Hungary

Översätt från svenska till ungerska | Ungersk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella ungerska översättare

Det finns över 20 ungerska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket  av en ungersk översättare som har ungerska som modersmål och/eller bor i Ungern.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa ungerska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Ungersk översättning

  1. Alla ungerska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Ungerska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource om säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda ungerska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Budapest

Baltic Media

Varför välja det ungerska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga ungerska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad ungersk översättare

En stor andel av våra ungerska leverantörer är auktoriserade - certifierade ungerska översättare. Certifiering krävs för ungerska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Översättningsområden | Ungersk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Ungersk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Ungersk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste ungerska översättningar:

engelska till ungerska franska till ungerska
tyska till ungerska spanska till ungerska
svenska till ungerska polska till ungerska
tjeckiska till ungerska slovakiska till ungerska
slovenska till ungerska danska till ungerska
rumänska till ungerska bulgariska till ungerska
lettiska till ungerska litauiska till ungerska
ryska till ungerska estniska till ungerska
norska till ungerska finska till ungerska
isländska till ungerska ukrainska till ungerska
italienska till ungerska ungerska till lettiska
ungerska till engelska ungerska till ryska
ungerska till franska ungerska till tyska
ungerska till litauiska ungerska till danska
ungerska till svenska ungerska till bulgariska
ungerska till estniska ungerska till ukrainska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Ungerska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av ungerska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på ungerska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det ungerska språket

Språkfamilj: Finsk-ugriska, uralska, ugriska språk
Ungerska är ett finsk-ugriskt språk som är avlägset besläktat med finska. Ungrarna (Magyarerna) kom till Ungern från Ryssland på 800-talet, men deras språk har endast några få ord och viss grammatik gemensamt med finskan. Ungerska innehåller lånord från latin, tyska och turkiska.
Officiellt språk i: Ungern, EU
Språkkod ISO 639-1: HU