4price and quality scaled

Beste priser på oversettelse

Oversettelsesbyrå – Norges beste priser på oversettelse

Oversettelse | Pris per ord | Pris på oversettelse

Baltic Media Translation Rates and Prices ISO 9001:2015. Baltic Media Translation Rates and Prices

Hvordan beregnes prisene på oversettelsestjenestene som Baltic Media Ltd tilbyr?

Prisen på oversettelser har en tendens til å variere. Du må derfor ikke være redd for å stille spørsmål, da dette er den eneste måten du oppnår et tjenestetilbud for oversettelser av høy kvalitet og forståelse mellom kunden og leverandøren på lang sikt.

Pris på oversettelse

I samsvar med akseptert bransjestandard beregnes prisene for oversettelses- og språklokaliseringstjenester på to måter i henhold til:

  1. antall ord, eller
  2. antall standardsider (en standardside er 1800 tegn med mellomrom eller 1500 tegn uten mellomrom).

Generelt bestemmes prisen av antall ord i kildeteksten (originalen); dette er imidlertid ikke alltid mulig. Hvis teksten kun er tilgjengelig som en papirkopi, for eksempel hvis den er håndskrevet e.l., kan prisen beregnes etter antall ord i målteksten (oversettelsen).

Prisen avhenger av hvor vanlig det aktuelle språket er (jo mer uvanlig språket er i det aktuelle markedet, jo høyere blir prisen), hvor kompleks kildeteksten er, for eksempel krever skjønnlitteratur spesialtilpasning (så prisen blir høyere), hvis layout/design er nødvendig (blir prisen høyere), osv. Prisen avhenger også av vilkårene for levering. Det bør bemerkes at en profesjonell oversetter kan oversette ca. fem standardsider av god kvalitet pr. dag.

Oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Vennligst les her mer om hvordan redusere oversettelseskostnadene uten å forsake kvalitet.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

© 2021 Baltic Media®