Document Translation Services

Språkgranskning, korrekturläsning och redigering på alla våra språk

Språkgranskning, korrekturläsning och redigering på alla våra språk: engelska, svenska, norska, tyska, danska, polska...

Hur mycket kostar korrekturläsning? Hur skall man redigera eller korrekturläsa dokument? Skillnaden mellan redigering och korrekturläsning? Vad innebär det att redigera en text? Engelska språkgranskning?  Du får svar på dessa frågor här.

För att ditt företag eller din institution skall göra ett gott intryck på kunden bör översättningen noggrant granskas. Vi hjälper dig med redigering, språkgranskning och korrekturläsning på alla våra språk.

Innehållsförteckning show

Skillnaden mellan språkgranskning och korrekturläsning

Korrekturläsning

 • Fokuserar på ytliga fel
 • Går snabbt
 • Kan göras av en person med grundläggande språkkunskaper

Språkgranskning

 • Fokuserar på både ytliga och djupare fel
 • Tar längre tid
 • Kräver djupare språkkunskaper och förståelse för textens syfte

När behövs språkgranskning och korrekturläsning?

Språkgranskning och korrekturläsning behövs ofta i samband med publicering av texter, till exempel böcker, artiklar, webbsidor och presentationsmaterial. Det kan också vara nödvändigt att språkgranska och korrekturläsa texter som ska användas i officiella sammanhang, till exempel juridiska dokument eller medicinska rapporter.

Hur kan man få hjälp med språkgranskning och korrekturläsning?

Det finns flera sätt att få hjälp med språkgranskning och korrekturläsning. Man kan anlita en professionell språkgranskare eller korrekturläsare, eller så kan man använda sig av ett onlineverktyg.

Språkgranskning, korrekturläsning och redigeringSpråkgranskning, korrekturläsning och redigering

Hur mycket kostar korrekturläsning?

Priset för språkgranskning och korrekturläsning kan variera beroende på följande faktorer:

 1. Omfattningen av det språkliga arbetet som ska utföras. Ju mer arbete som krävs, desto högre blir priset.

 2. Typen av text som ska granskas. Till exempel kan medicinsk text vara mer komplex och därmed kräva mer specialiserad kunskap från granskaren.

 3. Drifttid. Ibland kan ett brådskande arbete kräva att snabbare arbete utförs, vilket kan öka priset.

Generellt sett kan kostnaden för språkgranskning och korrekturläsning variera från cirka 0,5 kr till 1 kr per ord, beroende på ovanstående faktorer. Det är alltid bäst att jämföra priser från flera olika granskningsföretag för att hitta det bästa alternativet för ditt företag eller din text. Mer om våra priser läs här.

Här är några exempel på olika typer av språkgranskning och deras ungefärliga priser hos oss:

 • Korrekturläsning: Den enklaste formen av språkgranskning, som fokuserar på att åtgärda grammatiska fel, stavfel och interpunktionsfel. Priset ligger vanligtvis på 0,30-1,00 kronor per ord.
 • Språkgranskning: En mer omfattande granskning som också inkluderar bedömning av stil, ton, meningsbyggnad och samband. Priset ligger vanligtvis på 0,50-1,80 kronor per ord.
 • Redigering: En ännu mer omfattande granskning som kan inkludera föreslagna ändringar av disposition, rubriker och innehåll. Priset ligger vanligtvis på 0,70-2,50 kronor per ord.

Språkgranskning på alla våra språk: engelska, svenska, finska, danska, norska, estniska, tyska, franska, polska etc.

Vi kommer att samvetsgrant se över den text som mejslats fram till ditt modersmål eller främmande språk. Detta inbegriper:

 • Korrekt stavning och grammatik;
 • Konsekvent användning av terminologi;
 • Passande språkregister och stil som passar din målgrupp.

Vi kommer inta att ändra innehållet i texten, men kommer att fungera precis som vilket annat yrkesmässigt förlag, där redaktörer titta i texten för avvikelser, korrigerar dessa oriktigheter och andra ofullständigheter som har gått omärkt förbi författaren.

