Kazakhstan

Översätt från svenska till kazakiska | Kazakisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella kazakiska översättare

Det finns över 10 kazakiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en kazakisk översättare som har kazakiska som modersmål och/eller bor i Kazakstan.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa kazakiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.
En stor andel av våra kazakiska leverantörer är auktoriserade - certifierade kazakiska översättare. Certifiering krävs för kazakiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar. Här kan du läsa mer om auktoriserad översättning. Mer om priset på en auktoriserad översättning läs här.

Professional Kazakh Translators, Flag of Kazakhstan

Baltic Media

Kazakisk översättning

  1. Alla kazakiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Kazakiska översättare arbetar med översättningsprogrammen SDL Trados och Memsource som säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda kazakiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 30 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Varför välja det kazakiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga kazakiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Översättningsområden | Kazakisk översättning

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess | Kazakisk översättning

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor | Kazakisk översättning

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste kazakiska översättningar:

engelska till kazakiska franska till kazakiska
tyska till kazakiska spanska till kazakiska
svenska till kazakiska polska till kazakiska
tjeckiska till kazakiska slovakiska till kazakiska
slovenska till kazakiska ungerska till kazakiska
rumänska till kazakiska bulgariska till kazakiska
lettiska till kazakiska litauiska till kazakiska
ryska till kazakiska danska till kazakiska
estniska till kazakiska finska till kazakiska
norska till kazakiska ukrainska till kazakiska
italienska till kazakiska kazakiska till lettiska
kazakiska till engelska kazakiska till ryska
kazakiska till franska kazakiska till tyska
kazakiska till litauiska kazakiska till ungerska
kazakiska till svenska kazakiska till bulgariska
kazakiska till estniska kazakiska till ukrainska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Kazakiska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av kazakiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på kazakiska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det kazakiska språket

Språkfamilj: altaiska språk, turkiska språk, kazakiska
En av de officiella språken i Kazakstan som även talas i Afghanistan, Kina, Iran, Kyrgyzstan, Mongoliet, Ryssland, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina och Uzbekistan. Kazakiska kan skrivas med kyrilliska tecken, latinska tecken (i Turkiet) eller modifierad arabisk ortografi (Kina, Iran och Afghanistan).
Officiellt språk i: Kazakstan

Språkkod ISO 639-1: kk