Document Translation Services

Tolkning | Tolkförmedling

Tolkning är att översätta muntligt tal, eller teckenspråk, till ett annat språk. Tolken tar in budskapet och gör direkt en tolkning till det andra språket. Skillnaden mellan tolkning och översättning är att översättaren får en längre tid att jobba igenom materialet, och kan till exempel slå i ordböcker och fråga om råd, medan tolken arbetar här och nu. Så kallad simultantolkning innebär att man direkt översätter kontinuerligt avlyssnat tal, ofta vid internationella sammankomster, där flera språk talas.

Baltic Media Translations AB tillhandahåller tjänster både - konsekutivtolkning och simultantolkning för konferenser, kongresser, seminarier och andra forum.

Baltic Media Translations AB anlitar utbildade och erfarna tolkar, specialiserade i ett brett spektrum av ämnen.

Det finns mer än 1500 översättare från hela världen som är listade hos översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB databas. Översättningsbyrå i Stockholm Baltic Media Translations AB har stränga krav på kvalitetskontroll när det gäller val av nya leverantörer.

Vi anlitar endast professionella språkspecialister - översättare med en universitetsexamen i lingvistik och/eller en gedigen erfarenhet inom översättning, med eller utan specialisering inom ett visst område.

Tolkning | Tolkförmedling | Baltic Media Professionella översättningar | Språkföretag Baltic Media

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

© Baltic Media Translations AB