Arabic country

Översätt svenska arabiska | Arabisk översättning 

Det finns över 50 arabiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket, i den mån det är möjligt, av en arabisk översättare som har arabiska som modersmål och/eller bor i Sverige, Algeriet, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunisien eller Yemen.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa arabiska översättare. Kriterier: Språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Översätt till och från arabiska med oss. Professionella arabiska översättare för arabisk översättning i ISO-certifierad översättningsbyrå.

Baltic Media Översätt till och från arabiska med oss. Professionella arabiska översättare för arabisk översättning i ISO-certifierad översättningsbyrå.

Arabisk översättning 

  1. Alla arabiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Arabiska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource som säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda arabiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Varför välja det arabiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga arabiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad översättare arabiska

En stor andel av våra arabiska översättare är certifierade - auktoriserade arabiska översättare. Certifiering krävs för arabiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.

Översättningsområden | Arabisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.
Översätt till och från arabiska med oss. Professionella arabiska översättare för arabisk översättning i ISO-certifierad översättningsbyrå.

Sekretess | Arabisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Arabisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet – dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Arabiska språktjänster 

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av arabiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på arabiska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det arabiska språket

Språkfamilj: afroasiatiska språk, semitiska språk, arabiska
Arabiska talas huvudsakligen i Mellanöstern, Nordafrika och allmänt i muslimska länder. Språket är nära besläktat med hebreiska och arameiska. Det finns många dialekter och varianter av arabiska.
Officiellt språk i: Algeriet, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Israel, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Oman, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien, Tunisien, Yemen
Språkkod ISO 639-1: ar