1about us scaled 1

Våra grundläggande värderingar i översättningen och språkundervisningen 

Våra grundläggande värderingar i översättningen och språkundervisningen 

Baltic Media Team 2020BM logo 328x90 web 2

Översättningsbyrå Baltic Media är ett språkföretag i Stockholm: Våra grundläggande värderingar i översättningen och språkundervisningen 

  • Översättningsbyrå Baltic Media har respekt för kundernas intressen genom att förse dem med professionell, högkvalitativ och snabb service inom översättning. Översättningsbyrå Baltic Media är tillgänglig till kunderna och har förståelse för deras behov. Kunden behöver veta att han/hon kan lita på översättningsbyrå Baltic Media Translations AB.
  • Översättningsbyrå Baltic Media utvecklar ett långsiktigt samarbete med kunder; “utbildar”  kunder i de specifika egenskaper för  tjänster som de köper och processen för kvalitetssäkring.
  • Översättningsbyrå Baltic Media strävar för främjande av en utveckling, demokratisk och marknadsorienterad arbetsmiljö och anställningskultur inom företaget.
  • Översättningsbyrå Baltic Media visar respekt för medarbetare och leverantörer genom att behandla dem med respektfull värdighet, garantera förbättring i yrkes-och expansionsmöjligheter, såväl som att garantera en positiv social miljö och respekt för individualiteten i anställda och leverantörer.

Baltic Media strävar mot att försäkra sig om att inte enbart mot kunder, men också mot anställda och leverantörer skall glädja sig åt att arbeta för och samarbeta med företaget.

Tjänster som tillhandahålles av Baltic Media Translations AB är organiserade på ett sådant sätt för att möta kunders behov. En av de mest grundläggande principerna är snabb service. Våra projektledare på Baltic Media Translations AB kan nås utanför våra ordinarie öppettider.

Kvalitet och snabb service – dessa är de två huvudprinciperna som gör att våra kunders tillit till Baltic Media Translations AB är solid.

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post