1about us scaled 1

Varför är en översättningsbyrå ett bättre val för kvalitetsöversättning än maskinöversättning och AI-översättning?

Vad är en översättningsbyrå? | Hur en översättningsbyrå kan hjälpa dig?

Varför är en översättningsbyrå ett bättre val för kvalitetsöversättning än maskinöversättning och AI-översättning?

Så ökar du effektiviteten med hjälp av professionella översättningsbyråer

Innehållsförteckning show

En översättningsbyrå är en företag som erbjuder översättningstjänster till företag och privatpersoner. Översättningsbyråer anlitar översättare med spetskompetens inom olika ämnesområden och språk. Översättningar kan behövas i en mängd olika sammanhang, till exempel vid kommunikation med kunder eller leverantörer i andra länder, vid dokumentation eller marknadsföring.

När du ska välja en översättningsbyrå är det viktigt att tänka på följande:

Du kan hitta mer information om översättningsbyråer på internet eller genom att kontakta branschorganisationer som Sveriges Företagsöversättareförbund (SFÖ).

Här är några tips för att få en bra översättning:

 • Var tydlig med dina krav: Berätta för översättningsbyrån vad du behöver översätta och vilka krav du har på kvaliteten.
 • Läs igenom översättningen noggrant: Innan du godkänner översättningen bör du läsa igenom den noggrant för att säkerställa att den är korrekt och språkligt flytande.

Vanliga typer av översättningar

 

Så ökar du effektiviteten med hjälp av professionella översättningsbyråer

Professionell översättningsbyrå kan hjälpa företag att öka effektiviteten på flera sätt. Här är några exempel:

 • Förbättrad kommunikation: Professionella översättare kan hjälpa företag att kommunicera effektivt med kunder och partners i hela världen. Detta kan leda till ökad försäljning, bättre kundservice och starkare relationer.
 • Ökad produktivitet: Professionella översättare kan frigöra tid och resurser som kan användas för andra uppgifter. Detta kan leda till ökad produktivitet och effektivitet i alla delar av företaget.
 • Minskad risk: Professionella översättare kan hjälpa företag att undvika missförstånd och konflikter som kan uppstå på grund av kulturella skillnader. Detta kan leda till minskad risk och ökad tillväxt.

Här är några specifika sätt att öka effektiviteten med hjälp av professionella översättningsbyråer:

 • Anlita en översättningsbyrå som är specialiserad på din bransch. Detta kommer att säkerställa att översättarna har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att översätta ditt material korrekt och effektivt.
 • Skapa en process för att hantera dina översättningsbehov. Detta kommer att hjälpa dig att säkerställa att du får översättningar i tid och inom budget.
 • Använd översättningsverktyg och tekniker för att effektivisera din översättningsprocess. Detta kan hjälpa dig att spara tid och pengar.

Genom att följa dessa tips kan företag öka effektiviteten och produktiviteten genom att använda professionella översättningsbyråer.

Här är några ytterligare tips för att öka effektiviteten med hjälp av professionell översättningsbyrå:

 • Förbered ditt material ordentligt innan du skickar det till en översättningsbyrå. Detta kommer att hjälpa översättaren att arbeta mer effektivt och snabbt.
 • Var tydlig med dina krav och förväntningar när du samarbetar med en översättningsbyrå. Detta kommer att hjälpa till att undvika förseningar och missförstånd.
 • Korrekturläs översättningarna noggrant innan du godkänner dem. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att översättningarna är korrekta och förståeliga.

Genom att följa dessa tips kan företag få ut det mesta av sina översättningstjänster och öka effektiviteten.

Översättningsbyråer inom Europeiska Unionen

Det finns mer än 26000 översättningsbyråer världen över. De är både stora och små. Den årliga omsättningen för alla företag inom branschen uppgår till 42 miljarder Euro (2019) och växer med 7,90 % varje år. * Ungefär 85 % av alla översättningsbyråer världen över består av små till mellanstora översättningsbyråer med upp till 10 anställda.

