Auktoriserad översättare och dokument översättning | Vad är en auktoriserad översättare?

Certifierad översättning

Certifierad översättning av en översättningsbyrå eller notarius publicus

I Sverige kan certifierade översättningar utföras av både översättningsbyråer och notarius publicus. Skillnaden mellan dessa är att översättningsbyråer endast intygar att översättningen är korrekt och att den överensstämmer med originaldokumentet, medan notarius publicus även försäkrar att översättaren är behörig att utföra översättningen.

En certifierad översättning inkluderar en certifieringsstämpel, signatur och datum från översättaren eller/och översättningsföretag som bekräftar att översättningen är en korrekt och exakt översättning av originaltexten.

certifierad översättning

Certifierad översättning av en översättningsbyrå

En översättningsbyrå är en företag som erbjuder översättningstjänster. Certifierade översättningar från en översättningsbyrå utförs av en auktoriserad översättare eller professionell översätttare som är anställd av byrån. Auktoriserade översättare har genomgått en utbildning och examination hos Kammarkollegiet och är därför kvalificerade att utföra certifierade översättningar.

Certifierad översättning av Notarius publicus


En notarius publicus är en offentlig tjänsteman som utfärdar officiella handlingar, till exempel intyg och översättningar. Notarius publicus intygar inte bara att översättningen är korrekt, utan även att översättaren är behörig att utföra översättningen.

Vilken ska man välja?

Valet av om man ska anlita en översättningsbyrå eller notarius publicus beror på det specifika ändamålet med översättningen. Om översättningen ska användas i ett officiellt förfarande, till exempel vid en domstol eller myndighet, är det ofta nödvändigt att den är certifierad av en notarius publicus. Om översättningen däremot endast ska användas för eget bruk eller i en informell situation är det ofta tillräckligt att den är certifierad av en översättningsbyrå.

Krav på certifierad översättning

I Sverige finns det inga lagstadgade krav på att en översättning ska vara certifierad för att den ska vara giltig. Däremot kan det finnas specifika krav på att översättningen ska vara certifierad i vissa sammanhang, till exempel vid ansökan om uppehållstillstånd eller vid försäljning av en fastighet.

Kostnad

Kostnaden för en certifierad översättning varierar beroende på dokumentets omfattning och språkkombination. I allmänhet är översättningar från engelska till svenska något billigare än översättningar från andra språk.

Tid

En certifierad översättning tar vanligtvis längre tid att utföra än en vanlig översättning. Detta beror på att översättaren måste ha tid att granska översättningen noggrant och att notarius publicus måste ha tid att signera och stämpla dokumentet.

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Certifierad översättning av professionell översättare

En certifierad översättning är en översättning som utförts av en professionell översättare som är auktoriserad eller certifierad av en myndighet eller organisation. Detta innebär att översättningen är officiellt erkänd som en korrekt översättning och kan användas i officiella sammanhang, till exempel vid ansökan om visum eller för juridiska dokument. En certifierad översättning inkluderar en certifieringsstämpel, signatur och datum från översättaren eller/och översättningsföretag som bekräftar att översättningen är en korrekt och exakt översättning av originaltexten.

Certifieringsprocessen är inte standardiserad globalt och definitionen av en bestyrkt/certifierad översättning varierar från land till land. Detta är vanligtvis en översättning som utförs av en certifierad översättare som godkänts av den behöriga myndigheten inom området i varje land.

Bestyrtk  översättning

"Bestyrkt översättning" är ett begrepp som används inom översättningsbranschen för att beskriva en översättning som har granskats av en annan översättare. Detta görs för att säkerställa att översättningen är korrekt och idiomatisk.

Det finns olika sätt att genomföra en bestyrkt översättning. Ett sätt är att en annan översättare granskar den översatta texten och gör eventuella korrigeringar. Ett annat sätt är att den översatta texten jämförs med den ursprungliga texten för att säkerställa att den är korrekt.

Bestyrkta översättningar används ofta i situationer där det är viktigt att översättningen är korrekt, till exempel i juridiska eller medicinska sammanhang. De kan också användas för att säkerställa att översättningen är idiomatisk och flytande.

Här är några exempel på när bestyrkta översättningar kan vara användbara:

  • En översättning av ett juridiskt dokument
  • En översättning av en medicinsk rapport
  • En översättning av en teknisk manual
  • En översättning av en reklamkampanj
  • En översättning av en webbplats

I de flesta fall är det rekommenderat att använda en bestyrkt översättning för att säkerställa att översättningen är av hög kvalitet.

På svenska kan "bestyrkt översättning" också översättas med "godkänd översättning" eller "granskad översättning".

Här är några exempel på hur "bestyrkt översättning" kan användas i en mening:

  • Vi erbjuder bestyrkta översättningar av alla typer av dokument.
  • Den bestyrkta översättningen av det juridiska dokumentet var klar inom två dagar.
  • Vi rekommenderar att du använder en bestyrkt översättning för din webbplats.

För att undvika risken rekommenderar vi starkt att du som kund kontaktar de juridiska myndigheterna i landet ifråga innan du beställer någon form av bestyrkt, certifierad eller auktoriserad översättning. 

Du behöver en certifierad/bestyrkt översättning om du använder den utanför Sverige, eftersom så kallade auktoriserade översättningar av translatorer registrerade hos Kammarkollegiet endast är giltiga i Sverige.

Självklart fungerar certifierade översättningar även i Sverige, men kolla om den specifika institutionen där du ska lämna in det inte kräver en auktoriserad översättning av Kammarkollegiets translatorer.

Auktoriserad översättare och dokument översättning Baltic MediaCertifierad översättning ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Vad kostar en certifierad översättning?

Våra priser varierar beroende på textens svårighetsgrad, leveranstiden samt hur långt dokumentet är. I de flesta fall kostar en certifierad översättning med vidimering hos Notarius Publicus av 1 sida betyg eller intyg 450 - 600 kronor inkl moms.  

Bestyrkt översättning med företagsstämpel kostar från 350 kronor.

Så här skannar du dina dokument med telefonen eller surfplattan.

Mer om priset på en auktoriserad / certifierad  översättning läs här.

Kontakta oss när ni behöver en certifierad översättning mellan engelska och svenska eller till och från tyska, spanska, italienska, franska, ryska, serbiska, arabiska, persiska, finska, norska, danska och andra språk.

Översättningsbyrå Baltic Media är ett ISO-certifierat språkföretag med 30 års erfarenhet

Notarisering – bestyrkning hos notarius publicus 

Notariseringen innebär att notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är certifierad.

För att minska era vidimeringskostnader bestyrker vi översättningar hos notarius publicus i Riga (Lettland) där vårt produktionskontor finns.

Observera att bestyrkande av en översättning hos notarius publicus i Sverige är mycket dyrare och kräver att översättningen utförs endast av en auktoriserad av Kammarkollegiet översättare. Antalet av dessa är begränsat och inte tillgängliga på alla språk.

Vi erbjuder en billigare och snabbare lösning av en bestyrkt översättning på alla språk. Svenska juridiska byråer och privatpersoner uppskattar denna tjänst.

Vad tycker våra kunder om våra certifierade översättningar?

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

 

Kvalitet av certifierad översättning och sekretess

Översättningsbyrån Baltic Media arbetar enligt krav och internationell standard för kvalitetshanteringssystem ISO 9001:2015. Det är en särskild garanti att effektiva insatser för kvalitetsförsäkran, arbetsmiljö, ansvarsfördelning och kvalitetsgranskning tillhandahålls i alla företagsled. Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Alla Baltic Medias koncernbolag och dess leverantörer håller fast vid strikta sekretessavtal. Baltic Media Ltd ansvarar för säker förvaring av våra kunders konfidentiella information.

ISO 9001:2015 Översättningsstandard

Priset för översättningstjänster inkluderar såväl översättning utförd av en erfaren och kvalificerad översättare som kvalitetskontroll enligt kraven på internationell standard av ISO 9001:20015 redigering, korrekturläsning och leverans till kunden inom utsatt deadline och i ett giltigt format, alltså har kundens beställning hanterats av flera anställda – en projektledare, en översättare, en redigerare och, om det krävs, en terminolog och/eller en specialist inom området.

Ansvarsförsäkring

Alla våra språktjänster är försäkrade. Vi erbjuder ansvarsförsäkring för ersättning av skador på tredje parts egendom och hälsa.

Inget behov av att komma till kontoret | Online service

auktoriswerad översättning och översättare

Du behöver inte komma till vårt kontor för att skicka in kopior av det skannade dokumentet till oss och få en certifierad  översättning. Vi gör allt jobbet digitalt och vi skickar dig en certifierad översättning på papper med den vanliga posten till adressen du anger när du har accepterat den digitala versionen av översättningen. Vi jobbar globalt.

Få en offert här | Gratis offert  Vi svarar på din prisförfrågan inom 15 minuter.

certifierad översättning och dokument översättning

Kontakta oss

Kontakta oss idag för att veta mer om auktoriserad eller certifierad översättning och våra översättare

För att få veta mer om vår översättningstjänst, auktoriserad och certifierad översättning, våra auktoriserade översättare, eller för att beställa en gratis prisuppgift eller offert, vänligen ring våra kontor på +46 8 767 6024 eller kontakta våra projektledare via e-post på [email protected]

Kostnadsfri offert på certifierad översättning | Offert till dig inom 15 minuter

Begäran om information

översättare och dokument översättning

©  Baltic Media®