4price and quality scaled

Översättningsbyrå av högsta kvalitet

Översättningsbyrå av högsta kvalitet | Baltic Media 

Kvaliteten på översättningar är viktig för dig. Vi vet detta och det är därför vi har försökt göra dig nöjd med våra tjänster i 30 år. Därför har vi implementerat strikta kvalitetsrutiner baserade på ISO-certifiering.

Professionella översättare och översättning online Översättningsbyrå av högsta kvalitet
Våra kvalitetsrutiner för att säkerställa kvalitetsöversättning

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

 

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB arbetar i enlighet med kraven i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.

Det är en särskild garanti för kvalitet, vilket försäkrar om en effektiv procedur för kvalitetssäkring, arbetsmiljö, fördelning av ansvar och revisioners kvalitet finns på alla nivåer i företaget. Kvalitetsstyrningssystemet ser till att huvudfokuset inom företaget är kundens behov av tillfresdställelse, respekt för kundens krav och att kvalitetsstyrningssystemet kontinuerligt följs upp och förbättras. Baltic Media Translations AB bär ansvaret för säkerhet, förvar och sekretess för kundens material.

Så här arbetar vi: först översätter vår mänskliga översättare ditt innehåll, sen redigerar en annan lingvist och sen korrekturläser vi. Vi gör även desktop publishing (DTP), så du får översatta filer som ser likadana ut som dina original. Lär dig mer om vårt arbetssätt här.


Varje översättningsprojekt från allra första början till att den lämnats över till kunden övervakas av en särskild projektledare, som är ansvarig för urval av de mest lämpliga specialisterna kompatibla med den kvalitet som anges av bolaget, fastställa lämpliga deadlines, och också för ledningen ansvarig för högsta kvalitetssäkringen.

Priset för översättningstjänsten omfattar själva översättningen utförd av en erfaren och kvalificerad översättare såväl som kvaliteten i enlighet med kraven i den internationella standarden ISO 9001:2015 – redigering, korrekturläsning såväl som leverans till kunden inom den bestämda deadline och i lämpligt format, därmed har Kundens beställda projekt hanterats av flera anställda - en projektledare, översättare, redaktör, och vid behov en terminolog och / eller en specialist inom området.

Nordic-Baltic Translation and language service company Baltic MediaProfessional Translation Service agency Baltic Media

Den centrala samordnaren i företaget är projektledaren som är ansvarig för att informera kunden om de bästa metoderna för att uppnå högsta kvalitetsresultat och kontakt för understöd åt kunden genom hela projektet. Översättare är ofta ombedda att använda en specifik terminologi som kunden har godkänt, och på kundens begäran erbjuder “Baltic Media” också professionellt stöd för omsorgsfullt utarbetande. Alla projekt granskas noggrant i enlighet med uppfyllandet av kvalitetskraven.

Enligt översättningsbyrå Baltic Media Translations AB företagsfilosofi, är kvalitetstänkande den viktigaste måttstocken i vår konkurrensmiljö; därför är företaget fast besluten att leva upp till kraven i kvalitetsledningssystemet.

Tjänster som tillhandahålles av översättningsbyrå Baltic Media Translations AB är organiserad på ett sådant sätt för att möta våra kunders behov. En av de mest grundläggande principerna är snabb service. Baltic Media Translations AB projektledare kan nås även efter våra ordinarie öppettider.

Kvalitet och snabb service – dessa är de två huvudprinciperna som gör att våra kunders tillit till översättningsbyrå Baltic Media Translations AB är solid.

Translation quality ISO 9001 certificate

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

© Baltic Media®