Varje skribent och författare vet att det är vanligtvis väldigt svårt att upptäcka sina egna misstag – därför är det nödvändigt att använda redaktörer och korrekturläsare. Vi kommer att tillhandahålla denna tjänst för alla språk.

Redigering och korrekturläsning av akademiska artiklar på engelska

Vi utför högkvalitativa översättningar av doktorsavhandlingar, dissertationer, masterarbeten, forskningsresultat, vetenskapliga artiklar, uppsatser. Vi erbjuder redigering och korrekturläsning på engelska för vetenskapliga publikationer, vilket är nödvändigt innan vetenskapliga artiklar kan publiceras i akademiska tidskrifter. Detta är vårt dagliga arbete.

 språkgranskning och korrekturläsning

Vad innebär det att redigera en text?

Redigering av text är processen att förfina och förbättra en text så att den är korrekt, klar och koncis. En redaktör kan arbeta med alla typer av text, inklusive skönlitteratur, facklitteratur, marknadsföringsmaterial och tekniska dokument.

Redaktörens uppgift är att identifiera och korrigera fel i stavning, grammatik, ordval och meningsbyggnad. De kan också föreslå förändringar i struktur, flöde och stil för att göra texten mer lättläst och effektiv. I vissa fall kan en redaktör också hjälpa till att utveckla nya idéer eller förbättra argumentet i en text.

Redigering av text är en viktig del av kommunikationsprocessen. Det hjälper till att säkerställa att texten är korrekt och begriplig, och att den överensstämmer med syftet och målgruppen.

Här är några av de vanligaste uppgifterna som en redaktör kan utföra:

 • Korrekturläsning för stavning, grammatik och andra språkliga fel
 • Förbättra klarhet och förståelse
 • Förenkla och förtydliga komplexa idéer
 • Förbättra flödet och läsbarheten
 • Anpassa texten till målgruppen
 • Utveckla nya idéer eller förbättra argumentet

Redaktörer arbetar ofta med författare, redaktörer och andra kommunikationsspecialister. De kan arbeta som frilansare eller för ett företag eller organisation.

Om du är intresserad av att arbeta med redigering av text finns det flera saker du kan göra för att förbereda dig. Du kan ta kurser i språkvetenskap, litteratur och kommunikation. Du kan också skaffa erfarenhet genom att arbeta som volontär eller praktikant.

 språkgranskning och korrekturläsning

Vad innebär det att redigera en översättning?

Redigering av översättning är processen att granska en översättning för att säkerställa att den är korrekt, klar och koncis. Redigeraren kontrollerar stavning, grammatik och ordval, och föreslår ändringar för att förbättra läsbarheten och förståelsen. Redigeraren kan också göra ändringar för att anpassa översättningen till målgruppen eller för att säkerställa att den överensstämmer med den ursprungliga textens syfte.

Redigering av översättning är en viktig del av översättningsprocessen. Det hjälper till att säkerställa att översättningen är av hög kvalitet och att den överensstämmer med syftet och målgruppen.

Här är några av de vanligaste uppgifterna som en redaktör av översättningar kan utföra:

 • Kontrollera stavning och grammatik. Detta är det viktigaste steget i redigering av översättning. Redigeraren ser till att alla ord är stavade korrekt och att meningarna är grammatikiskt korrekta.
 • Förbättra klarhet och begriplighet. Redigeraren ser till att översättningen är lätt att förstå för en målgrupp som inte är flytande i det ursprungliga språket. Redigeraren kan behöva förenkla språket, förklara komplexa idéer eller till och med ändra strukturen på meningarna.
 • Anpassa översättningen till målgruppen. Redigeraren ser till att översättningen är anpassad till den målgrupp som den är avsedd för. Redigeraren kan behöva använda mer formellt eller informellt språk, beroende på målgruppen.
 • Förbättra flödet och läsbarheten. Redigeraren ser till att översättningen är lätt att läsa och förstå. Redigeraren kan behöva göra ändringar i strukturen på meningarna eller i ordvalet för att förbättra läsbarheten.
 • Försäkra sig om att översättningen överensstämmer med originalet. Redigeraren ser till att översättningen ger samma mening som originalet. Redigeraren kan behöva göra ändringar i översättningen för att säkerställa att den överensstämmer med originalets syfte och tonläge.

