4price and quality scaled

Prisen på oversettelse

Beste priser på oversettelse | Hva koster oversettelse?

Baltic Media® er et lavprisoversettelsesbyrå i Nord-Europa  og tilby de beste oversettelsesprisene i Norge 

Hvor mye koster oversettelse? | Hvor mye koster det å oversette en bok? | Hva koster korrekturlesing? | Hva koster det å oversette en hjemmeside?

 

Du kan få svar på disse spørsmålene her.

Oversettelse | Pris per ord | Pris på oversettelse

Prisen på oversettelse kan variere avhengig av flere faktorer. Først og fremst spiller språkparet en viktig rolle, da noen språkkombinasjoner kan være mer utfordrende og derfor dyrere. Videre påvirker også tekstenes kompleksitet, lengde og tidsfrister prisen på oversettelse. Kvaliteten på oversettelsen og erfaringen til oversetteren er også viktige faktorer som kan påvirke prisen.

Det er viktig å merke seg at pris på oversettelse bør ses i sammenheng med kvalitet og pålitelighet. Å velge en pålitelig oversettelsestjeneste med konkurransedyktige priser er avgjørende for å oppnå nøyaktige og konsistente oversettelser av høy kvalitet.

 ISO Certified Translation Agency in Northern Europe with 30 Years of Experience

Beste priser på oversettelse | Hva koster oversettelse?

Kostnaden for oversettelse avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Språkpar. Jo sjeldnere språkparet er, desto høyere blir kostnaden. For eksempel koster en oversettelse fra norsk til japansk mer enn en oversettelse fra norsk til engelsk.
  • Tekstens kompleksitet. Teknisk tekst, juridisk tekst og medisinsk tekst er ofte mer komplekse enn generell tekst, og krever derfor mer tid og innsats fra oversetteren.
  • Leveringstid. Oversettelser som skal leveres raskt, koster mer enn oversettelser som kan leveres på et senere tidspunkt.

I Norge er det vanlig å beregne prisen for oversettelse per 1000 tegn, medregnet mellomrom. Ifølge Oversetterforeningens normalkontrakt er det vanlige honoraret for profesjonell oversettelse fra norsk til engelsk kr 242 per 1000 tegn.

Her er noen eksempler på priser for oversettelse:

 • En 10-siders tekst fra norsk til engelsk vil koste ca. kr 2420.
 • En teknisk dokumentasjon på 100 sider fra norsk til engelsk vil koste ca. kr 24 200.
 • En juridisk kontrakt på 20 sider fra norsk til engelsk vil koste ca. kr 4840.

Det er også mulig å få oversettelser utført av ikke-profesjonelle oversettere, for eksempel ved å bruke en maskinoversettelsestjeneste. Maskinoversettelser er vanligvis mye billigere enn profesjonelle oversettelser, men de er også av lavere kvalitet.

oversettelsbyra

Tips for å få et godt tilbud på oversettelse:

 • Sammenlign priser fra flere oversettere.
 • Be om et uforpliktende tilbud.
 • Forklar hva slags tekst som skal oversettes og hvordan den skal brukes.
 • Gi oversetteren tilstrekkelig informasjon om teksten.

Baltic Media Translation Rates and Prices

Hvordan beregnes prisene på oversettelsestjenestene som Baltic Media Ltd tilbyr?

Hvordan beregnes prisene på oversettelsestjenestene som Baltic Media Ltd tilbyr?

Prisen på oversettelser har en tendens til å variere. Du må derfor ikke være redd for å stille spørsmål, da dette er den eneste måten du oppnår et tjenestetilbud for oversettelser av høy kvalitet og forståelse mellom kunden og leverandøren på lang sikt.

Pris på oversettelse

I samsvar med akseptert bransjestandard beregnes prisene for oversettelses- og språklokaliseringstjenester på to måter i henhold til:

 1. antall ord, eller
 2. antall standardsider (en standardside er 1800 tegn med mellomrom eller 1500 tegn uten mellomrom).

Generelt bestemmes prisen av antall ord i kildeteksten (originalen); dette er imidlertid ikke alltid mulig. Hvis teksten kun er tilgjengelig som en papirkopi, for eksempel hvis den er håndskrevet e.l., kan prisen beregnes etter antall ord i målteksten (oversettelsen).

Prisen avhenger av hvor vanlig det aktuelle språket er (jo mer uvanlig språket er i det aktuelle markedet, jo høyere blir prisen), hvor kompleks kildeteksten er, for eksempel krever skjønnlitteratur spesialtilpasning (så prisen blir høyere), hvis layout/design er nødvendig (blir prisen høyere), osv. Prisen avhenger også av vilkårene for levering. Det bør bemerkes at en profesjonell oversetter kan oversette ca. fem standardsider av god kvalitet pr. dag.