Den årliga omsättningen från de topp 100 översättningsbyråerna utgör bara cirka 14,30 % av det totala beloppet för språkservice-marknaden. ** Både globalisering och digitalisering främjar tillväxten av översättningsföretag. Den största marknaden för översättningar är Europa (cirka 50 % av den globala marknaden), följt av Nordamerika (cirka 40 %). Återstoden delas mellan Asien och Latinamerika.

Baltic Media translation agency Översättningsbyråöversättningsbyrå

Gemensam översättningsbyrå

Du har hittat en översättningsföretag i världsklass som specialiserar sig på region-specifika språk och erbjuder översättningstjänster från och till nordeuropeiska språk.

Andra företag är dock specialiserade på översättning, inte bara från regionala eller inhemska språk, utan också inom specifika branscher, såsom sjukvård, juridik, tekniska dokument, hemsidor och andra sådana texter.

Det finns översättningsföretag som har stöd utav globala aktiemarknader och olika fonder och som har en årlig omsättning på hundratals miljoner. Exempelvis Transperfect, Semantix, Lionbridge, Welocalize, LanguageLine Solutions och andra topp 100-företag. Dessa leverantörer av språktjänster (Language Service Providers, LSP) är extra viktiga för mellanstora och små översättningsbyråer, som tenderar att köpa specialiserade språktjänster utav dem.

Vissa mellanstora översättningsbyråer arbetar enbart som leverantörer åt dessa topp 100, samtidigt som de också själva finns med på listan.

Översättningsbyrå och översättare
Översättare som samarbetar med Baltic Media översättningsbyrå

Varför är en översättningsbyrå ett bättre val för kvalitetsöversättning än maskinöversättning och AI-översättning?

Översättningsbyråer erbjuder ett antal fördelar jämfört med maskinöversättning och AI-översättning när det gäller kvalitetsöversättning:

Expertis: Översättningsbyråer har team med erfarna översättare som är specialiserade på olika språk och branscher. Det innebär att de har den kunskap och kompetens som krävs för att producera korrekta och idiomatiska översättningar även av det mest komplexa och utmanande innehållet.

Kvalitetskontroll: Översättningsbyråer har vanligtvis rigorösa kvalitetskontrollprocesser på plats för att säkerställa att alla översättningar uppfyller deras höga standarder. Detta innebär att flera översättare granskar varje översättning och ser till att den är korrekt, kulturellt lämplig och uppfyller kundens specifika behov.

Uppmärksamhet på detaljer: Mänskliga översättare kan vara uppmärksamma på detaljer som maskinöversättning och AI-översättningssystem ofta missar. Det gäller t.ex. kulturella nyanser, slang och idiomatiska uttryck.

Flexibilitet: Översättningsbyråer kan tillgodose ett brett spektrum av översättningsbehov, från enkla engångsöversättningar till komplexa flerspråkiga projekt. De kan också tillhandahålla översättningar i en mängd olika format, t.ex. webbplatser, dokument, marknadsföringsmaterial och programvara.

Här är några specifika exempel på situationer där en översättningsbyrå är ett bättre val för kvalitetsöversättning än maskinöversättning eller AI-översättning:

Översättning av tekniskt eller specialiserat innehåll: Maskinöversättning och AI-översättningssystem kan ha svårt att hantera tekniskt eller specialiserat innehåll, särskilt om det är komplext eller jargongtungt. Översättningsbyråer har översättare som är experter på dessa områden och kan producera korrekta och idiomatiska översättningar.

Översättning av marknadsföringsmaterial: Marknadsföringsmaterial måste vara kreativt och övertygande, och maskinöversättning och AI-översättningssystem har ofta svårt att fånga denna ton och stil. Översättningsbyråer har översättare som kan producera marknadsföringsöversättningar som är både korrekta och effektiva.