Redigering av översättning är en krävande uppgift som kräver en djup förståelse för både det ursprungliga och målspråket. Redigeraren måste kunna identifiera och korrigera fel i stavning, grammatik och ordval, och de måste också kunna förstå och analysera den ursprungliga texten för att säkerställa att översättningen är korrekt och begriplig.

Efterredigering av automatisk maskinöversättning

Kom ihåg att maskinöversättningen kan hjälpa dig att förstå innebörden av en text men en maskinöversättning kan inte ersätta en översättning gjord av en människa. Om du efterfrågar en översättning av hög kvalitet, skicka in dina översättningsresultat till våra språkgranskare och korrekturläsare som jämför källtexten med måltexten, så är du garanterad en översättning som håller måttet.

Kvaliteten på översättningar är viktig för dig. Vi vet detta och det är därför vi har försökt göra dig nöjd med våra tjänster i 30 år. Därför har vi implementerat strikta kvalitetsrutiner baserade på ISO-certifiering.

Översättningsbyrå Baltic Media Translations AB arbetar i enlighet med kraven i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015.

Det är en särskild garanti för kvalitet, vilket försäkrar om en effektiv procedur för kvalitetssäkring, arbetsmiljö, fördelning av ansvar och revisioners kvalitet finns på alla nivåer i företaget. Kvalitetsstyrningssystemet ser till att huvudfokuset inom företaget är kundens behov av tillfresdställelse, respekt för kundens krav och att kvalitetsstyrningssystemet kontinuerligt följs upp och förbättras. Baltic Media Translations AB bär ansvaret för säkerhet, förvar och sekretess för kundens material.

Så här arbetar vi: först översätter vår mänskliga översättare ditt innehåll, sen redigerar en annan lingvist och sen korrekturläser vi. Vi gör även desktop publishing (DTP), så du får översatta filer som ser likadana ut som dina original. Lär dig mer om vårt arbetssätt här.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

 

Sammanfattning av termer språkgranskning och korrekturläsning

Språkgranskning och korrekturläsning syftar till att säkerställa att skrivna texter är korrekta och lätt förståeliga för läsaren. Språkgranskning innebär att man granskar textens språkbruk, exempelvis grammatik, stavning, interpunktion och stil. Det handlar om att rätta till felaktigheter och göra justeringar som gör texten mer lättläst och begriplig.

Korrekturläsning är en specifik form av språkgranskning som handlar om att granska texten efter eventuella stavfel, grammatiska fel och annan typografisk felaktighet. Det handlar om att kontrollera att texten uppfyller de vanliga reglerna för rättstavning, men också att texten använder korrekt interpunktion, satsuppbyggnad etc.

Sammanfattningsvis handlar språkgranskning och korrekturläsning om att granska och korrigera texter för att säkerställa att de är lättförståeliga för läsaren och att texten är korrekt i både stavning och grammatik. Detta för att texten ska vara mer lättläst och förståelig för läsarna och därmed nå sitt syfte.

Språkgranskning och korrekturläsning är två processer som används för att säkerställa att en text är korrekt och språkligt välformulerad.

Korrekturläsning är en process som fokuserar på att korrigera ytliga fel, såsom stavfel, särskrivningar, grammatikfel och felaktig kommatering. Korrekturläsaren läser texten noggrant och gör nödvändiga ändringar för att säkerställa att den är korrekt.

Språkgranskning är en mer omfattande process som går utöver korrekturläsning. Språkgranskaren läser texten noggrant och gör nödvändiga ändringar för att säkerställa att den är språkligt korrekt, både i fråga om grammatik, ordval och stil. Språkgranskaren kan också göra förslag på hur texten kan förbättras för att göra den mer effektiv och lättläst.

© Baltic Media Translations AB