Document Translation Services

Textning och översättning, dubbning, inspelning (voiceover)

Översättningsföretag Baltic Media erbjuder översättning och lokalisering av ljud och videofiler såväl som inspelning och undertextning-textning.

Språkföretag Baltic Media tillhandahåller också tjänster för översättning av texter för film och TV inklusive filmtextning till och från engelska, norska, danska, finska, ryska, polska, tyska, franska och andra språk.

Översätta undertexter | Textning av film och video | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Vad är undertextning?

Undertextning av film, video och TV-program är skapandet och formateringen av de textremsor som kompletterar film, video och TV-program för att antingen översätta vad som sägs på ett främmande språk eller för att hjälpa hörselskadade att följa med i dialog och ljudeffekter. Textning används ibland även för att förtydliga vad som sägs när personer med bred dialekt talar eller när det är mycket oljud som stör dialogen.

Undertextare producerar Sveriges mest lästa översättningar. Att översätta och texta 15 minuter tar ungefär en arbetsdag.

Undertextning / textning

Under producering av undertext förbereder man texter på målspråket och anpassar dem till tidskoder samt utför översättning med tanke på ett bestämt antal tecken per rad.

Undertextning är de textremsor med översatt tal som vi ser i filmer och tv-program. Förutom undertextning sköter transkribering, speakermanus och speakerinläsning.

Översättningsbyrån Baltic Media Ltd. utför transkription-transkribering av texter avsedda för undertext med tanke på videofilens tidskoder samt gör översättning och förberedning av textningsfil för vidare sändnings- eller produceringsprocess av den audiovisuella produkten. De vanligaste textningsformat är STL.EBU, PAC, CAP och andra.

Översättningsbyrå Baltic Media har översatt undertexter till Sveriges Television SVT (på svenska), Sveriges klädkedja H &M (till 13 europeiska och asiatiska språk), National Geographic (skandinaviska språk) samt andra behov slutkunders.

Under arbetet med översättning av ljud- och videofiler i enlighet med de kraven satt av kunden, de bästa av företagets leverantörer tillhandahåller utskriften av talad text med inspelning av den exakta tiden det talas och därefter översätta och anpassa texten till det valda målspråket.

Alla våra översättningar görs och redigeras av människor. Uttrycket mänsklig översättning används till skillnad från maskinöversättning. Mänsklig översättning utförs an en mänsklig översättare, medan maskinöversättning utförs av en översättningsmaskin och redigeras sedan av en kontrollläsare.

Våra mänskliga översättare översätter ENDAST till deras modersmål och bor i ett land där språket antingen är ett officiellt språk eller är närvarande i dagliga livet. Vi har vårt eget system för att testa översättare. Krav: språklig utbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra klienter, testöversättning.

Voice-over av film och video

Berättarröst (voice-over)- inspelningsteknik av audiovisuella produkter som används i radio, video och TV- direktsändningar. Man använder skådespelarnas, uppläsarnas, simultantolkarnas röster för att spela upp den översatta texten eller kommentera den men behålla originalröster och texter i bakgrunden.

Översättningsbyrån Baltic Media Ltd. utför översättning och inspelning av film, video och dataspelens texter med hjälp av berättarröst. Översättning levereras i ljudfilsformat.

Undertextning av film och video, voice over översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Undertextning, dubbning, inspelning (voiceover)
Baltic Media undertextning och voice over

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Dubbning av film och video

Dubbning- filmvisningsprocess där originaluppläsarnas eller skådespelarnas röster blir ersatta med andra personers röster på ett annat språk.

Översättningsbyrån Baltic Media Ltd. gör översättningar av texter avsedda för dubbning och spelar in dem i en ljudinspelningsstudio.

Inspelningen av den översatta texten görs i en professionell ljudstudio med professionella aktörer och specialister i detta område, som är infödda talare av målspråket till en översättning. Således kan vi garantera en hög kvalitet på inspelningen.

Efter texten spelats in, förser våra specialister fil montaget och filen levereras sedan till kunden i det fastställda format och tid.

För mer information om undertextning och översättning av texter kontakta vår projektledare [email protected] eller [email protected]

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

© Baltic Media Translations AB