Oversettelse ⭐️ Pris per ord ⭐️ Billigere enn andre oversettelsesfirmaer

Avhengig av språket og fagområdet koster en oversettelse EUR 0.08 – 0.16 per ord hos oss. Vi tilbyr profesjonell oversettelse, inkludert redigering og korrekturlesing 20-25% billigere enn andre oversettelsesfirmaer med kontorer i Norden fordi vi er et internett-basert firma med produksjonskontor i Riga, Latvia og derved sikrer lavere kostnader for din oversettelse enn andre Nordiske oversettelsesfirmaer.

I tillegg kan du redusere dine oversettelseskostnader med vår bruk av CAT verktøy.

Vennligst les her mer om hvordan redusere oversettelseskostnadene uten å forsake kvalitet.

Hvorfor velge det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media®?

Hvordan redusere oversettelseskostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten

Hvorfor er menneskelige oversettelsestjenester det beste valget?

Oversett med Google, Bing, Microsoft, Tilde eller Yandex, og bestill redigering fra oss!

Gratis prisoverslag

Forespørsel om informasjon

E-post

Hva koster det å oversette en hjemmeside?

Kostnaden for å oversette en hjemmeside avhenger av en rekke faktorer, inkludert:

 • Tekstmengde: Jo mer tekst du har på nettstedet ditt, jo dyrere vil det bli å oversette.
 • Språk: Noen språk er vanskeligere å oversette enn andre, og dette vil påvirke prisen.
 • Oversettelsesbyrå: Prisene varierer fra byrå til byrå.

Generelt sett kan du forvente å betale mellom 1,5 og 2 kroner per ord for oversettelse av en hjemmeside. Dette betyr at en standard A4-side med 1 800 tegn vil koste mellom 2 700 og 3 600 kroner å oversette.

Her er et eksempel på hvordan du kan beregne kostnaden for å oversette en hjemmeside:

 • Antall ord: Hvis hjemmesiden din har 10 000 ord, vil kostnaden for å oversette den til ett språk være mellom 15 000 og 20 000 kroner.
 • Antall språk: Hvis du vil oversette nettsiden til flere språk, vil kostnaden øke tilsvarende. For eksempel vil det koste mellom 30 000 og 40 000 kroner å oversette nettsiden til fem språk.

Det er viktig å få uforpliktende tilbud fra flere oversettelsesbyråer før du bestemmer deg. Dette vil gi deg en god oversikt over prisene og kvaliteten på tilbudene.

Kostnaden for å oversette en bok avhenger av en rekke faktorer, inkludert:

 • Tekstmengde: Jo tykkere boken er, jo dyrere vil det bli å oversette.
 • Språk: Noen språk er vanskeligere å oversette enn andre, og dette vil påvirke prisen.
 • Oversettelsesbyrå: Prisene varierer fra byrå til byrå.
 • Kvalitet: Hvis du trenger en høykvalitetsoversettelse, vil dette koste mer enn en standardoversettelse.

Generelt sett kan du forvente å betale mellom 1,5 og 2 kroner per ord for oversettelse av en bok. Dette betyr at en bok på 100 000 ord vil koste mellom 150 000 og 200 000 kroner å oversette.

Sammendrag av oversettelsesprisen | Prisen på oversettelse avhenger av en rekke faktorer, inkludert:

 • Språkparet: Jo sjeldnere språkparet er, desto høyere blir prisen. For eksempel koster en oversettelse fra norsk til japansk mye mer enn en oversettelse fra norsk til engelsk.
 • Fagområdet: Tekniske og juridiske dokumenter er vanligvis dyrere å oversette enn mer generelle dokumenter.
 • Tekstens kompleksitet: Tekst som er vanskelig å forstå eller som inneholder mye teknisk jargong er dyrere å oversette.
 • Leveringstiden: Oversettelser som krever rask levering er dyrere enn oversettelser som kan leveres på et senere tidspunkt.
 • Kvalitetsnivået: Oversettelser av høy kvalitet er dyrere enn oversettelser av lavere kvalitet.

Her er noen tips for å redusere kostnadene for oversettelser:

 • Velg et vanlig språkpar.
 • Bestill oversettelse av generelle dokumenter.
 • Forklar komplekse begreper i enkle ord.
 • Gi oversetteren god tid til å levere oversettelsen.
 • Bestill en kvalitetskontroll av oversettelsen.

© Baltic Media®