keyboard

ONLINE-INTEGRITETSPOLICY | ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ BALTIC MEDIA

Både Baltic Media Ltd och Baltic Media Translations AB (hädanefter kallade Baltic Media) tar din integritet på allvar och är fast beslutna att skydda den. Denna policy anger på vilken grund vi kommer att behandla de personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Ta dig tid att läsa igenom denna Online-integritetspolicy så att du förstår våra synpunkter och vår praxis med avseende på dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem när du besöker eller använder denna och andra onlinetjänster som tillhandahålls av Baltic Media Ltd/Baltic Media Translations.

Läs våra Servicevillkor och -regler här.

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

 • Vi kan samla in följande uppgifter om dig:
 • Information som tillhandahålls av dig när du fyller iformulär på vår webbplats
 • Om du kontaktar oss kan vi registrera den korrespondensen
 • Information från dina besök på vår webbplats och resurserna du får åtkomst till.

IP-ADRESSER OCH COOKIES

Vi kan samla in information om din dator, inklusive där det är tillgängligt, din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp, för systemadministration. Detta är statistiska data som analyseras utifrån webbsökningsåtgärder och -mönster och identifierar inte någon person.

För samma syften kan Baltic Media erhålla information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookiefil som lagras på din dators hårddisk. Cookies är små textfiler som placeras på din dators hårddisk av webbplatser du besöker. De cookies som används på vår webbplats inkluderar cookies som är absolut nödvändiga för åtkomst och navigering, cookies som spårar användning (prestandacookies), som kommer ihåg dina val (funktionalitetscookies) och cookies som tillhandahåller målriktat innehåll eller reklam till dig.

Cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre och mer personlig tjänst. Detta ger oss möjlighet att:

 • analysera användningen av webbplatsen
 • lagra information om dina preferenser och på så vis personanpassa webbplatsen för dig, inklusive riktad reklam som kan vara av särskilt intresse för dig
 • göra dina sökningar snabbare
 • känna igen dig när du återkommer till vår webbplats.
 • säkerställa att vi upprätthåller din integritet och säkerhet när du besöker säkra eller lösenordsskyddade områden på våra webbplatser.

Cookies kan antingen vara ”permanenta” cookies eller ”sessionscookies”. En permanent cookie består av en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare, som lagras av webbläsaren och förblir giltig fram till dess inställda utgångsdatum (såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet). En sessionscookie, å andra sidan, löper ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren stängs. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies på webbplatsen.

Blockera cookies

I de flesta webbläsare är det möjligt att inte tillåta cookies. Till exempel:

 • I Internet Explorer kan du neka alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Integritet" och välja "Blockera alla cookies" med hjälp av skjutreglageväljaren.
 • I Firefox kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Inställningar", "Sekretess och säkerhet" och avmarkera "Tillåt kakor och webbplatsdata från webbplatser" under ”Sekretess & säkerhet”.
 • I Google Chrome kan du justera dina cookietillstånd genom att klicka på "Alternativ", "Under huven", innehållsinställningar i avsnittet "Integritet". Klicka på fliken Cookies i innehållsinställningarna.
 • I Safari kan du blockera cookies genom att klicka på “Preferenser”, välja fliken “Integritet” och “Blockera cookies”.

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användbarhet. Om du blockerar cookies kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen (logga in, komma åt innehåll, lägga till varor till en varukorg, använda sökfunktioner etc.).

Radera cookies

Du kan också radera cookies som redan är lagrade på din dator:

 • I Internet Explorer måste du radera cookiefiler manuellt.
 • I Firefox, kan du radera cookies genom att först säkerställa att cookies raderas när du "rensar privata uppgifter" (denna inställning kan du ändra genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Inställningar" i rutan "Privata uppgifter") och sedan klicka på "Rensa privata uppgifter" i menyn "Verktyg".
 • I Google Chrome kan du justera dina cookietillstånd genom att klicka på "Alternativ", "Under huven", Innehållsinställningar i avsnittet "Integritet". Klicka på fliken Cookies i Innehållsinställningarna.
 • I Safari kan du radera cookies genom att klicka på “Preferenser”, välja fliken “Integritet” och “Ta bort alla data från webbplatser”.

