Översättningsbyrå Baltic Media som är specialist i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra språk för både företag och privatpersoner.

Översättning med professionella översättare - Lågpris ISO-certifierad översättningsbyrå

Professionell översättning på nätet i norra Europa

Vårt mål är att bibehålla den höga kvaliteten på våra globala språktjänster, snabb leveranstid och marknadens bästa pris.

Den professionella översättningsbyrån Baltic Media® är ett av de äldsta och mest erfarna språktjänstföretagen i norra Europa. Baltic Media® har specialiserat sig på kvalitetsspråktjänster som tillhandahålls av experter.
Den nordisk-baltiska språktjänsteleverantören Baltic Media® erbjuder globala flerspråkiga översättningstjänster till och från skandinaviska, europeiska, asiatiska och andra språk.

Professionell översättning

Översättning och tolkning - vad är skillnaden?

Översättning och tolkning är båda processer som innebär att man överför ett budskap från ett språk till ett annat. Den grundläggande skillnaden mellan de två är att översättning handlar om skriven text, medan tolkning handlar om talad text.

Översättning

Översättning är en process där man överför en text från ett språk till ett annat. Översättaren måste ha en god förståelse för både källspråket och målspråket, och för kulturerna som språken representerar. Översättaren måste också kunna identifiera de nyanser och detaljer som kan vara svåra att överföra från ett språk till ett annat.

Tolkning

Tolkning är en process där man överför ett tal från ett språk till ett annat. Tolkaren måste kunna lyssna och förstå talarens ord, och sedan översätta dem till målspråket i realtid. Tolkaren måste också kunna anpassa sin översättning till situationen och till mottagarens behov.

Övriga skillnader

Utöver skillnaden mellan skriven och talad text finns det några andra skillnader mellan översättning och tolkning. Översättning är ofta en mer planerad process än tolkning. Översättaren har tid att läsa igenom texten och överväga olika alternativ innan översättningen börjar. Tolkaren har däremot ofta bara några sekunder eller minuter på sig att översätta ett tal.

Översättning är också ofta en mer kreativ process än tolkning. Översättaren måste kunna hitta sätt att överföra budskapet från källspråket till målspråket på ett sätt som är både korrekt och flytande. Tolkaren har däremot ofta inte möjlighet att vara lika kreativ, eftersom översättningen måste ske i realtid.

Sammanfattning

Översättning och tolkning är båda viktiga processer som möjliggör kommunikation mellan människor som talar olika språk. De två processerna har dock vissa viktiga skillnader, som är viktiga att vara medveten om.

Nordeuropeiska översättningar: Lägre priser med högre tjänstekvalitet

Baltic Media® Ltd arbetar i enlighet med kraven i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015. Hög kvalitet, en enastående kundservice och snabba leveranser som tillhandahålls av professionella mänskliga översättare har alltid varit Baltic Medias hörnstenar och kommer att förbli så under överskådlig framtid.
Baltic Media®:s kvalitetsledningssystem säkerställer att företagets huvudfokus är att tillfredsställa kundens behov, respektera kundens krav och kontinuerligt förbättra kvalitetsledningssystemet. Baltic Media® bär också ansvar för säkerheten och sekretessen för kundernas uppgifter.

Översättningsbyrå Baltic Media som är specialist i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra språk för både företag och privatpersoner.

Baltic Media Translators

Vårt mål är att bibehålla den höga kvaliteten på våra globala språktjänster, snabba leveranser och det bästa priset på marknaden.

Det konkurrenskraftiga priset för översättnings- och lokaliseringstjänster från och till de största språken uppnås tack vare de låga produktionskostnaderna på grund av huvudkontorets geografiska läge. Baltic Media® är en professionell språktjänstbyrå som ligger i norra Europa (Stockholm och Riga) och arbetar globalt från sina internationella kontor i Stockholm och Riga.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Våra viktigaste regler för översättningstjänster

- Vi tar ansvar och bidrar.
- Vi ser till att kunden är vår högsta prioritet.
- Vi levererar det vi lovar.

Vi har en kvalificerad kontorspersonal: de flesta av våra anställda har en utbildningsbakgrund inom lingvistik, översättningsstudier och har även en examen.

Våra kunder har höga yrkesmässiga krav, till exempel EU:s institutioner.

Vårt företag är medlem i ELIA (European Language Industry Association) och GALA (Globalization and Localization Association).

Översättningsbyrå Baltic Media som är specialist i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra språk för både företag och privatpersoner.

Globalization and Localization Association (GALA) är en icke-vinstdrivande branschorganisation som sammanlänkar och stöder yrkesverksamma och organisationer inom den globala språkindustrin. GALA betjänar en internationell gemenskap av organisationer och individer som möjliggör kommunikation och affärsverksamhet över språk och kulturer. GALA:s uppdrag är att hjälpa våra medlemmar att lyckas och att driva på utvecklingen av vår bransch genom att bygga upp professionella gemenskaper, dela kunskap och främja bästa praxis inom globaliseringssektorn.

Översättningsbyrå Baltic Media som är specialist i nordiska, baltiska, centraleuropeiska och andra språk för både företag och privatpersoner.

Elia är den europeiska icke vinstdrivande branschorganisationen för språktjänstföretag med målet att öka våra medlemmars affärsmöjligheter. Elia grundades 2005 och är den ledande branschorganisationen för språktjänstbranschen i Europa.

Professionell översättning

Våra översättare översätter ENDAST till sitt modersmål och är bosatta i ett land där språket antingen är det officiella språket eller det vanligaste språket i samhället.

** Med våra CAT-verktyg kan vi analysera dina texter för att hitta de delar av källtexten som har översatts tidigare. För att sänka kostnaderna och påskynda översättningsprocessen använder vi översättningsminne (TM) som förbättrar enhetligheten i stil och terminologi. CAT-tekniken minskar alltså genomströmningstiden och tiden för att komma ut på marknaden.

CAT-verktyg som vi använder:

  • SDL Trados Studio;
  • Wordbee;
  • MemoQ;
  • Memsource;
  • Transit;
  • Idiom Desktop Workbench;
  • Translation Workspace;
  • etc.

Våra mest använda språk runt Östersjön och Nordsjön inkluderar:

Översättningsbyrå Baltic Media som

Väst- och centraleuropeiska språk | Nordisk-baltisk översättningsbyrå Baltic Media

Våra vanligaste väst- och centraleuropeiska språk är bland annat:

Språk i Asien och Mellanöstern | Nordisk-baltisk översättningsbyrå Baltic Media

De vanligaste språken i Asien och Mellanöstern är bland annat: