Czechia, Prague

Översätt från svenska till tjeckiska | Tjeckisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella tjeckiska översättare

Det finns över 10 tjeckiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en tjeckisk översättare som har tjeckiska som modersmål och/eller bor i Tjeckien.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Översättningsbyrå Baltic Media har ett eget system för att testa tjeckiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Prague

Tjeckiska översättningstjänster

  1. Alla tjeckiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Tjeckiska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda tjeckiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Baltic Media

Varför välja det tjeckiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga tjeckiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad översättare tjeckiska

En stor andel av våra tjeckiska leverantörer är auktoriserade - certifierade tjeckiska översättare. Certifiering krävs för tjeckiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Översättningsområden | Tjeckisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Tjeckisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Tjeckisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Tjeckiska språktjänster 

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av tjeckiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på tjeckiska.

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det tjeckiska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska, slaviska språk, tjeckiska
Tjeckiska är ett västslaviskt språk och det äldsta slaviska skriftspråket. Språket anses vara svårt att lära sig p.g.a. dess komplexa morfologi (antalet ordformer) och relativt fria ordföljd. Tjeckiska och slovakiska är mycket nära besläktade och brukade ingå i den artificiella benämningen "Tjeckoslovakiska".
Officiellt språk i: Tjeckien, EU

Språkkod ISO 639-1: CS