Om du raderar cookies kommer de webbplatser du har varit inloggad på eller ställt in preferenser för inte att känna igen dig. Du måste logga in igen och återställa alla dina preferenser –när du gör det kommer nya cookies att skapas.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER

Uppgifter som samlats in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). De kan också behandlas av personal som verkar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Genom att skicka dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Baltic Media kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord med vilket du kan få åtkomst till vissa delar av vår webbplats är det ditt ansvar att förvara detta lösenord på ett säkert sätt. Dela inte detta lösenord med någon.

HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Baltic Media följer dataskyddslagarna med avseende på behandling av personuppgifter. Företaget vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som t.ex. övervakning av åtkomsträttigheter, ger endast behörig personal åtkomst till personuppgifter, använder en brandvägg, datapseudonymisering, personlig genomgång av skydd av personuppgifter samt noggrant urval av leverantörer involverade i behandlingen av personuppgifter för företagets räkning.

HUR INFORMATIONEN ANVÄNDS

Vi använder informationen som samlas in:

 • För att säkerställa att innehåll från vår webbplats presenteras så effektivt som möjligt för dig och för din dator.
 • För att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig som du begär från oss eller som vi tror kan vara av intresse för dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana syften.
 • För att fullgöra våra skyldigheter enligt kontrakt som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det.
 • För att underrätta dig om ändringar av vår tjänst kan vi kontakta dig per e-post, post eller telefon.

Därutöver kan vi använda dina personuppgifter [i anonym form] för att analysera våra kundprofiler och för statistiksyften. Vi kan dela denna anonymiserade statistiska information med tredje parter som en del av vårt arbete vid marknadsundersökningar. Baltic Media försäkrar att företaget inte kommer att hyra ut eller sälja några kundlistor till någon annan.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personlig information behandlas baserat på följande rättsliga grunder:

 • Ditt samtycke som du kan återkalla när som helst.
 • Behandling av uppgifter krävs för att implementera ett serviceavtal och/eller villkor och regler för leverans.
 • Behandling av information krävs för att fullgöra våra juridiska skyldigheter och/eller för att ställa eller implementera rättsanspråk eller försvara Baltic Media mot rättsanspråk.
 • Behandling krävs för syften som rör våra eller tredje parts legitima intressen inklusive registrerade personers (t.ex. kunder, leverantörer) intressen, grundläggande fri- och rättigheter (dvs. intresseavvägningen). I dessa åtgärder är våra legitima intressen följande:
  • Bedriva kostnadseffektiv och lämplig affärsverksamhet.
  • Förbättra och sälja våra tjänster samt upprätthålla goda relationer med våra kunder inklusive användning av återkoppling från kunder.
  • Motta en avgift för tjänsterna som levereras.
  • Säkerställa att kunderna får support och ett snabbt förfarande för granskning av klagomål.
  • Tillhandahålla direkt marknadsföring till våra nuvarande kunder.

SPRIDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra medlemmar i vår koncern.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje parter:

 • Om vi säljer eller köper ett företag eller tillgångarkan vi lämna ut dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådant företag eller sådana tillgångar.
 • Om Baltic Media eller en väsentlig del av företagets tillgångar förvärvas av en tredje part där personuppgifter som innehas av Baltic Media om dess kunder kommer att vara en av de överlåtna tillgångarna.

Om vi är skyldiga att röja dina personuppgifter för att följa en rättslig skyldighet eller för att skydda Baltic Medias, våra kunders eller andras rättigheter, egendom, eller säkerhet. Detta innefattar att utbyta information med andra företag och organisationer för att skydda oss mot bedrägeri samt minska kreditrisken.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy kan ändras emellanåt. Ändringar publiceras på våra webbplatser. Nämnda ändringar kan krävas när våra tjänster utvecklas eller på grund av ändringar av respektive lagar.

KONTAKT

Frågor, kommentarer och förfrågningar avseende denna integritetspolicy är välkomna och ska skickas till oss på [email protected] eller på:

Baltic Media®
Elizabetes iela 11, Office No. 1
LV-1010 Rīga Latvia/Lettonie

© Baltic Media