Document Translation Services

Konsekutivtolkning i norra Europa

Konsekutivtolkning i norra Europa

Tolkning för alla nordiska, baltiska och europeiska språk på plats och online

Konsekutivtolkning är en utbredd översättningsform och sker under pauser i samtalet. Tolken lyssnar på en del av ett samtal och tar anteckningar för att därefter översätta till målspråket enligt dessa anteckningar.

Detta är en enklare och betydligt mindre kostsam metod för tolkning. Det används ofta inom näringslivet eller andra typer av förhandlingar såväl som på konferenser som i andra evenemang.

Det finns mer än 1500 tolkar från hela världen som är listade hos översättningsbyrå i Stockholm  Baltic Media Translations AB databas. Språkbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB har stränga krav på kvalitetskontroll när det gäller val av nya leverantörer.

Vi anlitar endast professionella språkspecialister - tolkar och översättare med en universitetsexamen i lingvistik och/eller en gedigen erfarenhet inom tolking och översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Tolkförmeding Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska tolkbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala tolknings- och översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar språktjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

tolkning Baltic Media Konsekutivtolkning i norra Europa

Typer av tolkning

Konsekutivtolkning
Tolken återger det som sägs när talaren är färdig, normalt med hjälp av anteckningar.

Simultantolkning
Tolken återger det som sägs samtidigt som talaren pratar med hjälp av särskild utrustning (t.ex. bås, hörlurar och mikrofon).

Viskningstolkning
Tolken befinner sig mitt bland mötesdeltagarna och simultantolkar genom att viska direkt i någons öra.

Terminologi

 • Aktivt språk: Det språk som tolken normalt tolkar till (dvs. modersmålet).
 • Passivt språk: Det språk som tolken normalt tolkar från.
 • Begränsad språktäckning: Tolkning erbjuds men inte från alla officiella språk.
 • Symmetrisk språktäckning: Mötesdeltagarna kan tala och få tolkning till samma språk.
 • Asymmetrisk språktäckning: Mötesdeltagarna kan tala på flera språk men tolkning erbjuds bara till ett fåtal.
 • Teckenspråkstolkning: Teckenspråkstolken tolkar mellan ett talat språk och ett teckenspråk eller mellan två teckenspråk.
 • Returtolkning: Tolken tolkar från sitt modersmål till ett andra aktivt språk.
 • Cheval (tolkning till två språk): Tolken arbetar i två olika bås, dvs. tolkar till två språk, på ett och samma möte.
 • Relätolkning: Relätolkning kallas också indirekt tolkning och är tolkning mellan två språk via ett tredje språk.
  Exempel: Finska tolkas först till franska och sedan till slovakiska av olika tolkar.

Tolkning till och från språk i norra Europa | Våra mest använda språk runt Östersjön och Nordsjön omfattar:

och andra språk.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post