969091 meitene ar vainadzinu 1

Norra Europa är vårt språkområde

Norra Europa är vårt språkområde: Nord- och västgermanska, baltiska, östersjöfinska och slaviska språk | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media®

Norra Europa hänvisar geografiskt till den norra delen av Europa, eller kulturellt till de nordiska länderna, baltiska länderna, och ibland också till de brittiska öarna.

Länder i norra Europa har utvecklade ekonomier och bland de högsta levnadsstandarderna i världen.

Nordic-Baltic Eight (NB8) är ett regionalt partnerskap som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Det nordisk-baltiska samhället är ett av de tre huvudsamhällena i norra Europa. Dessa är det nordiska, baltiska och Östersjöområdet.

Norra Europa är vårt språkområde: Nord- och västgermanska, baltiska, östersjöfinska och slaviska språk | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media®Översättning till och från nordiska, baltiska och slaviska språk

Det nordisk-baltiska området har runt 32 miljoner invånare och en kombinerad BNP på nära 1,5 biljoner USD vilket gör det till den tionde största befolkningen och femte största ekonomin i Europa. Vidare har området relativt lite korruption, med de nordiska länderna som är några av de minst korrupta länderna i världen.

Länderna i området står sig även väl i globala frihetsrankningar, med flera av staterna i den absoluta toppen. De nordisk‐baltiska länderna gör dessutom bra ifrån sig i undersökningar som mäter hur enkelt det är att göra affärer och skapa nya företag. Human Development Index placerar många av länderna i området bland de mest utvecklade i världen.

Termerna Östersjöregionen eller Östersjöområdet avser olika blandningar av länder runt Östersjön. Länderna som har kuststräcka utefter Östersjön - Danmark, Estland, Lettland, Finland, Tyskland, Litauen, Polen, Ryssland, och Sverige.

Det indoeuropeiska språkträdet

Språkgrenarna i det nordisk-baltiska området och Östersjöregionen är baltiska, östersjöfinska, nordgermanska, västgermanska och slaviska.

Nord- och västgermanska, baltiska, östersjöfinska och slaviska språk | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media®

Översättning till och från nordiska, baltiska och slaviska språk | Översättningsbyrå Baltic Media®

Översättningsbyrå Baltic Media etablerades i Sverige 1991 och är en av de ledande leverantörerna inom segmentet för professionell mänsklig översättning i Nordeuropa. Översättningsbyrå har kontor i Stockholm (Sverige) och i Riga (Lettland).

Översättningsbyrån Baltic Media har kunder bland både företag och privatpersoner.

Under mer än 25 år har översättningsbyrå Baltic Media arbetat inom sektorn och specialiserat på språk från norra Europa (inklusive nordiska, baltiska och slaviska språk), främst översättning till/från svenska, finska, danska, isländska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och estniska.

Översättningsbyrå Baltic Media är certifierad enligt ISO 9001:2015 och är en företagsmedlem i ELIA –Europeiska associationen för språkbranschen.

Endast mänskliga översättare kan besluta om en texts rätta innehåll med exakthet. Alla översättningar på översättningsbyrå Baltic Media görs och redigeras av människor.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post