid används därför mer effektivt. Med det sagt är även chansen att tolken kan vara tillgänglig en längre tid än vad den annars hade haft möjlighet till större.

© Baltic Media Translations AB