Översättning av juridiska eller ekonomiska dokument: Juridiska och finansiella dokument måste vara exakta och korrekta, och maskinöversättning och AI-översättningssystem kan ibland göra misstag som kan få allvarliga konsekvenser. Översättningsbyråer har översättare som har erfarenhet av att översätta denna typ av dokument och som kan ta fram översättningar som är juridiskt och ekonomiskt korrekta.

Sammantaget erbjuder översättningsbyråer ett antal fördelar jämfört med maskinöversättning och AI-översättning när det gäller kvalitetsöversättning. Om du behöver korrekta, idiomatiska och högkvalitativa översättningar är en översättningsbyrå det bästa valet.

Varför välja det nordisk-baltiska översättningsföretaget Baltic Media®?

Hur man minskar översättningskostnaderna utan att ge avkall på kvaliteten

Varför är mänskliga översättningstjänster ditt bästa val?

Översätt med Google, Bing, Microsoft, Tilde, Yandex och beställ redigering från oss!

Kostnadsfri offert

Begär information

E-post

Vem arbetar på en översättningsbyrå?

Vanligtvis är anställda vid översättningsbyråer kvalificerade lingvister - översättare. I stort sett görs översättningar utav frilansöversättare som arbetar med flera översättningsbyråer och som bor i olika länder. Översättningsbyråer tenderar däremot att vända sig till in-house översättare för tjänster.

Dagens översättare och översättningsbyråer kan inte föreställas utan kunskap om den senaste tekniken och hur den används, exempelvis gällande automatiserad maskinöversättning och CAT-verktyg (computer-aided translation).

Framgång förutsätter att dagens översättare och anställda vid översättningsbyråer har en högre utbildning och kompetens inom specifika tekniska områden. Själva arbetet utförs däremot fortfarande av en mänsklig person – en professionell översättare – trots den ständiga förbättringen av automatiserade tekniker.

Vad innebär översättning?

Översättning innebär att återskapa och/eller förklara skriven eller talad text från ett språk till ett annat.

Målet med översättningar är att överföra ett meddelande från ett språk till ett annat genom att överväga kulturella och regionala skillnader mellan källspråket och målspråket.

Mänskligheten har utnyttjat översättning under århundraden sedan det skrivna ordet gjorde sitt intåg. För att utföra sitt arbete använder dagens översättare komplicerade verktyg och teknologi, men förlitar sig dock i syfte att förenkla och optimera främst på digitala översättningsverktyg.

Vi använder skriftliga översättningar dagligen, även om det ibland kan verka givet.

Titta till exempel på innehållsförteckningar för matvaror. De måste vara på ditt språk - inte bara för att du skall veta vad det är du äter, utan också för att du skall kunna veta vilka ingredienser som skulle kunna framkalla en allergisk reaktion.

Detta är bara ett av många exempel som visar hur professionella översättningar hjälper oss i vardagen. Översättarnas arbete tenderar däremot att förbli osynligt. Ändå finns det översättningar överallt omkring oss.

Det är svårt att föreställa sig ett liv utan dem.

Du är välkommen att bekanta dig med de språktjänster vi erbjuder på Baltic Media översättningsbyrå.

Professionella översättare och översättning online Översättningsbyrå
Professionella översättare och översättning online | Översättningsbyrå

Välj översättningsbyrå Baltic Media®! Expertöversättningar i norra Europa!

Den nordisk-baltiska översättningsbyrån Baltic Media® är en ledande leverantör av digitala översättningstjänster i norra Europa som specialiserar sig på nordeuropeiska (inkl. nordiska, baltiska, slaviska) språk. Detta inkluderar översättningstjänster från/tilll svenska, finska, danska, isländska, färöiska, norska, tyska, engelska, polska, ryska, lettiska, litauiska och etniska.

Som en ISO-certifierade leverantör av språktjänster erbjuder översättningsbyrån Baltic Media® mänsklig översättning för företags-, myndighets- och privatkunder.

*Source: Statista Research Department

**CSA Research