Document Translation Services

Grundläggande utbildning i lettiska för utlänningar i Riga, Lettland

Grundläggande utbildning i lettiska för utlänningar i Riga, Lettland

Språkkurser i lettiska | Lettiska kurser Riga | Lettisk språkskola i Riga | Lettiska språkkurs Riga | Intensiv kurs i lettiska

Den ISO-certifierade nordisk-baltiska språktjänsteleverantören "BALTIC MEDIA®" erbjuder lettiska språkkurser för dem som vill känna sig bekväma med att använda lettiska.

Språkinlärning är nära kopplat till att lära sig om den unika lettiska kulturen och livsstilen.

Klasserna är inriktade på: kommunikation, nytt ordförråd och kommunikativa fraser, tematiskt ordnade samtalsämnen (familj, mat, gillar/ogillar, resor, hobbies etc.), praktiska uppgifter för att utveckla lettiska grammatikkunskaper.

Lettiska, med rötter i sanskrit och ett indoeuropeiskt förflutet, ett av Europas äldsta språk, har ett gemensamt band endast med litauiska.

Dessa två språk utgör en separat gren av hela den europeiska språkklassificeringen.

Baltic Media® Language Center är en utbildningsinstitution som är registrerad hos den statliga utbildningskvalitetstjänsten i Republiken Lettland.

Statens utbildningsutvecklingsverk har registrerat utbildningsprogram för lettiska, litauiska, svenska, ryska, kommunikation etc. vid Baltic Media Language Training Center.

Typ av program: Professionell tillväxt och personlig utveckling (icke-formell vuxenutbildning). Utbildningsdokument - intyg.

Baltic Media® Language Training Center Online and Onsite Courses

Latvian language tuition in Riga Office – How to find us?

To register please contact Mārīte +371 67 22 43 95  

[email protected]  

WhatsApp

Additional information here.   

Read more: All planned open language courses

Latvian Language Test

Register for an online course from home

Baltic Media Language Learning Centre offers online language courses as both private lessons and group classes.   You can attend courses that are taking place at Baltic Media office together with other participants online. All participants can attend a video conference via Skype or other online communication tool.

Baltic Media® Language Training Centre offers online group and individual classes | Skype, Zoom, Meet etc.

Read more: All planned open language courses

Language: Basic Latvian. Class: 90 minutes or two academic hours (2x45 min.). Group classes: 4 – 8 students. Cost per 48 academic hours: from 279 EUR (including VAT.) Place: Elizabetes iela 11-1, Rīga, LV-1010

Individual classes on request.

Grundläggande utbildning i lettiska för utlänningar i Riga, LettlandBaltic Media

Latvian Language Courses | Latvian courses Riga | Latvian language school in Riga | Latvian language course Riga | Intensive Latvian language course

ISO certified Nordic-Baltic language service provider “BALTIC MEDIA®” offers Latvian language courses for those who want to feel comfortable using Latvian. Language learning is closely tied to learning about the unique Latvian culture and lifestyle.

The classes are oriented to:

  • communication, new vocabulary and communicative phrases,
  • thematically arranged conversation topics (family, food, likes/dislikes, traveling, hobbies etc.),
  • practical assignments for developing Latvian grammar skills.
Latvian, rooted in Sanskrit and an Indo-European past, one of Europe’s most ancient languages, shares a common bond only with Lithuanian. These two languages form a separate branch of the whole European language classification.

Baltic Media® Language Centre is an educational institution registered with the State Education Quality Service of the Republic of Latvia.

The State Education Development Agency has registered Latvian, Lithuanian, Swedish, Russian, Communication etc. educational programs of Baltic Media Language Training Center.

Type of programs: Professional growth and personal development (non-formal adult education). Educational documents - certificate.

Instructor    

The course format has been prepared by foreign language teaching professionals who have more than 10 years’ experience teaching in USA universities.  The class will be taught by experienced Latvian language instructor.

Discover Latvian

BALTIC MEDIA Language Training Center teaching team has developed an effective approach for learning Latvian. The course Discover Latvian (A1/1) consists of 10 chapters. Read more here.

We offer:

Language:      Basic Latvian

Class:       90 minutes or two academic hours (2x45 min.)

Group classes:      4 – 8 students

Cost per 48 academic hours:   279 EUR  incl. VAT 21%

Place:      Elizabetes iela 11-1  Rīga, LV-1010

Language tuition in Riga Office – How to find us?

To register please contact Mārīte +371 67 22 43 95  

[email protected]  

WhatsApp

Additional information here.

Evaluate your language skills here

Baltic Media Ltd training premises are conveniently located in the very centre of Riga with car parking opportunities.

Baltic Media Ltd. offers to its clients:

  • Easy applying for courses using the new ONLINE application form and knowledge test;
  • Individual (private) courses and group studies in our study rooms or at the client’s premises;
  • Individual training program;
  • Free Wi-Fi Internet, coffee, tea and snacks at the language training premises which are included in the course fee;
  • Training in modern, light rooms with a good ventilation and air conditioning system;
  • Support by a friendly personnel;
  • Convenient location in the centre of Riga with parking opportunities. You can get to us by tram, trolleybus or bus if using public transport.

Why Choose Baltic Media Language Training Centre?

Latvian Language Training Riga

How Can Language Courses Boost Your Business?

Evaluate your language skills

Discover Latvian - an effective approach for learning Latvian

Latvian language course | How long does it takes to master Latvian?

Latvian language courses for foreigners

Apply here