Croatia

Översätt svenska kroatiska | Kroatisk översättning | ISO-certifierad översättningsbyrå Baltic Media

Professionella och auktoriserade kroatiska översättare

Det finns över 10 kroatiska språkspecialister i våra databaser. I enlighet med “Baltic Medias” kvalitetspolicy utförs översättningar till språket av en kroatisk översättare som har kroatiska som modersmål och/eller bor i Kroatien eller Bosnien-Hercegovina.
Vi använder oss enbart av professionella specialister med diplom i lingvistik från universitet/högskola och/eller erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.
Vi har infört och arbetar enligt kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, vilket betyder att vi har förbättrat projektkoordination och tillvägagångssätt för val av leverantör. Baltic Media har ett eget system för att testa kroatiska översättare. Kriterier: språkutbildning, minst 5 års erfarenhet inom översättning, referenser från andra kunder, provöversättning.

Made in Croatia, Croatian Translation Services 

Baltic Media

Kroatiska översättningstjänster

  1. Alla kroatiska översättningar går igenom tre stadier: översättning, redigering och korrekturläsning.
  2. Kroatiska översättare arbetar med översättningsprogrammen Trados Translator’s Workbench och Trados MultiTermsom säkerställer användning av konsekvent terminologi.
  3. Datasäkerhet, lagring och sekretess är vårt ansvar. Serverlagring av slutförda kroatiska översättningar. Om förlorar översättningen, finns den kvar i våra elektroniska arkiv.
  4. Utbildade, kompetenta och serviceinriktade projektledare som ständigt utvecklar sina färdigheter inom hantering av flerspråkiga projekt.
  5. Försäkring som täcker ansvarsskyldighet för möjliga översättningsfel — försäkringsbolaget kompenserar kundens eventuella förluster. Inga sådana fall har förekommit under Baltic Medias verksamhetshistoria. Detta fungerar dock som en ytterligare garanti för kunden.
  6. Vi arbetar globalt och har 25 års erfarenhet på den internationella marknaden eftersom vi har kunder och översättare i alla världsdelar.
  7. Ytterligare tjänster: layoutdesign för översättningar, förberedelse för tryck. När du lämnar in originalet för översättning kan du välja att beställa en layout som är färdig för tryck. Layoutdesign (DTP — Desktop Publishing).

Varför välja det kroatiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga kroatiska översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Auktoriserad kroatisk översättare

En stor andel av våra kroatiska leverantörer är auktoriserade - certifierade kroatiska översättare. Certifiering krävs för kroatiska översättningar som certifierats av en notarie samt för tolkning vid rättegångar.

Översättningsområden

Rättsöversättningar, Maskinteknik, Affärer, Finans, Medicin, Reklam, Kommunikationer, PR, Transport, Datamaskinvara och -programvara, Vetenskap, Jordbruk, Fordonsteknik, EU-dokument, Regering, Industri, Livsvetenskaper, Försäljning, Teknik.

Sekretess

Vi slutför våra avtal med alla våra kunder och är särskilt noggranna vad gäller arbetets kvalitet, leveransvillkor och sekretess.

Leveransvillkor

Tjänsterna som vi erbjuder kan anpassas efter våra kunders behov. En av de viktigaste kraven är snabb service. Det går även att kontakta oss före/efter vår arbetstid. Kvalitet och snabbhet — dessa är två av huvudanledningarna till att vi har fått våra kunders förtroende.

Våra vanligaste kroatiska översättningar:

engelska till kroatiska franska till kroatiska
tyska till kroatiska spanska till kroatiska
svenska till kroatiska polska till kroatiska
tjeckiska till kroatiska slovakiska till kroatiska
slovenska till kroatiska ungerska till kroatiska
rumänska till kroatiska bulgariska till kroatiska
lettiska till kroatiska litauiska till kroatiska
ryska till kroatiska danska till kroatiska
estniska till kroatiska finska till kroatiska
norska till kroatiska ukrainska till kroatiska
italienska till kroatiska kroatiska till lettiska
kroatiska till engelska kroatiska till ryska
kroatiska till franska kroatiska till tyska
kroatiska till litauiska kroatiska till ungerska
kroatiska till svenska kroatiska till bulgariska
kroatiska till estniska kroatiska till ukrainska
Vid förfrågan kan vi även hjälpa till med andra språk. Om du vill ha mer information kan du kontakta [email protected].

Kroatiska språktjänster

Utöver att arbeta med de vanligaste textbearbetningsprogrammen, t.ex. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Apple pages, DTP-programvaran Adobe InDesign och QuarkXPress, använder vi dessutom specialiserade översättningsprogram som SDL Trados Studio, Memsource och Wordfast, vilket skapar kundspecifika termdatabaser.

Vi erbjuder även textkonvertering från/till PC- och Mac-plattformar, samt förberedelse för PDF och tryck.

Våra specialister har även erfarenhet med lokalisering av kroatiska webbplatser och dataprogram samt undertextning, kommentatorröster, dubbning av TV-program, filmtrailers, videospel, radioprogram och reklam på kroatiska. 

Översättningsbyrå Baltic Media® i norra Europa

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

Det kroatiska språket

Språkfamilj: indoeuropeiska språk, slaviska språk, kroatiska
Kroatiska är ett sydslaviskt språk som är nära besläktad med bosniska och serbiska. Kroatiska skrivs endast med det latinska alfabetet, till skillnad från serbiska som även kan skrivas på det kyrilliska alfabetet. Förutom skillnaden vad gäller alfabetet, skiljer sig kroatiskans ordförråd, grammatik och prosodi. Språket brukade ingå i den artificiella språkbenämningen "Serbokroatiska", som var ett kollektivt namn för serbiska, bosniska och kroatiska.
Officiellt språk i: Bosnien-Hercegovina

Språkkod ISO 639-1: hr